18363 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát UBND tỉnh về thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
(Ngày đăng :31/03/2022 7:18:18 CH)


Quang cảnh buổi giám sát

Sáng nay (31/3/2022), tại phòng họp số 609, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức giám sát UBND tỉnh về thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; thành viên đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Sìn Hô, Phong Thổ. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành tỉnh thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; duy trì thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất của lãnh đạo theo quy định; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo để giải quyết kịp thời đúng quy định ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; tập trung phối hợp xử lý kịp thời các tình huống khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; đảm bảo cụ thể hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiếp 5.994 lượt bằng 5.547 vụ việc, so với giai đoạn 2011-2015 (tăng 2.057 lượt), trong đó: Số vụ việc được hướng dẫn giải thích trực tiếp 926 vụ việc; số vụ việc có văn bản hướng dẫn bằng văn bản 366 vụ việc; số vụ việc thụ lý theo thẩm quyền 3.634 vụ việc; số vụ việc chuyển/chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết 621 vụ việc. Nội dung liên quan đến chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giải quyết tranh chấp đất đai, nguồn nước; quy chủ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc chi trả tiền dịch vụ khoanh nuôi bảo vệ rừng; giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động; việc chợ tự phát ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán của các hộ trong chợ; việc công an bắt giữ người trái pháp luật…Qua công tác tiếp công dân các cấp, các ngành đã xem xét giải quyết, hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu về các chế độ, chính sách có liên quan, đồng thời giúp công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Đ/c Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện phát luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại buổi giám sát

Về các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài, trong kỳ báo cáo, trên địa bàn tỉnh phát sinh một số vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người, phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, bảo đảm đúng và đầy đủ về chế độ, chính sách, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với việc tiếp nhận đơn, từ 01/7/2016 - 01/7/2021, các cấp, các ngành tỉnh đã tiếp nhận 7.318 đơn (tăng 498 đơn so với giai đoạn 2011-2015), trong đó khiếu nại 95 đơn, tố cáo 108 đơn, kiến nghị, phản ánh 7.115 đơn; đủ điều kiện xử lý 6.510 đơn; không đủ điều kiện xử lý 696 đơn. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc đề nghị giải quyết chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn; đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, nguồn nước; đề nghị xác minh quy chủ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét việc chi trả tiền dịch vụ khoanh nuôi bảo vệ rừng; giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động…Kết quả, 6.510 đơn đủ điều kiện đã được các cơ quan tiếp nhận thụ lý giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 696 đơn không đủ điều kiện xử lý được các cơ quan tiếp nhận thực hiện lưu đơn theo dõi theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình khiếu kiện trong những năm qua trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là các khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình thủy điện, việc thực hiện chế độ, chính sách. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở một số nơi hiệu quả chưa cao; việc phân loại, xử lý đơn tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn nhầm lẫn, có vụ việc giải quyết chưa kịp thời, chưa đảm bảo trình tự, thủ tục. Công tác nắm tình hình khiếu kiện, phối hợp tuyên truyền, hoà giải và đối thoại trực tiếp với người dân ở cấp cơ sở đôi khi chưa được chú trọng.

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát nhận định, ngoài kết quả đạt được, việc lưu trữ hồ sơ, ban hành văn bản để thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở cấp xã có việc còn hạn chế, sắp xếp tài liệu chưa khoa học, có nơi chưa ban hành nội quy tiếp công dân, chưa niêm yết tại nơi tiếp công dân; việc bố trí địa điểm tiếp công dân chưa được quan tâm, nơi tiếp chưa đảm bảo theo quy đinh, nhiều xã không có phòng tiếp công dân; trình độ, năng lực của công chức phụ trách tiếp công dân có nơi còn hạn chế; một số nơi cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đoàn giám sát cũng nêu những bất cập như: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh bố trí chưa hợp lý, chưa thuận tiện cho công dân đến đề nghị tiếp dân; Đai biểu đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu để bố trí địa điểm tiếp dân cũng như bố trí công dân đảm bảo thuận lợi cho người dân, quan tâm chỉ đạo giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở, tránh để vụ việc kéo dài; đồng thời quan tâm giải quyết đối với đơn, thư do cơ quan dân cử chuyển đến.

Kết luận giám sát, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời gian qua, số vụ việc phức tạp, kéo dài không nhiều; cơ bản người dân đồng thuận; đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật bằng các hình thức phù hợp, trong đó chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép với các đợt học tập, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo các cấp; bố trí tập huấn cho người làm công tác tiếp công dân để thống nhất quy trình thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật; một số vụ việc chưa giải quyết xong đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng; đồng chí cũng đề nghị tăng cường công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh... để các khiếu nại, tố cáo, kiến nghi, phản ánh của công dân được giải quyết kịp thời./.

Thủy - Khoan

Tin liên quan

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Tin mới nhất

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này