11988 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Thảo luận ở Hội trường về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
(Ngày đăng :27/10/2022 11:33:18 SA)


Đại biểu tham gia ý kiến dự thảo Luật tại Hội trường

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 25/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tham gia phát biểu tại hội trường, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã tham gia một số nội dung vào dự thảo dự án Luật, cụ thể, theo đại biểu quy định tại các Điều: 17, 21, 25, 29 và điều 33 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái đối với các chức danh: Chánh Thanh tra cấp bộ, Tổng cục, Cục, Chánh thanh tra tỉnh, Thanh tra sở và Thanh tra huyện, trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái các chức danh này thì Chánh thanh tra, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phải “tham khảo ý kiến” giữa các cơ quan, như: đối với Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh thì tham khảo ý kiến Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục và Cục thuộc Tổng cục thì tham khảo ý kiến của Chánh Thanh tra bộ; Chánh Thanh tra sở và cấp huyện thì tham khảo ý kiến của Chánh Thanh tra tỉnh là không thực sự cần thiết, không nên đưa vào nội dung của Luật, vì việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động biệt phái, luân chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền riêng của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã được quy định trong Luật về Tổ chức hoạt động của Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác có liên quan và tại Khoản 3, Điều 6 có quy định rất rõ “Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình liên quan đến hoạt động thanh tra và cả công tác cán bộ”, bên cạnh đó mặc dù đã được quy định trong luật trước đây, nhưng trên thực tế việc xin ý kiến trao đổi về công tác cán bộ là hình thức, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, thêm thời gian chờ đợi văn bản trả lời ý kiến tham khảo. Theo quy định tại Chương III của dự thảo luật này và quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước thì việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ công chức trong hệ thống cơ quan nhà nước đều đã có quy định riêng của cơ quan có thẩm quyền, đã đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ; trước khi thực hiện công tác cán bộ đều được thẩm định kỹ điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp, chứng chỉ và chính trị của cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ. Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban TVQH cho rằng đây là quy định cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù trong công tác thanh tra, tránh việc can thiệp của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thanh tra hoặc vì lý do khác nhau có thể dùng công tác tổ chức để tác động làm thay đổi ý kiến chủ quan của Thủ tưởng cơ quan thanh tra theo ý mình, theo đại biểu thì chỉ có thể xảy ra ở khâu “Điều động, biệt phái hoặc luân chuyển”. Do đó, nếu giữ quy định này thì chỉ nên quy định trước khi điều động, biệt phái, luân chuyển Chánh thanh tra thì phải “Thống nhất ý kiến” thay vì “Tham khảo ý kiến” như dự thảo luật đang quy định. Còn đối với các khâu bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức không phải thống nhất ý kiến vì bổ nhiệm phải đáp ứng được yêu cầu về điều kiện tiêu chuẩn mới bổ nhiệm, còn với các trường hợp miễn nhiệm, cách chức thì chỉ xảy ra khi Chánh thanh tra không đảm nhận được công việc hoặc vi phạm đến mức thi hành kỷ luật thì đương nhiên phải miễn nhiệm, cách chức không phải xin ý kiến thống nhất.

Về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra chuyên ngành được quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 48 đây là quy trình bắt buộc trừ trường hợp không cần thiết phải thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 75 của luật này. Tuy nhiên, theo đại biểu dẫn chiếu sang khoản 1 Điều 75 mới quy định chung chung đó là “việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh và dự thảo kết luận thanh tra của các cơ quan Thanh tra khác được thực hiện khi cần thiết”. Quy định như trên chưa đầy đủ, rõ ràng về những trường hợp không cần thiết phải thẩm định là trường hợp nào, đề nghị nghiên cứu biên tập lại để đảm bảo lô gic, chặt chẽ, rõ ràng và dễ hiểu hơn.

Về quy định tại khoản 4 Điều 76 “Trước khi công khai kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có thể sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra đã ban hành nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan, khả thi”. Đại biểu đề nghị cân nhắc không nên quy định việc cho phép người ra quyết định thanh tra sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra đã ban hành trước khi công khai, trong khi không xác định phạm vi sửa đổi, bổ sung đến đâu, liệu có sai lệch bản chất kết luận thanh tra đã ban hành hay không. Bên cạnh đó, quy định trên cũng không thống nhất với quy định tại khoản 2 điều 77 về công khai kết luận thanh tra, theo đó quy định: “Kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc bí mật khác theo quy định pháp luật”. Do đó, đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định trên./.

                                                                                                                                                                                                               Duy Khoan

Tin liên quan

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ(29/09/2023 9:57:26 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn các xã Ma Li Pho, Dào San huyện Phong Thổ(26/07/2023 3:39:59 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại huyện Phong Thổ(04/07/2023 7:32:32 CH)

Tin mới nhất

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 910năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ(29/09/2023 9:57:26 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này