18475 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Sớm ban hành các quyết định, chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh (*)
(Ngày đăng :15/10/2016 10:42:47 SA)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Sáng ngày 14/10/2016, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Tại phiên bế mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc kỳ họp. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh:

- Thưa các vị đại biểu!

- Thưa các đồng chí! 

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm cao của các vị đại biểu, kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã hoàn thành chương trình nội dung của kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và đã thống nhất, quyết định thông qua các Nghị quyết về: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 – 2020;  về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020; nghị quyết về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020; về quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; về việc bãi bỏ quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh và quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã đảm bảo chủ trương lãnh đạo của Tỉnh uỷ và sát với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh mà tập trung là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân các xã biên giới, nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh đã bầu bổ sung đối với ông Trần Hữu Chí vào Ủy viên UBND tỉnh theo quy định với số phiếu bầu cao, HĐND tỉnh tin tưởng ông Trần Hữu Chí thực hiện tốt nhiệm vụ và xứng đáng với sự tin tưởng của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Việc xây dựng ban hành các Nghị quyết của HĐND là một khâu quan trọng nhưng vấn đề quan trọng hơn có ý nghĩa sâu sắc đó là nhiệm vụ triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, sớm đưa các nghị quyết, chính sách mà HĐND ban hành đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Tôi đề nghị:

- UBND tỉnh sớm ban hành các quyết định, chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, các ngành cần có kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp cụ thể về các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của mình để phối hợp với các huyện, thành phố. Cùng với chỉ đạo sâu sát, cụ thể quyết liệt, vấn đề có ý nghĩa quyết định kết quả thực hiện là tập trung phát huy vai trò chủ thể của người dân và khâu tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, nhất là cơ sở.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tích cực phổ biến tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan của tỉnh, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, nhất là giám sát các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh để kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả thực hiện qua các năm.

- Sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng đề cương nội dung kết quả kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh gắn với kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh để đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về các quyết định của HĐND tại kỳ họp thứ ba; các vị đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nghị quyết; vận động và cùng với Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ, kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri với HĐND về tình hình thực hiện nghị quyết.

Thưa các vị đại biểu!

- Dự kiến đầu tháng 12 năm 2016 HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp cuối năm; xem xét, quyết định các vấn đề theo chương trình với nhiều nội dung quan trọng. Tôi đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp; giám sát, khảo sát, nắm bắt tình hình phục vụ tốt nội dung cho kỳ họp.

- Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố triển khai cụ thể các nội dung rút kinh nghiệm về hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh – huyện lần thứ nhất, thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị kỳ họp cuối năm có chất lượng, hiệu quả.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

9 tháng đầu năm các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt cao hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt như: Chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; giá trị xuất khẩu hàng địa phương; giảm nghèo; tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn dự án đầu tư còn chậm (hết tháng 8, giải ngân nguồn vốn kéo dài năm 2015 sang năm 2016: 24,4%, vốn đầu tư phát triển 50,7%, còn 895 công trình hoàn thành chưa quyết toán; thu ngân sách để đảm bảo nhiệm vụ chi của tỉnh còn thiếu trên 200 tỷ đồng); chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở còn thấp; an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, tái trồng cây thuốc phiện ở một số nơi; xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động tôn giáo trái pháp luật ....

Quán triệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu đạt thấp, chưa đạt và các nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng nông thôn mới, sản xuất vụ đông xuân, phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, phòng chống cháy rừng; giải ngân 100% các nguồn vốn; đẩy nhanh, quyết toán công trình hoàn thành; thu hồi nợ đọng thuế; quản lý ổn định giá cả thị trường; kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các nhiệm vụ, lĩnh vực văn hóa – xã hội cần tập trung cho chất lượng giáo dục đầu năm học; phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; công tác quốc phòng an ninh cần tập trung tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm hình sự, ma túy; tập trung tuyên truyền, ngăn chặn trồng cây thuốc phiện ngay từ đầu và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Thực hiện với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể lãnh đạo gắn với thi đua khen thưởng cuối năm.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; cảm ơn các đại biểu đã tham dự kỳ họp đầy đủ, nghiêm túc; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương, địa phương dự, đưa tin kỳ họp; cảm ơn các cơ quan tham mưu, phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Chúc các đồng chí, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Lai Châu khoá XIV.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do BBT đặt

Tin liên quan

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Tin mới nhất

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này