27467 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Luật quy hoạch năm năm 2017
(Ngày đăng :03/01/2022 12:52:10 CH)


Đ/c Hoàng Quốc Khánh chủ trì giám sát tại thành phố Lai Châu

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách phát luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” tại thành phố Lai Châu sáng ngày 30/12/2021.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Pháp chế; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Trưởng phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban chuyên môn thành phố Lai Châu.

Thành phố Lai Châu có diện tích tự nhiên 9.687,99 ha, có 5 phường, 2 xã, dân số trên 49.799 người. Ngay khi Luật Quy hoạch ban hành, có hiệu lực UBND thành phố đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời đã triển khai thực hiện các quy định về quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan; lập thẩm định, phê duyệt các quy hoạch như Quy hoạch điều chỉnh xây dựng nông thôn mới xã Sùng Phải, Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng các khu dân cư đô thị mới, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Lai Châu. Các đồ án quy hoạch được phê duyệt cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý như: mục tiêu, yêu cầu phát triển đô thị, đánh giá thực trạng, xây dựng và khả năng sử dụng quỹ đất hiện có; cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu đầu tư xây dựng theo quy hoạch; xây dựng mặt bằng sử dụng đất đai, sự kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực xung quanh. Công tác triển khải và quản lý quy hoạch được thực hiện tốt, trên địa bàn thành phố không để xảy ra tình trạng người dân xây dựng sai quy hoạch hay lấn chiếm quy hoạch.

Việc lập quy hoạch nhận được sự tham gia tích cực của các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Các Quy hoạch đã bám sát vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung của thành phố, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng đáp ứng nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Đ/c Đỗ Văn Xiêng, Phó Chủ tịch UBND thành phố giải trình ý kiến của Đoàn giám sát

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố đánh giá rõ hơn về việc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, trong đó yêu cầu cung cấp các văn bản tham gia theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; việc hướng dẫn, tổ chức, triển khai lấy ý kiến tham gia vào quy hoạch của cộng đồng dân cư; những khó khăn, vướng mắc khi bãi bỏ một số quy hoạch ngành, lĩnh vực; tình hình triển khai một số đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư, trung tâm thương mại,… được UBND tỉnh giao cho UBND thành phố chủ trì thực hiện; việc công bố rộng rãi các quy hoạch được duyệt; kế hoạch, lộ trình đảm bảo đến năm 2030 thành phố Lai Châu đủ điều kiện đạt đô thị loại II; làm rõ hơn một số kiến nghị của UBND thành phố như: hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai để thống nhất đồng bộ với các luật khác, sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng; làm rõ, cụ thể trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu vực trong đô thị mới,…; làm rõ một số khu vực trên địa bàn thành phố chưa được lập quy hoạch chi tiết; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình; lý do chưa thực hiện quy hoạch chi tiết một số nơi, gây bức xúc trong Nhân dân,…

Đồng chí Đỗ Văn Siêng Phó chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng: Kế hoạch - Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế; Quản lý đô thị đã báo cáo làm rõ các vấn đề Đoàn giám sát quan tâm: UBND thành phố đã tích cực tham gia vào việc lập quy hoạch tỉnh từ xây dựng đề cương, đề xuất các định hướng phát triển của thành phố,…; việc lấy ý kiến về quy hoạch đối với các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư đã được triển khai, tuy nhiên chất lượng tham gia, góp ý còn nhiều hạn chế; trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực UBND thành phố không gặp nhiều khó khăn khi các quy hoạch bị bãi bỏ, UBND thành phố vẫn tiếp tục căn cứ để xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện, không có vướng mắc; tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch được giao còn nhiều bất cập, phụ thuộc vào đơn vị tài trợ, quy hoạch xong không bàn giao hồ sơ, tài liệu; giữa các loại quy hoạch thời gian, chu kỳ không đồng bộ dẫn đến một số nơi, vị trí chưa thống nhất như: quy hoạch đất lâm nghiệp vào nhà dân, đất ở người dân quy hoạch vào đất cây xanh,…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: UBND thành phố đã chuẩn bị nội dung tương đối sát với kế hoạch của Đoàn đưa ra; đây là việc giám sát tối cao của Quốc hội và sẽ được thảo luận trực tiếp trong kỳ họp sắp tới vào tháng 5/2022. Đồng thời đồng chí đánh giá cao việc tổ chức quy hoạch của thành phố đã thực hiện đúng theo Luật Quy hoạch và các quy hoạch có liên quan, theo sự chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo đầy đủ quy trình. Đồng chí đề nghị các kiến nghị của UBND thành phố cần bổ sung làm rõ hơn để Đoàn có cơ sở tiếp thu kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Duy Khoan

 

Tin liên quan

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn các xã Ma Li Pho, Dào San huyện Phong Thổ(26/07/2023 3:39:59 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại huyện Phong Thổ(04/07/2023 7:32:32 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Sìn Hồ(04/07/2023 10:14:03 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Tam Đường(03/07/2023 3:33:37 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này