19445 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH KHÓA XIII
(Ngày đăng :08/12/2015 3:26:06 CH)


Sáng nay, ngày 08 tháng 12 năm 2015, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 12. Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh của Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai nhiều hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa I (6-1-1946/6-1-2016). Hôm nay, HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 – 2016 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười hai. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND, các vị khách quý đã đến dự kỳ họp và xin gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2015 là năm cuối có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm (2011-2015) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, với sự cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của cử tri trong tỉnh chúng ta đã thu được một số kết quả nổi bật: Dự ước đến hết năm 2015 có 16/17 chỉ tiêu chủ yếu xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch đề ra; công nhận mới 13 xã đạt tiêu chuẩn NTM; hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới quốc gia cho 100% số xã trên địa bàn tỉnh; tổ máy số 01 của nhà máy thủy điện Lai Châu phát điện vào cuối năm 2015 về đích sớm hơn 01 năm so với tiến độ đề ra; Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao  diễn ra sôi nổi, nhất là thành công của Hội thị thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX khu vực I, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh;các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; tình hình tôn giáo cơ bản ổn định; tình hình các loại tội phạm đều giảm so với cùng kỳ năm trước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo chất lượng và tiến độ; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - chính trị thế giới và trong nước có những biến động ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà: có 01/17 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra (Tốc độ tăng trưởng kinh tế); 04 chỉ tiêu lĩnh vực không đạt kế hoạch (số xã, phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ, bình quân tiêu chí NTM trên xã, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn); Công tác cải cách hành chính trên một số lĩnh vực tiến độ còn chậm, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; Tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn các huyện; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học chưa đáp ứng được yêu cầu; Đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước; Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; các khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư, tình trạng công dân khiếu kiện đông người lên Trung ương vẫn còn xảy ra.

Tình hình đó đặt ra cho HĐND tỉnh nhiệm vụ rất nặng nề, đó là HĐND phải tập trung, nghiên cứu, thảo luận, bàn bạc đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011 – 2015 để đề ra mục tiêu, giải pháp đột phá mang tính thực tiễn cao góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Một là, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách địa phương, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2016; quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời thảo luận và xem xét ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung này.

 Hai là, thảo luận, thông qua 12 nghị quyết; Đặc biệt, lần đầu tiên HĐND tỉnh sẽ xem xét 9 báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh như: Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015; Chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015; phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2007 – 2015… Đây là đổi mới quan trọng trong hoạt động của HĐND tỉnh nhằm tổng kết, đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, ghi nhận những thành tích đã đạt được và đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra những giải pháp thiết thực làm cơ sở tiếp tục xây dựng các nghị quyết chuyên đề cho giai đoạn tiếp theo.

Ba là, xem xét báo cáo công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp các nội dung Thường trực HĐND đã thống nhất với UBND giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong năm 2015; Báo cáo công tác năm 2015 của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự. Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh; xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 11 và trước kỳ họp thứ 12; xem xét báo cáo đôn đốc kiểm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện trách nhiệm sau chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh năm 2015.

Bốn là, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Năm là, về công tác nhân sự, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ mười hai là kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đây là thời điểm toàn tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn năm 2011-2015 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; là kỳ họp chuẩn bị cho năm đầu tiên  triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, thảo luận đưa ra những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo.

Với niềm tin tưởng vào thành công của kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này