881 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021
(Ngày đăng :09/12/2016 10:56:58 CH)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Sáng ngày 07/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, tại phiên khai mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu:

 

- Kính thưa đ/c Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!

- Kính thưa đ/c Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy!

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV;

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

- Thưa các đồng chí! 

Hôm nay, HĐND tỉnh Lai Châu khoá XIV khai mạc kỳ họp thứ tư. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh - Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí tham dự kỳ họp. Kính chúc toàn thể các đồng chí, các đại biểu, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), có những thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016.

Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 đều dự ước gần đạt, đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra… Kinh tế phát triển ổn định, sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có bước chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư; các hoạt động ngân hàng, thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ ổn định và phát triển; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được nâng cao; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao có bước phát triển; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững.

Cùng với những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh vẫn còn một số những khó khăn, hạn chế về: Phát triển kinh tế nông nghiệp vùng sâu, vùng xa, biên giới; tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; tỷ lệ giải ngân; công tác quản lý chất lượng, khai thác sử dụng công trình; chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa; đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn nhiều khó khăn; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa cao; tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Tuy nhiên những kết quả đạt được là cơ bản, có ý nghĩa quan trọng cho năm tiếp theo. Vì vậy, tại kỳ họp này HĐND tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016; đồng thời tập trung phân tích chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, với yêu cầu cao hơn, HĐND xem xét quyết định mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện năm 2017.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân nghe và thảo luận các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh; quyết định ban hành các nghị quyết về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch, định mức chi tiêu ngân sách nhà nước; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu; phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; xem xét các báo cáo hoạt động năm 2016 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và một số báo cáo theo chương trình kỳ họp.

Kỳ họp thứ tư có nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2017 và cả giai đoạn 2016 – 2020. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND, các Ban HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các nội dung của kỳ họp, để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và niềm tin của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kỳ họp của HĐND tỉnh được truyền hình trực tiếp các nội dung quan trọng về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận, thông qua các nghị quyết. HĐND tỉnh kính mong cử tri và Nhân dân toàn tỉnh quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

Đại biểu Tao Văn Giót - Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Hội trường dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)(13/06/2022 4:54:38 CH)

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chất vấn Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (11/06/2022 2:59:23 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ(11/06/2022 2:37:42 CH)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Thảo luận kỳ họp thứ bảy (Chuyên đề) HĐND tỉnh(29/06/2022 7:57:38 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề)(28/06/2022 1:30:46 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ mười bốn(27/06/2022 8:42:00 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (25/06/2022 9:31:21 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này