30623 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Nậm Nhùn
(Ngày đăng :06/03/2022 11:01:27 SA)


Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Nậm Nhùn

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-ĐGS ngày 24/10/2021; Quyết định số 14/QĐ-ĐĐBQH ngày 16/02/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 03, 04/3/2022 Đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Nậm Nhùn. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.

Trước khi làm việc với UBND huyện Nậm Nhùn, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát thực tế tại UBND xã Nậm Manh, thị trấn Nậm Nhùn, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân của huyện. Tại buổi làm việc với UBND huyện, trên cơ sở báo cáo của huyện và giám sát thực tế, Đoàn giám sát nhận định, trong giai đoạn từ 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, UBND huyện Nậm Nhùn đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các văn bản của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành 20 văn bản các loại, chủ yếu là kế hoạch, công văn chỉ đạo để các phòng, ban, UBND xã, thị trấn thực hiện; đồng thời UBND huyện đã tập trung tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, do đó trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức được nâng lên, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tình hình, tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp. Trong giai đoạn giám sát, UBND huyện nhận được 763 đơn, trong đó phần lớn là đơn kiến nghị, đề nghị. Đối với 12 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo cũng đã được UBND huyện giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Buổi làm việc của Đoàn giám sát tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn

Về việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếp công dân, UBND huyện đã bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, Ban tiếp công dân được bố trí 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện làm trưởng Ban, 01 công chức được giao nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, phục vụ tiếp công dân; đồng thời ban hành đầy đủ các văn bản như: Nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân và niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện. Qua giám sát Đoàn đã kiểm tra hồ sơ gồm: Sổ ghi chép theo dõi việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; các biên bản tiếp công dân, biên bản đối thoại, hòa giải, giải quyết và thông báo kết luận tiếp công dân, giải quyết thư khiếu nại, tố cáo. Nhìn chung, việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đảm bảo thực hiện đúng quy trình, được lưu vào sổ sách, lưu trữ theo quy định. Do đó trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 -2021 không có đơn tồn đọng chưa giải quyết, không có vụ việc phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng và tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo chưa thường xuyên, nội dung, hình thức chưa phong phú; tình hình khiếu kiện vẫn còn tình trạng cùng nội dung nhưng công dân khiếu kiện nhiều nơi, gửi vượt cấp; công tác phối hợp giữa các phòng, ban và các cấp chính quyền cơ sở có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ; việc lưu trữ hồ sơ, ban hành văn bản để thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở cấp xã có việc còn hạn chế; một số nơi cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã được lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn tiếp thu và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, chỉ đạo ban hành văn bản phù hợp để thực hiện; thường xuyên quan tâm thực hiện đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị của nhân dân, từ đó giải quyết dứt điểm ngay các vụ việc từ cơ sở; đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong công tác tiếp công dân, ngoài tiếp công dân đột xuất, định kỳ cần phối hợp tốt để tiếp công dân thường xuyên; phối hợp trong giải quyết các vụ việc, tránh để đơn, thư tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát thực tế tại huyện Sìn Hồ và giám sát tại một tố sở, ngành của tỉnh theo kế hoạch./.

Thủy Khoan

 

Tin liên quan

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn các xã Ma Li Pho, Dào San huyện Phong Thổ(26/07/2023 3:39:59 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại huyện Phong Thổ(04/07/2023 7:32:32 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Sìn Hồ(04/07/2023 10:14:03 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Tam Đường(03/07/2023 3:33:37 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này