893 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Bế mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
(Ngày đăng :24/08/2016 2:46:33 CH)


Đ/c Vũ Văn Hoàn (áo trắng) trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh bên lề kỳ họp thứ hai

Chiều ngày 28/7/2016, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại phiên bế mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc kỳ họp. BBT Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh: 

- Kính thưa đ/c Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy!

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

- Thưa các đồng chí! 

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp.

Hội đồng nhân dân đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016, các báo cáo, tờ trình đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, HĐND thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động trách nhiệm của chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự đồng thuận thực hiện của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 đã đạt được kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt cao so với cùng kỳ, như: sản lượng lương thực, trồng rừng, giá trị sản xuất công nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá; thương mại, dịch vụ phát triển, quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được chú trọng. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được quan tâm thực hiện; các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được mở rộng phát triển; giải quyết việc làm, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình hình di cư tự do; công tác đối ngoại được duy trì, phát triển. Hệ thống chính trị được củng cố tăng cường.

Cùng với những kết quả đạt được, HĐND tỉnh đồng thuận với đánh giá những hạn chế, yếu kém đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và phân tích rõ hơn hạn chế về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đó là: công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chưa thật quyết liệt: công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới thực hiện còn chậm; hoạt động của doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động còn cao; tiến độ các dự án giải ngân quyết toán các chương trình, dự án còn chậm; chất lượng giáo dục, nhất là vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; chất lượng khám chữa bệnh và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn nhiều khó khăn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, HĐND tỉnh thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm trọng tâm là:

  1. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, chỉ tiêu khó; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ thu đông; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cung ứng đủ giống, vật tư cho sản xuất vụ đông xuân 2016-2017; hoàn thành kế hoạch trồng rừng, trồng chè và cao su. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là những xã dự kiến đạt chuẩn năm 2016; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
  2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả hàng hoá, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đảm bảo các mặt hàng thiết yếu trong mùa mưa lũ; đẩy mạnh xúc tiến du lịch.
  3. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016, thực hiện đồng bộ các giải pháp và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2016. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả chi ngân sách.
  4. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm soát, phòng chống ô nhiễm môi trường.
  5. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch và quyết toán các dự án hoàn thành.
  6. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa hoc, công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục ở các xã đặc biệt khó khăn; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học, tuyển sinh và tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình, bản, làng, khu phố văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện tốt công tác dân tộc.
  7. Tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Quản lý chặt chẽ, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền “Nhà nước Mông”, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do. Quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và ngăn ngừa vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử. Tăng cường tuyên truyền và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.
  8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, xảy ra phức tạp về khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã giám sát, thảo luận cơ bản thống nhất các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các báo cáo của UBND tỉnh, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn đối với thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng cơ quan liên quan. HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND, UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan tiếp thu các ý kiến của HĐND, đại biểu HĐND và cử tri, phát huy kết quả đạt được, chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém và thực hiện tốt lời hứa sau chất vấn.

Thưa các vị đại biểu!

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết định thông qua 19 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội.

Các nghị quyết, đề án, chính sách đảm bảo được chủ trương lãnh đạo của Tỉnh uỷ và sát với yêu cầu thực tiễn, có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, các ngành.

Thưa các vị đại biểu!

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016 còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc cụ thể hoá thực hiện các nghị quyết, đề án của Tỉnh uỷ cho cả giai đoạn 2016-2020; với mục tiêu đưa các nghị quyết, chính sách mà HĐND ban hành đi vào cuộc sống, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Tôi đề nghị:

- UBND tỉnh, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình quyết liệt tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh; đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, nhất là giám sát các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Sau kỳ họp này, theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai tới cử tri; tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chính sách, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND; giám sát và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, khảo sát, lời hứa chất vấn và thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; cảm ơn các đại biểu cử tri, các vị khách quý đã tham dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương, địa phương và các cơ quan tham mưu, phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Lai Châu khoá XIV.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

Đại biểu Tao Văn Giót - Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Hội trường dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)(13/06/2022 4:54:38 CH)

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chất vấn Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (11/06/2022 2:59:23 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ(11/06/2022 2:37:42 CH)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Thảo luận kỳ họp thứ bảy (Chuyên đề) HĐND tỉnh(29/06/2022 7:57:38 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề)(28/06/2022 1:30:46 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ mười bốn(27/06/2022 8:42:00 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (25/06/2022 9:31:21 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này