29057 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Quốc hội thảo luận tại tổ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia
(Ngày đăng :30/10/2021 7:37:12 SA)


Đ/c Hoàng Quốc Khánh, Phó Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ vào dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (Chiều ngày 29/10/2021)

Tham gia thảo luận tại tổ, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu, đánh giá cao sự chuẩn bị các nội dung của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp và đồng tình với sự cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội với kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 tại Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Tham gia vào các nội dung cụ thể, đại biểu đồng tình với các quan điểm cơ cấu lại nên kinh tế giai đoạn 2021-2025 và cho rằng kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tất yếu của đất nước, thực trạng kinh tế giai đoạn 2016-2020 cần nghiên cứu, đánh giá, bổ sung làm cơ sở đề ra quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả trong giai đoạn tới. Theo đại biểu, quan điểm thứ 5 “Gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ và phục hồi môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Kinh tế hóa hơn nữa ngành tài nguyên. Phát huy yếu tố con người, giá trị văn hóa, truyền thống, lịch sử, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, coi đây là nguồn lực, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững” cần bổ sung “đảm bảo an sinh xã hội” để đảm bảo toàn diện hơn, vì an sinh xã hội là một trong những trụ cột phát triển bền vững.

Về mục tiêu tổng quát, ngoài phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đại biểu đề nghị cần bổ sung nội dung về “nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”, việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân có ý nghĩa quan trọng và là thành quả khi nền kinh tế được cơ cấu lại.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp, theo đại biểu một số nhiệm vụ, giải pháp còn chung chung cần cụ thể hơn, cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, đối với nguyên nhân “thể chế, chính sách liên quan chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ, chưa đầy đủ, tính cạnh tranh còn thấp, việc tổ chức thực hiện pháp luật chưa hiệu quả,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế” đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo kiên quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đề nghị có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, cần minh bạch cung cấp thông tin thị trường, chủ động đàm phán tháo gỡ rào cản kỹ thuật liên quan thị trường nông sản, tăng cường trao đổi, đàm phán các thị trường nhập khẩu chính, đồng thời Chính phủ cần rà soát đánh giá những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện để tiếp thục hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025, theo đại biểu đây là nội dung lớn, phức tạp, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến nay mới trình Quốc hội thông qua là chậm, ảnh hưởng đến quy hoạch đất đai của các tỉnh, thành phố, trong khi mục tiêu quy hoạch đất đai đi trước một bước. Đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo, sớm xem xét thông qua tại kỳ họp này, chậm nhất là trong năm nay để tạo thuận lợi trong công tác lập quy hoạch của các địa phương trong cả nước.

Về giải pháp, để thực hiện tốt quy hoạch cần quan tâm lấy ý kiến tham gia của Nhân dân tham gia trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham vấn các bên liên quan để hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất, phục vụ đa mục tiêu đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành,… Đồng thời chuyển dần các hoạt động đăng ký, giao dịch trong lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử, đẩy mạnh xử lý sai phạm, đặc biệt sai phạm khiến tình trạng đất để hoang, dự án treo gây lãng phí nguồn tài nguyên và thất thoát nguồn thu.

Theo chương trình, ngày 30/10/2021 Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về 02 nội dung này./.

 CTQH

Tin liên quan

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn các xã Ma Li Pho, Dào San huyện Phong Thổ(26/07/2023 3:39:59 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại huyện Phong Thổ(04/07/2023 7:32:32 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Sìn Hồ(04/07/2023 10:14:03 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Tam Đường(03/07/2023 3:33:37 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này