20052 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Tin hoạt động

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2011/NQ-HĐND, NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2012/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2014/NQ-HĐND
(Ngày đăng :18/11/2015 2:22:29 CH)


Quang cảnh buổi họp

Sáng ngày 17/11/2015, Ban pháp chế HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục, pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Đao Thị Thủy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo đánh giá kết quả sau giám sát, Ban Pháp chế nhận thấy sau khi Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND, Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND có hiệu lực, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các quyết định để cụ thể hóa, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với UBND các huyện, thành phố phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh tới cán bộ công chức, viên chức; chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh kịp thời hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm; hướng dẫn việc lập dự toán, thực hiện chi chế độ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người và mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Việc cấp kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng đảm bảo kịp thời, việc thanh quyết toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách, qua đó đảm bảo quyền lợi và kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền PBGDPL, tiếp công dân, xử lý đơn thư góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền PBGDPL và công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2012 đến 30/6/2015, tổng số kinh phí phân bổ, giao thực hiện kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND và Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND là 6.506.449.000đ, thực hiện chi trả là 3.057.449.000đ; đã tiếp 2.849 lượt bằng 6.810 người, tiếp nhận và xử lý 5.369 đơn các loại, bố trí dự toán 2.011.000.000đ và thực hiện chi trả 688.410.000đ tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy việc tổ chức triển khai, cập nhật các nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh đối với các xã, thị trấn còn chậm, hiệu quả thực hiện thấp; một số nội dung chi cho công tác PBGDPL, tiếp công dân của một số xã, thị trấn chưa được thực hiện (chi cho các tổ hoà giải, chi cho cán bộ, công chức xã trong tiếp công dân); công tác thanh tra, kiểm tra việc lập dự toán, thực hiện chi trả chế độ chính sách chưa thường xuyên...

Tại cuộc họp, thành viên Ban Pháp chế đề nghị các Sở, ngành hướng dẫn sát sao hơn nữa việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện hiệu quả quy định của Nghị quyết, đặc biệt là chi cho các tổ hòa giải, hoạt động truyền thông, chi cho cán bộ, công chức xã trong tiếp công dân,… và quan tâm đến công tác lập dự toán kinh phí đảm bảo đáp ứng công tác tuyên truyền phổ biên GDPL, tiếp công dân.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đao Thị Thủy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến tham gia của thành viên Ban cũng như đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo các sở, ban, ngành quan tâm thực hiện tốt các kết luận và kiến nghị của Ban qua cuộc giám sát này./.

Mai Thi

Tin liên quan

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại huyện Than Uyên và Phong Thổ về hoạt động Tư pháp năm 2022(25/11/2022 4:57:53 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(28/10/2022 3:49:53 CH)

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II được hỗ trợ tiền ăn trong năm học 2019 – 2020(14/01/2019 3:18:26 CH)

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (07/05/2018 8:05:13 CH)

Giám sát việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (19/10/2017 1:47:53 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này