9258 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Họp thông qua kết luận giám sát việc quản lý sử dụng sau đầu tư đối với các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :06/05/2016 12:00:00 SA)


Quang cảnh phiên họp kết luận giám sát

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2016, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua kết luận giám sát việc quản lý sử dụng sau đầu tư đối với các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2011 đến năm 2015.

Tham dự phiên họp có đồng chí Đinh Khắc Hiếu - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các thành viên đoàn giám sát. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho thấy: Từ năm 2011 đến nay, công tác quản lý sử dụng sau đầu tư đối với các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố quan tâm, chú trọng. Nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.  Hiện nay 8/8 huyện, thành phố đều có Ban quản lý thủy lợi và nước sinh hoạt nông thôn cấp huyện; đã thành lập được 105 Ban quản lý các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại 105 xã, thị trấn và 699 tổ quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại các thôn, bản, tổ dân phố.

Tổng số công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp, đưa vào sử dụng từ năm 2011 đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh là 508 công trình, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 28.361 hộ, 144.970 khẩu tại 94 xã, thị trấn, 626 thôn bản, tổ dân phố; nâng tổng số công trình cấp nước sinh hoạt hiện nay của toàn tỉnh (bao gồm cả các công trình được đầu tư trước năm 2011) lên 803 công trình. Tổng số kinh phí được bố trí, lồng ghép từ năm 2011 – 2015 trên 410 tỷ đồng; trong đó, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường là 159 tỷ đồng (106 công trình, chiếm 20,9% tổng số công trình được đầu tư), vốn tái định cư 64 tỷ đồng (51 công trình, chiếm 10% tổng số công trình), các nguồn vốn khác 187 công trình (351 công trình, chiếm 69,1% tổng số công trình).

Các công trình trước khi được triển khai thi công đều được khảo sát, lập báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật; sau khi hoàn thành, được giao cho UBND cấp xã quản lý, vận hành,

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh về Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, báo cáo của UBND các huyện, thành phố và trên cơ sở đi giám sát trực tiếp tại cơ sở, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá: Trong tổng số 508 công trình, có 292 công trình hoạt động tốt (cấp nước liên tục, ít hư hỏng, hiệu suất phục vụ đạt trên 70% thiết kế), chiếm 57,5% tổng số công trình; 95 công trình hoạt động trung bình (cấp nước gián đoạn, theo mùa, hiệu suất phục vụ đạt từ 50 – 70% thiết kế), chiếm 18,7% tổng số công trình; 43 công trình hoạt động kém hiệu quả (cấp nước gián đoạn, thường xuyên hư hỏng và không được sửa chữa kịp thời, hiệu suất phục vụ dưới 50% thiết kế), chiếm 8,5% tổng số công trình; 78 công trình không hoạt động (không còn khả năng phục vụ hoặc nguồn cấp nước không còn), chiếm 15,3% tổng số công trình. Số lượng các công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động 121 công trình, chiếm 23,8% tổng số công trình; trong đó, có 27 công trình là do công tác khảo sát thiết kế chưa đảm bảo dẫn đến nguồn nước ít và không có nước vào mùa khô, 5 công trình do các đơn vị thi công các công trình khác trên địa bàn làm hỏng và không thực hiện sửa chữa; 12 công trình bị thiên tai làm hỏng và 77 công trình do công tác quản lý, vận hành của người dân chưa tốt như chặt phá đường ống, kênh dẫn nước… Trong tổng số 508 công trình chỉ có 306 công trình có hồ sơ xây dựng. Hầu hết các công trình chưa có hoặc chưa đảm bảo hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Báo cáo cũng đưa ra các kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng sau đầu tư đối với các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Đồng tình với những đánh giá của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đinh Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu đều cho rằng: 508 công trình được đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp đưa vào sử dụng từ năm 2011 đến năm 2015 thể hiện sự quan tâm, chú trọng và linh hoạt của UBND tỉnh trong việc bố trí, lồng ghép các nguồn kinh phí để đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền về quản lý, vận hành, khai khác sau đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định; công tác tham mưu chưa được làm tốt; sự phối hợp, theo dõi, kiểm tra các của các cơ quan chuyên môn có nơi chưa chặt chẽ, số liệu báo cáo thiếu thống nhất; một số công trình cấp nước sinh hoạt do chưa làm tốt công tác khảo sát thiết kế nên hiệu quả sau khi đưa vào khai thác còn hạn chế; hoạt động của nhiều Ban quản lý cấp xã, các tổ quản lý vận hành công trình ở thôn bản còn nhiều bất cập; ý thức bảo vệ công trình của một bộ phận người dân nhiều nơi chưa tốt…

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trước khi phát hành./.

Lò Văn Thạch

 

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Lai Châu(04/12/2022 10:47:03 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh Triển khai cuộc giám sát “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” trên địa bàn tỉnh Lai Châu(02/12/2022 4:47:27 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nậm Tăm, Noong Hẻo huyện Sìn Hồ(25/11/2022 2:46:48 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Khun Há, Nà Tăm, huyện Tam Đường(24/11/2022 9:15:49 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(23/11/2022 8:03:29 SA)

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ hai mươi hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(04/12/2022 3:40:31 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(04/12/2022 11:56:08 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Lai Châu(04/12/2022 10:47:03 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(04/12/2022 9:49:06 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. (04/12/2022 9:58:31 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này