19434 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Tin hoạt động

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 12, KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
(Ngày đăng :08/12/2015 2:59:51 CH)


Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp

Sáng nay (08/12/2015), tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII chính thức khai mạc.

(Quang cảnh khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII)

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; việc thực hiện dự toán ngân sách; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 2015 theo Nghị quyết HĐND tỉnh; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2016; xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 5 năm 2011-2015 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; xem xét, đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; xem xét, bàn và quyết định các vấn đề quan trọng về: nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020; về danh mục các danh án phải thu hồi đất; về việc quản lý và sử dụng biên chế; về giải thể, chia tách thành lập bản, khu phố; về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; về chương trình ban hành Nghị quyết, chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

(Đồng chí Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện

nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Lai Châu năm 2015)

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015 và 5 năm 2011 – 2015 tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, năm 2015 có 16/17 chỉ tiêu chủ yếu xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch đề ra; giai đoan 2011 – 2015 có 11/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch, trong đó có 05 chỉ tiêu vượt kế hoạch vào năm 2014; kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng tăng cao hơn so với bình quân cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2015 tăng 1,85 lần so với năm 2010; sản lượng lương thực tăng nhanh, cơ bản đảm bảo an ninh lương thực, hiện đã hình thành một số vùng sản xuất lúa, ngô tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa; các cây công nghiệp có lợi thế (chè, cao su) phát triển mạnh, từng bước xây dựng thương hiệu chè Lai Châu, hình thành vùng cao su đại điền, với 13.075 ha; các ngành công nghiệp lợi thế được quan tâm phát triển, nhất là thủy điện; thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, tăng 3,1 lần so với năm 2010.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội năm 2015 còn 01/17 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra (chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế); 04 chỉ tiêu lĩnh vực không đạt kế hoạch (chỉ tiêu về số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ; bình quân tiêu chí nông thôn mới trên xã; tỷ lệ lao động qua đào tạo,tập huấn). Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2016 vẫn còn 6/17 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch, đó là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm; tổng sản phẩm bình quân đầu người; tốc độ tăng đàn gia súc; giá trị xuất khẩu hàng địa phương; tỷ lệ che phủ rừng, trồng rừng mới; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh); ngoài ra còn có 02 chỉ tiêu lĩnh vực trong chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đó là: cây cao su trồng mới; tỷ lệ dân số được sử dụng điện lưới quốc gia. Về tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt khá, song chưa đạt chỉ tiêu đề ra; quy mô nền kinh tế rất nhỏ (năm 2015, GRDP (giá so sánh 2010) đạt 5.494,1 tỷ đồng, bằng 44,5% so với bình quân vùng); tổng sản phẩm bình quân đầu người rất thấp (bằng 45% so với bình quân cả nước, bằng 80% so với bình quân vùng). Thu ngân sách trên địa bàn có tốc độ tăng nhanh nhưng quy mô nhỏ, chỉ đáp ứng được 6% tổng chi ngân sách; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển (còn 03 xã chưa có đường ô tô đi được quanh năm; 19,74% bản chưa có đường xe máy đi lại thuận lợi; 15% số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia; 25% dân số nông thôn chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh)…

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định đề ra nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực để thực hiện trong năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020, trong đó tập trung phát triển kinh tế, phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế vùng như: Vùng kinh tế động lực Quốc lộ 32 và 4D; vùng kinh tế nông, lâm nghiệp, sinh thái Sông Đà; vùng kinh tế cao nguyên Sìn Hồ. Phát triển các thành phần kinh tế (tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân; xây dựng các chính sách để phát triển kinh tế hợp tác, nhất là trong nông nghiệp nông thôn gắn với người dân…).Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; tập trung thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội…

Theo chương trình, kỳ họp sẽ tiến hành xem xét kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; xem xét, bàn và quyết định các vấn đề quan trọng về: nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020; về danh mục các danh án phải thu hồi đất; về việc quản lý và sử dụng biên chế; về giải thể, chia tách thành lập bản, khu phố; về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; về chương trình ban hành Nghị quyết, chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016 và tiến hành công tác nhân sự, miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh./.

                                        Thủy - Thạch

Tin liên quan

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại huyện Than Uyên và Phong Thổ về hoạt động Tư pháp năm 2022(25/11/2022 4:57:53 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(28/10/2022 3:49:53 CH)

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II được hỗ trợ tiền ăn trong năm học 2019 – 2020(14/01/2019 3:18:26 CH)

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (07/05/2018 8:05:13 CH)

Giám sát việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (19/10/2017 1:47:53 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này