922 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017
(Ngày đăng :09/12/2016 11:12:04 CH)


Các đại biểu tại tổ thảo luận số 1

Thảo luận tại tổ vào sáng và chiều ngày 8/12, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá, phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó bàn và đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và ngân sách năm 2016; kế hoạch năm 2017.

Sau gần một ngày thảo luận đã có 63 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, trong đó:

Tham gia ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016; kế hoạch năm 2017 đã có 17 lượt ý kiến tham gia đề nghị bổ sung đánh giá nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong năm 2016 đó là: Công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền được tăng cường nên đa số các chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch nhất là trong sản xuất nông - lâm nghiệp, ý thức chuyển dịch cơ cấu cây trồng của người dân được nâng lên, một số sản phẩm chất lượng cao (gạo), cây trồng mới bước đầu đã phát huy hiệu quả kinh tế (chuối, xả...). Đại biểu cũng cho rằng bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiến độ triển khai thực hiện, chất lượng thanh quyết toán một số công trình, dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp; hiệu quả quản lý, sử dụng sau đầu tư, công tác cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm công vụ còn hạn chế…Đề nghị UBND tỉnh đánh giá rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác giải ngân không đạt kế hoạch vốn giao, đây là những hạn chế, yếu kém từ nhiều năm qua; có giải pháp để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đối với một số chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch năm 2016 như: Xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đại biểu đề nghị giải trình làm rõ nguyên nhân; đại biểu cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân không đạt kế hoạch là do từ khâu giao kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế gây khó khăn cho các đơn vị khi tổ chức triển khai thực hiện.

Đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ số cán bộ, công chức, viên chức và số tổ chức trong tổng số 100 cá nhân, tổ chức có sai phạm qua thanh tra, kiểm tra. Lý do chưa xử lý vi phạm đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm (mới xử lý vi phạm 04 tổ chức, 10 cá nhân); làm rõ trong tổng số 9,8 tỷ đồng sai phạm được phát hiện, kiến nghị thu hồi 4,02 tỷ, số tiền còn lại xử lý như thế nào...

Tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017, đại biểu đề nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu gia đình văn hóa từ 76% lên 82%; bổ sung chỉ tiêu diện tích trồng chè mới vào nhiệm vụ năm 2017; điều chỉnh lại chỉ tiêu 22 trường chuẩn quốc gia xuống 21 trường.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong năm 2017 như: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho nhân dân về việc hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Chỉ đạo rà soát lại việc phát triển kinh tế tập thể và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu thực hiện trong những năm qua; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm công tác dạy và học cho các trường dân tộc bán trú khi thực hiện việc đưa các học sinh ở các điểm bản về trung tâm các xã. Tăng cường công tác kiểm tra hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, dạy nghề. Quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ y, bác sỹ và có chế độ, chính sách đối với các bác sỹ giỏi tăng cường lên giúp tỉnh thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ bác sỹ của tỉnh. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm sức khỏe cho nhân dân đặc biệt là quan tâm đến công tác cán bộ, đầu tư trang thiết bị cho chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo liên ngành tăng cường phối hợp kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các trợ đầu mối trong tỉnh. Làm tốt công tác phúc tra, rà soát việc bình xét hộ nghèo bảo đảm đúng quy định. Chỉ đạo điều tra xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giao rõ đầu mối làm công tác đào tạo nghề và tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể công tác đào tạo nghề trong thời gian vừa qua...

Tham gia ý kiến vào Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2016; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017; dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, đã có 09 lượt ý kiến tham gia, trong đó đại biểu nhạn định năm 2016 vẫn còn tình trạng chi ngân sách không hiệu quả, tiết kiệm; việc bố trí ngân sách 2017 vẫn nặng về hội họp, mua sắm…, chưa quan tâm đầu tư nguồn lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đề nghị quan tâm bố trí kinh phí cho những nội dung thực sự cần thiết, bảo đảm tiết kiệm và cắt giảm những nội dung mang tính hình thức, không cần thiết, như: Kinh phí làm băng zôn, lắp đặt cụm pano quảng cáo (bảo vệ môi trường, truyền thông về công tác dân số…), tổ chức giao lưu điện ảnh tại cơ sở, kinh phí tổ chức và tham gia các giải thi đấu thể thao trong và ngoài tỉnh, kinh phí đào tạo năng khiếu thể dục thể thao cho vận động viên thành tích cao, kinh phí xuất bản các bản tin của các sở, ngành…

