19815 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

BÊN LỀ KỲ HỌP THỨ 12
(Ngày đăng :10/12/2015 9:08:34 CH)


Đồng chí Phan Văn Sên – Chủ tịch UBND xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII đang diễn ra, nhiều nội dung quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh sẽ được bàn thảo, quyết định. Bên lề kỳ họp, Phóng viên đã ghi lại những ý kiến, kiến nghị, đánh giá của các đại biểu mời, cử tri dự tại kỳ họp.

 

Xã Nậm Chà có địa hình nhiều sông, suối chia cắt, giao thông đến các bản đi lại rất khó khăn đặc biệt trong mùa mưa nên ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển chung của toàn huyện. Hiện nay xã có 3 bản có đường giao thông đi lại dễ dàng còn một số bản như: Huổi Lính, Huổi Mắn, Huổi Dạo đồng bào phải đi bộ. Nhân dân xã Nậm Chà nói riêng và các địa phương trong huyện nói chung mong muốn tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ tiếp tục bàn, tăng cường chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là đường giao thông. Tạo điều kiện giúp người dân có điều kiện giao thương kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Tỉnh có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội

Đồng chí Từ Hữu Hà – Chủ tịch UBND huyện Tam Đường 

Qua theo dõi báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, nhiệm vụ, giải pháp 2016 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trình bầy tôi thấy có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt xa so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, tổng sản phẩm bình quân đầu người 18,2 triệu đồng, thu ngân sách địa bàn 1.000 tỷ đồng. Qua đây thấy rằng tỉnh ta đã có những bước tiến vượt bậc. Để thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016, tôi thấy tỉnh cần tiếp tục tăng cường phân cấp quản lý đối với cơ sở về vốn, đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm nhất là lĩnh vực du lịch trên địa bàn… Góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân, đem đến ấm no cho bản làng.

Quan tâm hỗ trợ chương trình, dự án cho đồng bào

Đồng chí Sùng Phái Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ cho biết:

Qua theo dõi báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm giai đoạn 2011-2015, cử tri xã Xà Dề Phìn vui mừng trước sự phát triển ngày một mạnh mẽ của tỉnh. Trong đó các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả rõ nét, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất của Nhân dân. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn ở mức cao 107/363 hộ. Do đó, tôi mong muốn trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, các đại biểu tập trung, thảo luận, quan tâm đến việc hỗ trợ chính sách sản xuất nông nghiệp (cây, con giống năng suất, chất lượng cao) để bà con có điều kiện canh tác, sản xuất. Qua đó khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Cần có hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới

                                                     Đồng chí Hoàng Văn Hiêng – Chủ tịch UBND  huyện Than Uyên

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Than Uyên nói riêng và tỉnh ta nói chung được các cấp, ngành thực hiện tất cả xã, thôn, bản. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư và huy động người dân tham gia hiến đất, góp công sức lao động. Đến nay, huyện Than Uyên có 2 xã (Mường Than, Mường Cang) đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 15-18 tiêu chí, 5 xã đạt 10-14 tiêu chí, 3 xã đạt 5-9 tiêu chí, bình quân 12,3 tiêu chí/xã. Thời gian tới ngoài việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện xây dựng NTM mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn song song với việc đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải tạo môi trường. Từ đó, giúp huyện đảm bảo lộ trình các xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội

                                                        Ông Lê Văn Thăng – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội:

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 được trình tại kỳ họp đã nêu rõ, trong giai đoạn tới, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 – 4%/năm; hàng năm giải quyết việc làm cho 7 nghìn lao động, đào tạo nghề cho 6 nghìn lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%.

Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới Sở Lao động, thương bình và xã hội tập trung tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo; tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các chính sách hộ trợ về tín dụng; khuyến nông, đào tạo nghề phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề khu vực nông thôn với giải quyết việc làm cho nhóm lao động nghèo. Các chính sách phát triển thông thin, thị trường lao động, xuất khẩu lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng.

Chính sách với người có công được đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.

Gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

                                                 Ông Hà Quang Huy – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Phấn đấu đến năm 2020 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trển 200 nghìn tấn, 35 – 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là một trong những mục tiêu cơ bản được thông qua tại kỳ họp HĐND lần này.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nâng cao hiệu quả tham mưu cho UBND huyện, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Để nông nghiệp phát triển, trong thời gian tới cần có sự thu hút, tọa liên kết doanh nghiệp với nông dân; tạo chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, đưa giống năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, mở rộng thâm canh, tăng vụ.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp để tạo đà để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phấn đấu đến năm 2020, 35 – 40% số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Thành lập bản mới để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

                                                           Ông Mai Văn Thạch – Chủ tịch UBND huyện Mường Tè:

Tại kỳ họp lần này các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xét đề nghị của UBND huyện Mường Tè về việc giải thể, chia tách thành lập một số bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè.

Theo đề nghị của UBND huyện Mường Tè sẽ giải thể bản Ta Pá (Bum Tở) và thành lập 5 bản mới gồm bản Mò Su (xã Mù Cả); bản Nậm Củm 1, Nậm Củm 2 (xã Mường Tè) và Khu phố 11, khu phố 12 (thị trấn Mường Tè). Lý do giải thể bản Tá Pán vì nằm trong phạm vị vùng ngập lòng hồ thủy điện Lai Châu; thành lập 5 bản mới tại các xã Mù Cả, Mường Tè và thị trấn Mường Tè đảm bảo sắp xếp, ổn định dân cư, tái định cư thủy điện Lai Châu. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nhanh chóng ổn định, phát triển cuộc sống tại điểm tái định cư. Thành lập các bản, giúp bà con sinh sống tập trung, tạo điều kiện để các hộ tiếp cận các chính sách hỗ trợ đời sống, sản xuất của Đảng, Nhà nước và đảm bảo quản lý nhà nước, tuyên truyền phổ biến pháp luật thuận lợi hơn.

Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND

                                                                 Ông Trần Bảo Chung - Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ:

Trong thời gian tới, HDDND huyện Phong Thổ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND.

Các hoạt động giám sát của HĐND huyện Phong Thổ bám sát mục tiêu, định hướng, Nghị quyết của cấp ủy và nghị quyết của HĐND, đảm bảo thiết thực, không hình thức, thực hiện đúng chương trình kế hoạch đề ra. Giám sát theo kế hoạch, đề cương nội dung giám sát cụ thể, trong quá trình giám sát lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cử tri. Các kết luận giám sát cụ thể, rõ ràng, giúp cơ quan, đơn vị được giảm sát tiếp thu, khắc phục những hạn chế, phát hiện đề xuất giải pháp để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Trong hoạt động giám sát, tập trung và một số nội dung: thực hiện chính sách xã hội, chính sách dân tộc, thực hiện các nghị quyết liên quan đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện chính sách đối với học sinh nội trú, bán trú…/.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Phương Ly

Tin liên quan

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này