9256 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Toàn văn Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021
(Ngày đăng :29/06/2016 12:00:00 SA)


Ngày 29/6/2016, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV. Tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. BBT Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội,

Thưa chủ tọa Kỳ họp,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ nhất- Kỳ họp có vai trò và ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho các hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tôi trân trọng gửi tới đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng các vị đại biểu đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND tỉnh khóa XIV. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự đồng thuận, tích cực tham gia, hưởng ứng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Lai Châu đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Lai Châu là một trong 6 tỉnh trên cả nước có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao (99,96%); đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao; cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử đạt yêu cầu đề ra.

Tại Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tầng lớp Nhân dân và toàn thể cử tri trong tỉnh đã quan tâm theo dõi, hưởng ứng tích cực tham gia, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Thưa các vị đại biểu

Nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn không ít khó khăn, thách thức, HĐND, UBND tỉnh đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, chất lượng hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét và ngày càng hiệu quả. Tổ chức và hoạt động từng bước được kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng. HĐND, UBND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, cùng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Những kết quả, thành công và kinh nghiệm cũng như những hạn chế của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã được tổng kết và rút kinh nghiệm. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh khóa XIV tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tích cực đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thưa toàn thể các đồng chí!              

Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh diễn ra tốt đẹp, thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các đồng chí được giới thiệu là những người có phẩm chất chính trị tốt, gương mẫu về đạo đức, lối sống; được đào tạo cơ bản, được rèn luyện và trải qua nhiều môi trường công tác, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn các chức danh theo quy định.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh theo Luật định. Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, với ý nghĩa quan trọng của Kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất đề bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Toà án Nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Hai là, ngay sau Kỳ họp này, đề nghị Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND tỉnh khóa XIV tập trung xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong tập thể lãnh đạo theo hướng rõ người, rõ việc, phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, nhằm sớm ổn định tổ chức, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Thường trực HĐND, UBND tỉnh khóa XIV cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ, có hiệu  quả với các Ban Xây dựng Đảng, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, HĐND tỉnh khóa XIV cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, kế thừa và phát huy cao nhất các kết quả đã được đạt được của HĐND tỉnh khóa XIII; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tập trung vào các Nghị quyết chuyên đề, đề án trọng điểm để bàn, quyết định và ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, trọng tâm là nâng cao chất lượng các Kỳ họp, đảm bảo các Nghị quyết được ban hành sát, đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh; làm tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về mọi mặt của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.

Bốn là, đối với hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, cần tuân thủ nghiêm quy định của Hiến pháp, pháp luật, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục nghiên cứu để phân công, phân cấp trong quản lý một cách đầy đủ và cụ thể hơn; tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, nhất là việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; huy động mọi nguồn lực khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tạo bước phát triển mới trong các lĩnh vực văn hóa xã hội. Phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Năm là, với vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, bám sát thực tiễn, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, mỗi đại biểu phải thực sự là cầu nối để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Đồng thời, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết theo quy định; phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết nghị những vấn đề quan trọng, nhằm khẳng định quyền lực cao nhất ở địa phương.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa đồng bào, đồng chí

Nhiệm kỳ 2016-2021, Lai Châu rất vinh dự được đồng chí Phùng Quốc Hiển – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội – Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIV đối với sự phát triển của tỉnh nói chung và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nói riêng.

Kính thưa Kỳ họp

Cùng với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tạo nền tảng, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mong đợi, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kính chúc đồng chí Phùng Quốc Hiển; chúc các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Lai Châu(04/12/2022 10:47:03 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh Triển khai cuộc giám sát “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” trên địa bàn tỉnh Lai Châu(02/12/2022 4:47:27 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nậm Tăm, Noong Hẻo huyện Sìn Hồ(25/11/2022 2:46:48 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Khun Há, Nà Tăm, huyện Tam Đường(24/11/2022 9:15:49 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(23/11/2022 8:03:29 SA)

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ hai mươi hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(04/12/2022 3:40:31 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(04/12/2022 11:56:08 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Lai Châu(04/12/2022 10:47:03 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(04/12/2022 9:49:06 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. (04/12/2022 9:58:31 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này