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ việc bố tri kinh phí cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2.059.603 triệu đồng thấp hơn Trung ương giao 72.267 triệu đồng, đề nghị giao bằng mức trung ương giao: 2.131.872 triệu đồng; bố trí đủ kinh phí để thực hiện trồng quế năm 2017 là 37 tỷ, kế hoạch mới bố trí 20 tỷ; quan tâm bố trí kinh phí cho công tác dạy nghề đáp ứng theo chỉ tiêu được giao. Quan tâm chỉ đạo việc sử dụng kinh phí thực hiện các nghị quyết, đề án đã được phê duyệt bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Tham gia ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2017; dự thảo Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương, đã có 06 lượt ý kiến tham gia vào công công tác giải ngân, đại biểu cho cho rằng: Công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt thấp nhưng không chủ đầu tư, cơ quan nào bị xử lý kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm và đề nghị cần có giải pháp và quy định rõ việc xử lý trách nhiệm đối với những chủ đầu tư giải ngân vốn chậm, không hết kế hoạch vốn giao.

Đối với Nghị quyết về phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020, đã có 09 lượt ý kiến tham gia; đại biểu cho rằng, việc bố trí kinh phí triển khai thực hiện còn dàn trải, nặng về xúc tiến, quảng bá, đề nghị rà soát lại và điều chỉnh những nội dung đầu tư không thực sự cần thiết (kinh phí làm 04 biển quảng cáo với số tiền 6 tỷ đồng) và chuyển kinh phí sang thực hiện phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo, thuê quảng cáo trên mạng internet và các trang mạng xã hội hoặc thực hiện hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho các khu, điểm du lịch. Đại biểu đề nghị làm rõ tính khả thi của việc đưa ra các chỉ tiêu trong nghị quyết và cần cụ thể nội dung thực hiện từng năm. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm điểm du lịch vào nghị quyết; bổ sung giải pháp về đào tạo chuyên sâu cho các hướng dẫn viên, cứu hộ, cứu nạn trong du lịch thể thao; phát triển du lịch gắn với đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; đăng ký bản quyền thương hiệu một số lĩnh vực như “xòe thái trắng Mường So”, “Văn hóa dân tộc Lự những điều tiềm ẩn”... để thu hút khách du lịch.

Tham gia ý kiến vào Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 và kế hoạch biên chế năm 2017; dự thảo Nghị quyết quyết định tổng biên chế hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017, đã có 08 lượt ý kiến tham gia, cụ thể: Đại biểu đề nghị cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thi tuyển công chức viên chức năm 2015, 2016; nghiên cứu có giải pháp ưu tiên cho những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu khi tham gia thi tuyển công chức, viên chức; tổ chức rà soát vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị nếu chưa đủ số lượng người dân tộc cần thi tuyển để đảm bảo tỷ lệ người dân tộc theo quy định. Chỉ đạo các sở, ngành rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, có giải pháp cụ thể trong việc giải thể, sát nhập nhằm tinh gọn bộ máy Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW; chỉ đạo Sở Y tế đánh giá hiệu quả hoạt động các phòng khám đa khoa khu vực hoạt động không hiệu quả để sắp xếp, điều chuyển bác sỹ, y tá cho phù hợp; nghiên cứu, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc giảm biên chế đối với đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. Đại biểu cũng đề nghị xem xét lại công tác bồi dưỡng tập huấn, hiện nay công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã còn có mặt hạn chế, gây lãng phí thời gian, kinh phí, đề nghị nghiên cứu phân cấp cho các huyện, thành phố trong việc bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

                                                                                                                                                                                     Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thủy

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

Đại biểu Tao Văn Giót - Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Hội trường dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)(13/06/2022 4:54:38 CH)

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chất vấn Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (11/06/2022 2:59:23 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ(11/06/2022 2:37:42 CH)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Thảo luận kỳ họp thứ bảy (Chuyên đề) HĐND tỉnh(29/06/2022 7:57:38 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề)(28/06/2022 1:30:46 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ mười bốn(27/06/2022 8:42:00 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (25/06/2022 9:31:21 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này