36626 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Đề nghị xác định lại mốc thời gian phù hợp để Chính phủ tập trung chỉ đạo giải quyết một cách tổng thể, triệt để bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
(Ngày đăng :01/11/2022 12:23:49 CH)


Đại biểu Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại phiên thảo luận

Đó là đề nghị của đại biểu Hoàng Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 31/10/2022 kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV về dự thảo Báo cáo và Nghị quyết về kết quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2026, đây là hoạt động giám sát tối cao trong chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 4 lần cho ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan về lĩnh vực này. Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Phiên họp.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 và xem video clip về kết quả giám sát, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị nghiên cứu, bổ sung, làm rõ một số vấn đề cụ thể:

Thứ nhất, đối với báo cáo giám sát, đại biểu cho rằng, trong những năm qua, kinh phí đầu tư cho lĩnh vực giáo dục rất lớn, bên cạnh những kết quả đạt được còn rất nhiều hạn chế, bất cập, những số liệu cụ thể được nêu trong báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Báo cáo giám sát của các địa phương đã chỉ ra, như: hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng dự toán, phân bổ nguồn vốn, giải ngân chậm; việc thực hiện các Chương trình, đề án, dự án ở các trường đại học trực thuộc trên phạm vi cả nước chậm; nhiều dự án Kí túc xá không hiệu quả; việc in ấn sách giáo khoa còn nhiều bất cập, lãng phí; việc sử dụng kinh phí mua sắm trang thiết bị nhiều địa phương còn để xảy ra nhiều sai phạm phải xử lý hình sự v.v…

Đại biểu nhận định: Trong báo cáo giám sát có đánh giá nhưng chưa rõ nét, nhất là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (tại mục c, trang 16 của báo cáo giám sát). Đại biểu đề nghị bổ sung đánh giá việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục trong báo cáo hoặc dự thảo nghị quyết, chỉ rõ hạn chế, bất cập để thấy được trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm cho thực hiện trong thời gian tới.

Thứ hai, về nội dung cụ thể trong dự thảo nghị quyết giám sát, đại biểu đề nghị: Nội dung cuộc giám sát rộng, do đó trong đánh giá kết quả đạt được cần khái quát hơn theo nội dung giám sát tránh dàn trải mà vẫn không toát lên kết quả chủ yếu nổi bật và hạn chế, bất cập cơ bản được chỉ ra. Việc nhận định, đánh giá một số lĩnh vực cụ thể, đồng thời đề nghị xem xét thống nhất giữa đánh giá kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, ví dụ như: Đánh giá việc Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, là một thành tựu và kết quả nổi bật nhất giai đoạn 2016-2021, song phần tồn tại, hạn chế chỉ ra còn rất nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục, như vậy là chưa phù hợp; hơn nữa việc nhận định kết quả trên là thành tựu và kết quả nổi bật nhất giai đoạn 2016-2021 đã thật sự thỏa đáng chưa, đề nghị cần cân nhắc thêm.

Về tên Điều 3 và Điều 4 của dự thảo Nghị quyết, theo đó Quốc hội kiến nghị với Ủy ban TVQH, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban TVQH, Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp (Điều 3) và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Điều 4). Đề nghị Ban soạn thảo xem xét thêm, vì đây là hoạt động giám sát Tối cao của Quốc hội, việc khắc phục hạn chế, bất cập thuộc trách nhiệm thi hành của cơ quan, tổ chức cá nhân qua giám sát Quốc hội đã chỉ ra, theo quan điểm của đại biểu, Quốc hội không kiến nghị, mà Quốc hội yêu cầu, hoặc cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết với Quốc hội.

Tại khoản 2, Điều 4, kiến nghị Chính phủ trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, phải thực hiện rất nhiều nội dung khó, tồn đọng trong cả giai đoạn vừa qua, ví dụ như: Có giải pháp khắc phục 3.085 dự án sử dụng vốn nhà nước có thất thoát, lãng phí; 74.378 ha đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, vi phạm pháp luật; 79.670 ha đất các công ty nông, lâm nghiệp đã thu hồi nhưng chưa có phương án sử dụng; 305.043 ha đất các công ty nông, lâm nghiệp chưa thu hồi và chưa có phương án sử dụng (mục a, trang 6). Theo đại biểu, nội dung trên là rất đúng, đây là kết quả quan trọng mà Đoàn giám sát chỉ ra, cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết, nhưng để giải quyết vấn đề này cần có khoảng thời gian nhất định, vì vướng mắc về quy định chính sách pháp luật cần thời gian sửa đổi, bổ sung và chỉ đạo thực hiện. Do đó, đại biểu đề nghị xác định lại mốc thời gian phù hợp để Chính phủ tập trung chỉ đạo giải quyết một cách tổng thể, triệt để bất cập, hạn chế đã được chỉ ra và báo cáo Quốc hội vào năm 2025, thay vì báo cáo trong 9 tháng đầu năm 2023.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (khoản 4, Điều 2) có quy định: Từ năm 2023, Quốc hội phát động trong toàn quốc cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có thể nói qua kết quả giám sát lần này, với những “con số biết nói” cho thấy công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đất nước ta còn rất nhiều những bất cập, tồn tại. Đề nghị cần có biện pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, có lộ trình cụ thể.

Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị một số nội dung:

Một là, qua cuộc giám sát, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công còn rất nhiều bất cập hạn chế, nếu không được quan tâm chỉ đạo quyết liệt sẽ cản trở sự phát triển, làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế của đất nước. Để có thêm cơ sở chính trị vững chắc, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn hiện nay, làm căn cứ cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật.

Hai là, đề nghị Quốc hội, Chính phủ và bộ ngành trung ương trong xây dựng chính sách, pháp luật, bổ sung nội dung đánh giá tác động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một nội dung đánh giá tác động chính sách được quy định trong Luật ban hành văn bản QPPL hiện hành.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng hình thức phong phú, phù hợp với đối tượng, vùng miền; có giải pháp khắc phục tính hình thức, đối phó trong việc xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị như hiện nay; tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát chuyên đề về thực hiện quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc này trong thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tin, ảnh: Thanh Hà

Tin liên quan

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn các xã Ma Li Pho, Dào San huyện Phong Thổ(26/07/2023 3:39:59 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại huyện Phong Thổ(04/07/2023 7:32:32 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Sìn Hồ(04/07/2023 10:14:03 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Tam Đường(03/07/2023 3:33:37 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này