30636 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu thảo luận tại tổ chiều ngày 25/7/2021
(Ngày đăng :26/07/2021 11:22:14 SA)


Sáng ngày 25/7/2021, sau khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Quốc hội chia tổ thảo luận. Đoàn ĐBQH tỉnh có 02 đại biểu tham gia thảo luận tại tổ.

Theo Đại biểu Trần Hồng Minh, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 việc giải ngân vốn đầu tư tồn đọng và chuyển nguồn sang năm sau rất nhiều, như ở các dự án giao thông và một số tỉnh, thành phố, đây là vấn đề diễn ra hằng năm, nút thắt chủ yếu của vấn đề này là do trình tự, thủ tục ở một số khâu, một số cơ quan còn dài, chồng chéo,… dẫn đến việc triển khai dự án chậm thường đến giữa năm thậm chí cuối năm, thứ hai là việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu nhiệm kỳ Quốc hội mới xem xét, phê duyệt ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện trong cả giai đoạn.

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, nội dung kế hoạch đầu tư công cử tri và Nhân dân thường quan tâm, theo dõi là hiệu quả dự án đầu tư, tiến độ giải ngân của dự án,… Năm 2020 tỷ lệ giải ngân trên 98%, nhưng 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân mới đạt 29% kế hoạch, nhiều bộ, ngành đến thời điểm này còn chưa giải ngân. Nguyên nhân chủ yếu của tiến độ giải ngân chậm qua các năm vẫn là do khâu giải phóng mặt bằng, chiếm 60%, còn lại là do chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chất lượng chuẩn bị dự án chưa đảm bảo,… Việc tuân thủ các nguyên tắc bố trí vốn đầu tư tập trung để khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư chưa triệt để; trong một số trường hợp, chưa ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản,...

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tổ về các nội dung: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn cho rằng: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được ban hành nhưng phạm vi nội dung phòng, chống lãng phí đề cập là rất rộng từ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, sản xuất, lưu thông, tiêu dùng cá nhân của các tổ chức, các thành phần kinh tế,... ai cũng mong muốn tìm ra nguyên nhân ở đâu, nhưng để lượng hóa được vấn đề lãng phí như thế nào là vấn đề hết sức khó khăn. Theo đại biểu trong tình hình thực tế hiện nay, chúng ta nên quy định phạm vi tiết kiệm, chống lãng phí ở một số lĩnh vực, phạm vi nhất định, như sử dụng ngân sách, tài sản công, mua sắm công, sử dụng tài nguyên đất, quy hoạch treo,... nên tập trung vào các nội dung, phạm vi này vì có thể dễ dàng lượng hóa được và đây cũng là những nội dung, vấn đề cử tri cả nước quan tâm…/.

Duy Khoan

Tin liên quan

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn các xã Ma Li Pho, Dào San huyện Phong Thổ(26/07/2023 3:39:59 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại huyện Phong Thổ(04/07/2023 7:32:32 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Sìn Hồ(04/07/2023 10:14:03 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Tam Đường(03/07/2023 3:33:37 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này