11989 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Tin hoạt động

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Ngày đăng :07/05/2018 8:05:58 CH)


Quang cảnh hội nghị liên tịch

Sáng nay, 07/5/2018 Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra trong thời gian 2 (ngày 09, 10/7/2018), tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 19 báo cáo, 13 tờ trình và dự thảo nghị quyết về đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lai Châu; về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu; về quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh;  về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; về hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh; về sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương hiện nay; kỳ họp cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét thông qua 13 nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Oánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham gia ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã bàn và thống nhất về cách thức trình bày các văn bản tại kỳ họp, theo đó: Các báo cáo của UBND tỉnh trình bày theo 03 nhóm (Nhóm 01: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Nhóm 02: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 6 tháng đầu năm, kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng cuối năm 2018. Nhóm 03: Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh và kết quả thực hiện việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm 2018; việc thực hiện trách nhiệm đối với các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh). Các báo cáo còn lại không trình tại hội trường, các đại biểu tự nghiên cứu thảo luận. Các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh trình bày theo 02 nhóm: (Nhóm 01: Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Nhóm 02: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm, trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh). Các báo cáo còn lại không trình tại hội trường, các đại biểu nghiên cứu thảo luận.

Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình bày theo 03 nhóm (Nhóm 01: Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lai Châu; Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu; Quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018. Nhóm 02: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiêp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; thay thế Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nhóm 03: Sửa đổi Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030). Các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình bày theo 01 nhóm. Các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND trình bày theo 05 nhóm (Nhóm 01: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Nhóm 02: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 6 tháng đầu năm, kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng cuối năm 2018. Nhóm 03: Báo cáo tổng hợp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực biên chế; xây dựng chính quyền. Nhóm 04: Báo cáo tổng hợp thẩm tra các dự thảo nghị quyết về công tác quản lý tài chính, chế độ chính sách. Nhóm 05: Báo cáo tổng hợp thẩm tra các nghị quyết về lĩnh vực y tế).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, thống nhất các nội dung kỳ họp và dự kiến phân công trách nhiệm chuẩn bị để đảm bảo công tác tổ chức kỳ họp đúng kế hoạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần phối hợp trong các hoạt động, trong đó có việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh; đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ  bảy, đồng chí nhấn mạnh, việc chuẩn bị nội dung kỳ họp phải đảm bảo đúng tiến độ, chặt chẽ về quy trình, nâng cao về chất lượng; các Ban HĐND tỉnh chủ động, tiếp cận sớm các nội dung để làm tốt công tác thẩm tra theo sự phân công của lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; giao Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ để kỳ họp diễn ra thành công; các cơ quan tuyên truyền cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh./.   

TT-DN

Tin liên quan

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại huyện Than Uyên và Phong Thổ về hoạt động Tư pháp năm 2022(25/11/2022 4:57:53 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(28/10/2022 3:49:53 CH)

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II được hỗ trợ tiền ăn trong năm học 2019 – 2020(14/01/2019 3:18:26 CH)

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (07/05/2018 8:05:13 CH)

Giám sát việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (19/10/2017 1:47:53 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Pha Mu, Mường Cang huyện Than Uyên(01/06/2023 3:37:01 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(01/06/2023 3:11:40 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(01/06/2023 10:41:49 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này