27422 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Tin hoạt động

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC CHỬ - BÍ THƯ TỈNH ỦY
(Ngày đăng :08/12/2015 3:33:14 CH)


Sang

Sáng nay, ngày 08 tháng 12 năm 2015, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII long trọng khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã có bài phát biểu quan trọng, chỉ đạo kỳ họp. Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa đồng chí Lò Văn Giàng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương,

Thưa Chủ tọa kỳ họp,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí,

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XIII khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12. Đến dự kỳ họp, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cử tri cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thu được nhiều kết quả tích cực.

Thưa các đồng chí,

Kỳ họp HĐND tỉnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác giám sát việc thực thi pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh; đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp trong năm vừa qua; xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cùng những chủ trương, chính sách cần sửa đổi, bổ sung, ban hành trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015, trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, song, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, dự báo sát tình hình và đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đúng đắn, kịp thời, đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh: Đã cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định; sản lượng lương thực, diện tích cây công nghiệp tăng nhanh; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong cả nhận thức và hành động, phát huy được vai trò chủ thể của người dân với sự tham gia, hưởng ứng và đóng góp tích cực về nguồn lực, ngày công lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015 với 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 11,08 tiêu chí/xã, được Trung ương ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các ngành công nghiệp có lợi thế được quan tâm phát triển; thu ngân sách trên địa bàn tăng cao; hoạt động thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực; hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện đáng kể. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh bảo đảm; hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng cả về kinh tế, đầu tư, giao lưu hợp tác về chính trị, văn hóa,…Lai Châu đã cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Cùng với đó, trong những năm qua, HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng những vấn đề quan trọng, bức xúc, được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Hoạt động của HĐND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội và chương trình làm việc được thông qua. Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và điều hành các kỳ họp HĐND tỉnh có nhiều đổi mới; kịp thời ban hành các nghị quyết theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh được triển khai hiệu quả, tạo được sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND có trọng tâm, trọng điểm. Việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tổ chức tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định được chú trọng. Các vị đại biểu HĐND đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, chuyển tải nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu khi được Nhân dân tin tưởng giao phó.

Có được những thành tích và kết quả nổi bật trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự định hướng và thể chế hóa của HĐND; sự điều hành, quản lý năng động, linh hoạt, sáng tạo của UBND; đặc biệt, là sự đóng góp, ủng hộ của Nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và chân thành cảm ơn những đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; cảm ơn tinh thần nỗ lực phấn đấu, những đóng góp của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, của các thành phần kinh tế, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận với tinh thần cầu thị, không né tránh những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, chúng ta đã phân tích, đánh giá rất kỹ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất chủ trương, định hướng một số vấn đề lớn để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung theo chương trình kỳ họp.

Tại kỳ họp này, tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu, bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 và tình hình thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan - toàn diện về bối cảnh, thuận lợi, khó khăn, những hạn chế, yếu kém và kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015; đồng thời, đối chiếu với Quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và mục tiêu đến năm 2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đã đề ra để quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp đối với phát triển sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn, nâng cao chất lượng công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý thu - chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng - lợi thế của tỉnh; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp và thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

Về một số nội dung khác do UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp và Chương trình xây dựng Nghị quyết, Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri, dân chủ thảo luận, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến để thống nhất, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Một nội dung rất quan trọng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm một số chức danh do HĐND bầu và bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Như các vị đại biểu đã biết, thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đồng chí Vương Văn Thành - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chương - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số đồng chí khác thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong suốt quá trình công tác, trên mọi cương vị, nhất là khi giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu, các đồng chí đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên - người lãnh đạo; luôn xây dựng, quy tụ sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, có nhiều đổi mới trong suy nghĩ và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, tích cực tham gia cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Những thành tựu mà tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua là có sự đóng góp của các đồng chí và nhiều cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn trân trọng, ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp về công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong những năm qua. Mong rằng, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên, cũng như trí tuệ và kinh nghiệm quý báu, thường xuyên theo dõi, động viên, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý nghĩa quan trọng, nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cơ quan hành pháp Nhà nước ở địa phương; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 và là bước chuẩn bị nhân sự cho UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII quyết định; căn cứ quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, và 2016-2021; căn cứ tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Các đồng chí được giới thiệu đều là cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, gương mẫu về đạo đức, lối sống; được đào tạo cơ bản, được rèn luyện và trải qua nhiều môi trường công tác, giữ nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau; luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong quá trình công tác, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực để đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thưa các đồng chí!

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tạo động lực và nền tảng quan trọng để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào giai đoạn mới. Song tình hình hiện nay và dự báo sắp tới còn nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp và khó lường. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 13, đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Ngay sau kỳ họp này, với phương châm đề cao trách nhiệm trước Nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND tỉnh thông qua ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Trong quá trình quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020 và hằng năm, cần phấn đấu theo hướng đã xác định là phát triển toàn diện, nhanh và vững chắc, song tùy tình hình cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương mà xác định trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực để thực hiện.

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, cần có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về mọi mặt của tỉnh. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả. Hoạt động của các đại biểu phải thực sự gần dân, sát dân và hướng về cơ sở nhiều hơn; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, trước mắt, tập trung tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri với tinh thần đổi mới, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm kỳ 2011 - 2016 chuẩn bị khép lại, đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tập trung tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động, trong đó, chú trọng đánh giá, làm nổi bật những kết quả đạt được về tổ chức và hoạt động của HĐND; việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và chức năng giám sát; công tác phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; chỉ ra những kinh nghiệm trong việc tổ chức và hoạt động của HĐND; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng tinh thần Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), gắn với kết quả đại hội đảng bộ các cấp đã xác định về cơ cấu Ban Chấp hành và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, có tính kế thừa, đổi mới và phát triển. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức cuộc bầu cử, đảm bảo diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân; phấn đấu lựa chọn, giới thiệu, bầu ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân xứng đáng, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa đồng bào, đồng chí!

Chúng ta sắp bước vào một năm mới - giai đoạn mới với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn, thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mong đợi, HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới và những đóng góp thiết thực, nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm (2016 - 2020), góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúc các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại huyện Than Uyên và Phong Thổ về hoạt động Tư pháp năm 2022(25/11/2022 4:57:53 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(28/10/2022 3:49:53 CH)

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II được hỗ trợ tiền ăn trong năm học 2019 – 2020(14/01/2019 3:18:26 CH)

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (07/05/2018 8:05:13 CH)

Giám sát việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (19/10/2017 1:47:53 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này