832 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Nhân rộng các tiểu sinh kế cho các xã thụ hưởng dự án giảm nghèo
(Ngày đăng :21/09/2016 10:53:09 SA)


Giám thực tế tại mô hình nuôi trâu xã Xà Đề Phìn, huyện Sìn Hồ

Giai đoạn 2011 – 2015, huyện Sìn Hồ triển khai dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc với các hợp phần:  Hợp phần 1: Phát triển kinh tế huyện đã thực hiện 19 công trình, trong đó có 6 công trình giao thông, 7 công trình thủy lợi và 6 công trình nước sinh hoạt. Tổng giá trị được phê duyệt là: 43.380 triệu đồng. Trong đó vốn WB: 36.861 triệu đồng, vốn Ngân sách nhà nước (NSNN): 6.519 triệu đồng. Giá trị giải ngân là: 37.645,42 triệu đồng, giá trị quyết toán 37.544,68 triệu đồng.

Hợp phần 2: Ngân sách phát triển xã Giai đoạn 2011 – 2015 hợp phần Ngân sách phát triển xã huyện Sìn Hồ thực hiện 530 tiểu dự án (TDA) giá trị phê duyệt là 47.667,69 triệu đồng trong đó vốn Ngân hàng thế giới (WB) là 45.382,19 triệu đồng, vốn NSNN là 299,8 triệu đồng, vốn Nhân dân đóng góp là 1.985,7 triệu đồng. Giá trị giải ngân vốn WB là 42.326 triệu đồng đạt 93,3%. 100% các TDA đang trình quyết toán tại Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện.

Hợp phần 3: Tăng cường năng lực. Hàng năm Ban quản lý dự án giảm nghèo huyện phối hợp với các Ban phát triển xã lập kế hoạch tăng cường năng lực cho các Cán bộ tham gia dự án và các nhóm CIG (sinh kế)…

Hợp phần 4: Quản lý dự án – giám sát và đánh giá. Đến hết quý II/2015 dự án đã hoàn thành bước đầu của công tác thu thập và quản lý dữ liệu về hồ sơ các TDA sinh kế. Hiện tại, kho dữ liệu đã lưu trữ và quản lý được hồ sơ của 259 TDA sinh kế (100% số nhóm). Về tổ chức bộ, hiện nay Ban còn 9 đồng chí, 1 đồng chí kiêm nhiệm, các cán bộ phụ trách các bộ phận có trình độ chuyên môn luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao.

Qua giám sát thực tế tại các xã Làng Mô, Xà Dề Phìn và giám sát qua báo cáo các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện cần đánh giá bổ sung thêm một số nội dung: tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn; số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đánh giá hiệu quả của từng dự án; dự án cây dược liệu Atiso cần được hỗ trợ dự kiến tổng kinh phí, sản phẩm sau thu hoạch, hiệu quả; đối với dự án trồng trọt và chăn nuôi đánh giá dự án nào phù hợp; việc áp dụng khoa học của Nhân dân trong thực hiện dự án; so sánh tỷ lệ hộ nghèo trước và sau khi tham gia dự án; công tác tuyên truyền việc thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, các dự án được triển khai đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và 6 xã thực hiện dự án nói riêng; kỹ năng quản lý dự án của xã và các nhóm hộ được nâng lên, nhiều nhóm hộ đã có những quy định trong quản lý, sử dụng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi cụ thể. Đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao công tác hướng dẫn của ban phát triển xã, đề nghị xã cần duy trì, nhân rộng các tiểu dự án cho các xã vùng dự án học tập và thực hiện để từng bước nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời bổ sung các nội dung mà thành viên đoàn đề nghị, hoàn chỉnh bảo cáo gửi đoàn giám sát.

Hoàng Hà – Đức Thắng

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

Đại biểu Tao Văn Giót - Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Hội trường dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)(13/06/2022 4:54:38 CH)

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chất vấn Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (11/06/2022 2:59:23 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ(11/06/2022 2:37:42 CH)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề)(28/06/2022 1:30:46 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ mười bốn(27/06/2022 8:42:00 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (25/06/2022 9:31:21 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh(26/06/2022 3:57:53 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này