8894 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Tổ đại biểu và đại biểu HĐND

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh
(Ngày đăng :12/11/2022 2:58:49 CH)


Hội nghị tiếp xúc cử tri tại bản Huổi Chát, xã Nậm Manh

Trong 02 ngày (10,11/11/2022), Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn gồm các đại biểu: Vàng A Dơ, Nguyễn Minh Hiệp, Lò Minh Hiếu, Thào A Ping, Lò Thị Chương đã chia thành 3 nhóm đại biểu, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh tại 06 bản: Bản Pa Mu, xã Hua Bum; bản Huổi Chát, xã Nậm Manh; Tổ dân phố Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn; bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng; bản Huổi Só, xã Nậm Chà; bản Giảng, xã Mường Mô.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri đã thông báo đến cử tri kết quả các kỳ họp chuyên đề thứ chín, mười, mười một HĐND tỉnh; tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là các Nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân như: Nghị quyết sô 38/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 quy chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, thông báo đến cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ mười hai HĐNĐ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến tổ chức từ ngày 07 đến ngày 09/12/2022).

(Cử tri bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri)

Tại 06 hội nghị tiếp xúc cử tri trong hai ngày 10,11/11/2022 đã có trên 80 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị. Đại đa số các ý kiến đều thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp, tu sửa kênh mương, đường nội đồng, đường nước sinh hoạt; đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường liên bản, liên xã; hỗ trợ máy móc phục vụ sản xuất; xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa các bản; đền bù diện tích đất và hoa màu bị ảnh hưởng do thi công các công trình trên địa bàn, sắp xếp ổn định dân cư… đã được đại diện lãnh đạo UBND các xã, tổ dân phố tiếp thu, trả lời ngay tại hội nghị. Các đại biểu HĐND tỉnh tại các điểm tiếp xúc cũng đã giải đáp, thông tin đến cử tri trả lời của cơ quan chức năng và tiến độ giải quyết một số kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp tỉnh. Đại biểu cũng mong cử tri chia sẻ với khó khăn về nguồn vốn đầu tư được phân bổ của tỉnh, của huyện. Việc đầu tư sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên cho các chương trình, dự án có tính cấp thiết liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân; đề nghị cử tri và Nhân dân ủng hộ, hiến đất và tạo điều kiện thuận lợi để thi công các công trình trên địa bàn. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và một số kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện chưa được giải đáp tại hội nghị, đoàn đại biểu tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo Luật định.

Theo Kế hoạch, ngày 18 và 19/11/2022, các đại biểu trong tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh tại các bản: Phiêng Ban, xã Lê Lợi; Nậm Pì, xã Pú Đao; Pề Ngài 2, xã Nậm Pì. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri tại các bản, tổ dân phố lần này của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo cử tri tham gia tiếp xúc cử tri, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đại biểu với cử tri; mở rộng phạm vi tiếp xúc, đối tượng tiếp xúc cử tri. Hi vọng rằng, hình thức chia tổ thành nhiều nhóm đại biểu để tiến hành tiếp xúc cử tri tại các bản, tổ dân phố sẽ được các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nói chung và tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn nói riêng tiếp tục áp dụng trong thời gian tới, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri, hoàn thành chức trách của người đại biểu dân cử trước cử tri và Nhân dân./.

Lò Văn Thạch

Tin liên quan

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Uyên(23/08/2023 4:46:16 CH)

TIẾP XÚC CỬ TRI 3 CẤP SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(17/08/2023 8:38:43 SA)

Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại các xã Dào San, xã Mù Sang huyện Phong Thổ(09/08/2023 9:25:40 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Huổi Luông và xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ(08/08/2023 4:07:11 CH)

Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại các xã Vàng Ma Chải, Mồ Sì San, huyện Phong Thổ(08/08/2023 3:57:56 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này