9561 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Tổ đại biểu và đại biểu HĐND

Họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV
(Ngày đăng :19/07/2022 7:49:03 SA)


Quang cảnh sinh hoạt Tổ 6 tháng đầu năm 2022 của Tổ đại biểu huyện nậm Nhùn

Sáng ngày 18/7/2022, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành họp tổ trước ngày khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tổ đại biểu tập trung thảo luận về kết quả hoạt động của tổ đại biểu 6 tháng đầu năm, thống nhất kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022; đề xuất chất vấn tại kỳ họp và thảo luận các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hiện dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình kỳ họp.

Theo đánh giá của các tổ, 6 tháng đầu năm 2022, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; tích cực tham gia các hoạt động tại các kỳ họp thứ sáu, thứ bảy chuyên đề của HĐND tỉnh và các hội nghị do Thường trực HĐND tổ chức; đại biểu tổ là thành viên các Ban HĐND tỉnh tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban; phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát khi được mời hoặc khi giám sát tại địa phương; tham dự các kỳ họp HĐND huyện, xã nơi đại biểu ứng cử; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri nơi cư trú, nơi ứng cử và giữa các thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố xây dựng lịch và tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm và trước kỳ họp thứ tám tại 116 điểm, với trên 10.600 cử tri tham dự; tổng hợp gần 1.500 kiến nghị chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp giải quyết theo luật định, trong đó số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh là 27 kiến nghị.

(Quang cảnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ tám của Tổ đại biểu huyện Phong Thổ)

Bên cạnh những kết quả đạt được, các tổ đại biểu cũng thẳng thẳn chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của các tổ đại biểu như: Việc tổ chức họp tổ đại biểu định kỳ hàng quý ở một số tổ chưa được duy trì thường xuyên; công tác nắm, theo dõi tình hình giải quyết của cơ quan chức năng đối với các kiến nghị của cử tri trên địa bàn của một số tổ có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức; chưa tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề; việc tổ chức giám sát của một số tổ chưa thực hiện được…

Tham gia vào báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và các báo cáo trình kỳ họp, phần lớn các ý kiến đại biểu đều đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh, đã giao sớm chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện; đồng thời quan tâm, tổ chức triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ Nhân dân sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, một số chỉ tiêu đạt thấp; một số chỉ tiêu đạt nhưng chất lượng chưa cao, song trong báo cáo chưa nêu rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục như: Chỉ tiêu về xuất khẩu lao động, vấn đề về số bác sỹ nghỉ việc, bỏ việc; thu, chi ngân sách và giải ngân các nguồn vốn,...

Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, có đại biểu đề nghị quan tâm đến việc triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của NSĐP thực hiện 03 Chương trình MTQG gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 còn nhiều nội dung, nhiệm vụ cần phải quan tâm, thực hiện tiếp theo để chương trình sớm triển khai.

Kết thúc sinh hoạt Tổ, Tổ trưởng các Tổ đề nghị các đại biểu là thành viên của Tổ tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến có chất lượng tại thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường để góp phần vào hành công của kỳ họp./.  

Thông tin

 

Tin liên quan

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Uyên(23/08/2023 4:46:16 CH)

TIẾP XÚC CỬ TRI 3 CẤP SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(17/08/2023 8:38:43 SA)

Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại các xã Dào San, xã Mù Sang huyện Phong Thổ(09/08/2023 9:25:40 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Huổi Luông và xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ(08/08/2023 4:07:11 CH)

Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại các xã Vàng Ma Chải, Mồ Sì San, huyện Phong Thổ(08/08/2023 3:57:56 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này