10168 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Tin hoạt động

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH KHOÁ XIII
(Ngày đăng :09/07/2015 4:36:13 CH)


Chiều 08/7/2015, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XIII. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chỉ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Tại phiên thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban về Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2015; Tờ trình số 955/TTr-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015. Ban đề nghị bổ sung kết quả thực hiện các loại cây trồng khác (Cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả); số liệu tổng đàn gia súc 6 tháng đầu năm 2015; Nguồn vốn được phép thanh toán đến 30/6/2015 đến nay mới giải ngân được 74,5 tỷ đồng, số chưa giải ngân là 99 tỷ đồng đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân, trách nhiệm và việc xử lý số kinh phí này như thế nào…điều chỉnh số liệu về kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, dự trữ hàng hóa; Đề nghị làm rõ về giá trị hàng xuất khẩu địa phương; lý do chưa giải ngân nguồn vốn giao: 106.019 tỷ đồng thuộc nguồn vốn TĐC thủy điện Sơn La; bổ sung đánh giá tình hình, đời sống của nhân dân sau TĐC; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đạt thấp…

Đối với Tờ trình và Dự thảo nghị quyết quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu), công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu kèm theo Tờ trình số 954/TTr-UBND ngày 30/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Dự thảo báo cáo của Ban đề nghị điều chỉnh trích yếu và tên của Điều 1 dự thảo Nghị cho phù hợp với quy định tại mục 6, Điều 10 Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính và nội dung của nghị quyết; Về đối tượng áp dụng, Ban đề nghị chỉnh sửa cho đảm bảo theo đúng với quy định tại mục 2, Điều 10 Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính; Về mức thu phí, để phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng tại Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, qua tham khảo mức thu của các tỉnh khác và phù hợp với các quy định hiện hành, Ban đề nghị chỉnh sửa một số mức thu để thống nhất theo một tỷ lệ thu nhất định. Về quản lý, sử dụng, Ban đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp với quy định tại mục 1, Điều 10 Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính.

Phát biểu ý kiến tại buổi họp: đa số đại biểu đồng tình với những ý kiến mà Ban đã nêu và đề đề nghị Ban tiếp tục thẩm tra về làm rõ cơ sở dự bảo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh năm 2015: giá trị xuất nhập khẩu, nông thôn mới, trồng rừng sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu từ xuất nhập khẩu...làm rõ các giải pháp xử lý tình hình nợ đọng thuế, tình hình quyết toán các dự án hoàn thành, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, việc chấp hành kế hoạch của cấp huyện, cấp xã. Đối với quy định mức thu phí đối với những phương tiện ra, vào cửa khẩu đề nghị nghiên cứu bổ sung thu tại các lối mở Cô Tô, Cửa Cải và việc trích để lại cho đơn vị quản lý thu, sử dụng nguồn thu...

Tại buổi họp đại diện các UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã làm rõ những ý kiến mà báo cáo thẩm tra đã nêu, những ý kiến mà đại biểu quan tâm.

Kết luận tại buổi họp, đồng chí Phạm Văn Huỳnh đã tiếp thu các ý kiến trả lời và đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Hoàng Hà

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại huyện Than Uyên và Phong Thổ về hoạt động Tư pháp năm 2022(25/11/2022 4:57:53 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(28/10/2022 3:49:53 CH)

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II được hỗ trợ tiền ăn trong năm học 2019 – 2020(14/01/2019 3:18:26 CH)

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (07/05/2018 8:05:13 CH)

Giám sát việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (19/10/2017 1:47:53 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này