841 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI, KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Ngày đăng :02/08/2016 2:08:58 CH)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng nay, 26/7/2016, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và đại diện cử tri các huyện, thành phố…

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, đánh giá về tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Xem xét, thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thảo luận, quyết định 18 nghị quyết, đề án, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, gồm các nghị quyết về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, giáo dục, y tế; về giảm nghèo bền vững; về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quyết định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016; phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nội dung HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho cả giai đoạn 2016 - 2020 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, các ngành. Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND, các Ban HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc vào các nội dung của kỳ họp, để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và niềm tin của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Lễ chào cờ trong phiên khai mạc  kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh

Ngay sau phát biểu khai mạc, HĐND tỉnh nghe đồng chí Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; xem xét các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác thi hành án dân sự  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; nghe UBND tỉnh trình bày các tờ trình về thông qua đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016 – 2020.

Theo chương trình, buổi chiều các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày các tờ trình, đề án và nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình bày, bao gồm các nội dung: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2021; quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu; qui định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; về chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng, thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác phát sinh trong năm 2016; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020; Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng trẻ em, học sinh ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tờ trình thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020; tờ trình thông qua đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2016; về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu.

Ngày mai, HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp và tiến hành thảo luận tại Tổ đại biểu./.

 

                                                                                                TT-DN

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

Đại biểu Tao Văn Giót - Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Hội trường dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)(13/06/2022 4:54:38 CH)

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chất vấn Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (11/06/2022 2:59:23 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ(11/06/2022 2:37:42 CH)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề)(28/06/2022 1:30:46 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ mười bốn(27/06/2022 8:42:00 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (25/06/2022 9:31:21 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh(26/06/2022 3:57:53 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này