5991 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu thảo luận tại tổ các dự án Luật tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
(Ngày đăng :06/01/2022 5:05:38 CH)


Quảng cảnh thảo luận tại tổ sáng 06/01/2022

Sáng ngày 06/01/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu thảo luận tại tổ Dự án Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Theo đó dự thảo Luật gồm gồm 10 điều: 08 điều sửa đổi, bổ sung một số quy định của 08 luật hiện hành, 01 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 01 điều quy định về hiệu lực thi hành. Nội dung cơ bản của Luật gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công nhằm tăng cường phân quyền, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí thời gian, nguồn lực, tinh giản quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư với mục tiêu tiếp tục phân quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án PPP sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân, tăng cường vai trò và trách nhiệm của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư với mục tiêu tăng cường phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị cho các địa phương; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, thúc đẩy giải ngân, đưa dự án hoàn thành đúng thời hạn, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ, xây lắp trong các dự án ODA, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa và nhằm thu hút, xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; giảm bớt chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp; đảm bảo xác định đúng đối tượng là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh phù hợp với thực tiễn.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt để doanh nghiệp sản xuất xe ô tô điện chạy pin trong nước tạo lập thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu, tạo cho doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu, trong 05 năm đầu cần có mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi;

Sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự để làm rõ hơn trường hợp “ủy thác thi hành án từng phần”, đồng thời bổ sung cơ chế ủy thác xử lý tài sản.

Tham gia phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng tình, nhất trí với sự cần thiết thông qua Dự án Luật và bổ sung, làm rõ hơn về sự cần thiết phải hoàn thiện, đồng bộ và tách bạch chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh khi sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 217 Luật Doanh nghiệp.

Theo đại biểu, quy định doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, bên cạnh các doanh nghiệp thuộc khối nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, thì khối doanh nghiệp có nhiệm vụ xây dựng, duy trì, củng cố, hợp tác phát triển các nguồn lực quốc phòng, các công trình quốc phòng trên địa bàn chiến lược, công trình trọng điểm quốc gia, cứu hộ, cứu nạn, duy trì lực lượng dự bị động viên sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống, đang là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh và tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân cư vùng biên giới, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là các lực lượng nòng cốt để Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, đồng thời cũng là các đơn vị quân đội trực tiếp phục vụ chiến đấu, chiến đấu khi có tình huống. Các doanh nghiệp này là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được hưởng các cơ chế, chính sách doanh nghiệp quốc phòng, an ninh để thực hiện nhiệm vụ (kể cả sử dụng đất quốc phòng cho lao động sản xuất, xây dựng kinh tế). Để các doanh nghiệp này phát huy hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì cần nghiên cứu để có các chính sách cụ thể hơn trong quá trình trình Chính phủ cụ thể hóa các quy định của Luật Doanh nghiệp, nhất là khối công ty con 100% vốn của các doanh nghiệp này. Hai là, về doanh nghiệp kết hợp kinh tế với Quốc phòng, an ninh, đây không phải là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ Quốc phòng, an ninh, các doanh nghiệp này đang thực hiện cổ phần hóa, hoặc đã cổ phần hóa do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, vẫn còn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các doanh nghiệp này sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là chính nhưng đồng thời cũng có một số nhiệm vụ quốc phòng được giao như sản xuất quân trạng, tham gia xây dựng một số công trình quốc phòng, hoặc có thể tổ chức theo loại hình trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần để linh hoạt và phù hợp trong việc hợp tác với các đối tác nước ngoài khi thực hiện một số nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Một số doanh nghiệp đặc thù có thể phải liên doanh với nước ngoài để sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, nghiên cứu khoa học phát triển các loại vũ khí, chiến hạm để phù hợp với thông lệ quốc tế.

Do vậy, cần phân định rõ doanh nghiệp trực tiếp phục vụ Quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh để đảm bảo cơ chế, chính sách phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp./.

Duy Khoan

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

Đại biểu Tao Văn Giót - Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Hội trường dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)(13/06/2022 4:54:38 CH)

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chất vấn Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (11/06/2022 2:59:23 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ(11/06/2022 2:37:42 CH)

Tin mới nhất

Bế mạc kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(20/09/2022 3:14:07 CH)

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại các tổ(20/09/2022 7:28:48 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2022 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu(20/09/2022 2:27:55 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Khai mạc kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2022 8:54:08 SA)

Huấn luyện tự vệ cụm 3 năm 2022(18/09/2022 2:53:11 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này