23693 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Bên lề Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV
(Ngày đăng :09/12/2016 11:02:37 CH)


Các đại biểu trò chuyện bên lề kỳ họp

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 7-10/12. Phóng viên ghi lại một số ý kiến của đại biểu về các nội dung quan trọng của Kỳ họp sẽ được thông qua.

Nghị quyết là lựa chọn đúng đắn và cần thiết để việc ổn định đời sống cho Nhân dân vùng tái định cư

Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời các câu hỏi của phóng viên

Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Tại Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 trong đó có nội dung giám sát việc đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu là việc hết sức quan trọng vì việc tái định cư các hộ dân của các công trình thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Lai Châu với số hộ dân lên tới gần 10.000 hộ, địa bàn tái định cư trải rộng tại 32 xã. Đến nay, tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn thành xong việc tái định cư nhưng việc đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân tại các nơi tái định cư này theo mục tiêu Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ là làm cho đời sống của người dân bằng và tốt hơn nơi ở cũ vẫn còn phải thực hiện. Vấn đề hậu tái định cư mới là điều quan trọng, bà con đến nơi ở mới cuộc sống ra sao, sản xuất như thế nào thì cần phải có công tác giám sát để từ việc giám sát này sẽ đánh giá được kết quả, nhất là là thấy được những hạn chế còn tồn tại để yêu cầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết tại các vùng địa bàn tái định cư, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con.

Nghị quyết về chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng là cơ sở cho các địa phương thực hiện.

Ông Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên: Huyện Than Uyên có 8 dự án tại các khu tái định cư như Ta Gia, Mường Mít... Các công trình này để phục vụ cho đời sống của Nhân dân ở các điểm tái định cư, mở rộng giao thông để khai hoang ruộng nước. Để phục vụ cho việc thi công các công trình, huyện Than Uyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan khảo sát cụ thể để thu hồi đất để các công trình sớm được khởi công. Như vậy, khi Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng được ban hành sẽ tạo điều kiện cho địa phương có sự thuận lợi trong công tác thu hồi đất phục vụ cho 8 dự án tại các khu tái định cư, người dân tái định cư có điều kiện tiếp tục khai hoang ruộng nước, trồng rừng. Trước đây, một số điểm tái định cư giao thông còn khó khăn thì nay khi giải phóng mặt bằng để các dự án được khởi công thì giao thông tại các nơi này sẽ thuận lợi hơn, giúp phát triển kinh tế-xã hội tại các điểm tái định cư nói riêng và của toàn huyện nói chung.

Tạo nguồn lực cho giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021 và góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo

 

Đ/c Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tại Kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc giảm nghèo của tỉnh. Trên cơ sở các tiêu chí và mức phân bổ hàng năm, căn cứ nguồn ngân sách của Trung ương, từ đó sẽ tỉnh phân bổ vốn giúp cho các địa phương có nguồn lực đầu tư. Mức phân bổ sẽ phục vụ cho phát triển hạ tầng đối với các huyện nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo đối với các huyện không phải là huyện nghèo.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học sinh học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đây là một chính sách kịp thời, đúng đắn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chính sách nhằm cụ thể hóa Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, áp dụng đối với học sinh, sinh viên tham gia học chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt, học sinh người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại các xã, bản có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới; học sinh người dân tộc thiểu số như Cống, Mảng, La Hủ, Khơ Mú sẽ được hưởng chính sách này. Qua đó, tạo điều kiện thu hút con em các dân tộc trong tỉnh có cơ hội tiếp cận với học nghề, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân...

Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và dịch vụ-du lịch

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết: Việc ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và dịch vụ-du lịch; phát triển hàng nông sản địa phương; huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển các khu chức năng đảm bảo đồng bộ; bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Nghị quyết sẽ phát huy tối đa lợi thế các cửa khẩu biên giới và các khu (điểm) chợ biên giới để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu; giữ vững và tăng thị phần đối với các sản phẩm, thị trường xuất khẩu truyền thống, tích cực phát triển các sản phẩm, thị trường xuất khẩu mới; phát triển các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa tập trung tại các xã biên giới với một số cây trồng có lợi thế; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ vận tải; khuyến khích phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng… tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước thành lập chi nhánh, phòng giao dịch; phát triển các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông theo hướng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; xem xét phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ xuất khẩu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch theo hướng mua sắm và du lịch qua biên giới nhằm quảng bá và thu hút khách du lịch đến khu kinh tế cửa khẩu./.

                                                                                                                                                                                                        Anh - Chanh - Nga

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(01/06/2023 10:41:49 SA)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Pha Mu, Mường Cang huyện Than Uyên(01/06/2023 3:37:01 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(01/06/2023 3:11:40 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(01/06/2023 10:41:49 SA)

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này