10214 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP – KHÔNG PHỤ LÒNG MONG ĐỢI CỦA NHÂN DÂN
(Ngày đăng :15/01/2016 4:51:16 CH)


Mặt bằng xây dựng bể áp lực 50m3

Những ngày này, nhân dân 03 bản Nà Sài, Bản Giang, Nà Bỏ xã Bản Giang, huyện Tam Đường vui mừng vì được Đảng, chính quyền tỉnh quan tâm đầu tư nguồn nước sinh hoạt thay thế nguồn nước cũ đảm bảo đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Đó là kết quả của chất vấn và đôn đốc sau chất vấn của HĐND tỉnh.

Những ngày giữa tháng 1 này, chúng tôi có dịp đến thăm xã Bản Giang, huyện Tam Đường, những công nhân của đơn vị thi công đang nhanh tay tập kết vật liệu, đào đường ống… Công trình này là kết quả từ chất vấn và đôn đốc, giám sát việc trả lời chất vấn của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh.

Bãi rác thành phố được đi vào hoạt động từ tháng 9/2009 với tổng diện tích sử dụng chung cho bãi rác là 3,5 ha, diện tích đất sử dụng cho riêng bãi chứa rác là 1,318 ha; tuổi thọ của bãi rác khoảng 20 đến 30 năm. Cơ quan trực tiếp quản lý: Ban Quản lý dự án Thành phố Lai Châu là đơn vị điều hành, quản lý Bãi rác thành phố theo Biên bản bàn giao số 01/BG-BRĐT ngày 09/03/2009 giữa Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lai Châu với Ban Quản lý dự án Thành phố Lai Châu. Hiện nay bãi rác thành phố là nơi tập kết, xử lý toàn bộ rác thải của thành phố Lai Châu với khối lượng khoảng 50 tấn/ngày và đã sử dụng khoảng 20% dung tích chứa rác thải theo thiết kế. Rác thải tại bãi được xử lý theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.

(Đại biểu Sùng Lử Páo, tổ Đại biểu huyện Tam Đường phát biểu tại phiên thảo luận tổ Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh)

Đại biểu Sùng Lử Páo, tổ Đại biểu huyện Tam Đường chia sẻ “Qua cuộc tiếp xúc cử tri, được Nhân dân phản ánh về nguồn nước bị ô nhiễm, không sử dụng được do việc xây dựng bãi rác của thành phố. Đây là nguồn nước xã Bản Giang, đặc biệt là 02 bản Coóc Pa và Nà Bỏ xã Bản Giang có hơn 100 hộ gia đình sử dụng nguồn nước mạch từ thành phố Lai Châu chảy về để sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất. Nhận thấy đây là vấn đề quan trọng, tôi đã dùng hình thức chất vấn, để đem tiếng nói cử tri đến kỳ họp”.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên phối hợp UBND Thành phố để thực hiện giám sát việc vận hành bãi rác, đề nghị đơn vị vận hành bãi rác theo quy trình bãi chôn lấp hợp vệ sinh, tiến hành đổ đất phủ bề mặt bãi rác, lu lèn chặt để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, vì vậy cơ bản đã hạn chế về ô nhiễm môi trường tại bãi rác, nhất là môi trường không khí; hiện tại, về mặt cảm quan thì tại bãi rác không gây ô nhiễm môi trường không khí, không phát sinh mùi hôi thối. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã bổ sung đối tượng bãi rác vào chương trình quan trắc môi trường không khí hàng năm và kết quả phân tích năm 2014 cho thấy môi trường không khí đã được cải thiện khá tốt, đảm bảo các yêu cầu về môi trường không khí theo QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

Tuy nhiên, khi đầu tư xây dựng bãi rác thành phố chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác từ bãi thải theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001 liên bộ: Khoa học, Công nghệ & Môi trường và Xây dựng Hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn và đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý bãi rác cũng chưa thực hiện chương trình giám sát môi trường để đánh giá ảnh hưởng của bãi rác đến môi trường theo nội dung tại Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết của Bãi rác đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 1024/QĐ-UBND ngày 27/9/2013. Do khu vực bãi rác nằm ở phía trên của khu vực, có địa hình cao hơn bản Coóc Pa và bản Nà Bỏ xã Bản Giang, do vậy, đây nguyên nhân tác động xấu đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân.

Theo ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “Sau khi nhận được ý kiến của Đại biểu, Sở đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với các Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành Phố, Tam Đường, Ban quản lý dự án Thành phố, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường, UBND xã Bản Giang đến trực tiếp khu vực để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và lấy mẫu nước gửi đi phân tích”.

Khi có kết quả phân tích nguồn nước, Sở đã đề xuất giải pháp để có nước sạch cho nhân dân có thể thực thi ngay là thay thế bằng nguồn nước khác đảm bảo vệ sinh hơn.

Nhờ sự tích cực trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của các Đại biểu HĐND tỉnh, ngày 12/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1160/QĐ-UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt bản Nà Sài, bản Hà Giang, bản Nà Bỏ, xã Bản Giang, huyện Tam Đường. Công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 252 hộ dân, 05 trường học, 03 nhà văn hóa, 01 trạm kiểm lâm. Tổng mức đầu tư 3.250 triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương.

Theo ông Đào Nguyên Quý, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) “Trung tâm đang tích cực đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, đường đến đập đầu mối độ dốc lớn, nhà thầu phải thuê người dân vận chuyển vật liệu bằng cách gùi bộ lên, nên dự kiến sau tết Nguyên Đán Bính Thân công trình mới hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng được”

Từ ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, Nhân dân xã Bản Giang, huyện Tam Đường chuẩn bị được đón nguồn nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Mong rằng cơ quan chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tích cực đôn đốc nhà thầu để đảm bảo tiến độ công trình, sớm bàn giao, đưa vào sử dụng.

 Hoàng Hà 

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Lai Châu(27/03/2023 10:40:28 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát tiến độ triển khai Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại địa bàn huyện Tân Uyên(20/03/2023 9:33:55 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG(15/03/2023 10:32:41 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại địa bàn huyện Phong Thổ(11/03/2023 3:10:11 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này