10213 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
(Ngày đăng :18/07/2015 9:37:11 CH)


(Quang cảnh phiên bế mạc)

 Sáng ngày 17/7/2015, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và ngân sách 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2015; xem xét đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; xem xét, bàn và quyết định các vấn đề quan trọng về biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015; về quy định mức thu phí đối với các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu); công trình dịch vụ và tiện tích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; về đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

HĐND tỉnh thống nhất nhận định trong 6 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự ủng hộ, đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: Tổng sản lượng lương thực có hạt, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị xuất khẩu hàng địa phương; công tác di dân TĐC thủy điện được tập trung chỉ đạo, hoàn thành di chuyển toàn bộ số hộ TĐC thủy điện Lai Châu, đáp ứng tiến hộ ngăn sông tích nước lòng hồ. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại được duy trì, phát triển.

Bên cạnh những kết quả, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại nổi lên trong 6 tháng đầu năm 2015 đó là: Diện tích gieo trồng một số cây nông nghiệp chậm thời vụ, dịch bệnh trên vật nuôi vẫn xảy ra; hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, thiếu việc làm; tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân còn thấp; cở sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, trong hệ thống y tế tuyến cơ sở còn còn hạn chế; đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp; khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư vẫn xảy ra.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015, dự báo những thuận lợi, khó khăn, HĐND tỉnh nhất trí điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo để thực hiện 6 tháng cuối năm 2015, đó là: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Tập trung cao độ việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy điện; Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tập trung hoàn thành công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy, trật tự xã hội; Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ....

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2015; vấn đề về biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015; về quy định mức thu phí đối với các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu); công trình dịch vụ và tiện tích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; về đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Về hoạt động giám sát: HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và báo cáo công tác Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và việc thực hiện trách nhiệm sau chất vấn. HĐND đánh giá cao hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành 6 tháng đầu năm 2015, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và xác định những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh.

(Đại biểu Lò Văn Chỉnh - Tổ đại biểu thành phố Lai Châu chất vấn tại kỳ họp)

HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Có 02 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bố trí đất tái định cư cho các hộ dân thuộc thị xã Mường Lay có nguyện vọng tái định cư tại thị xã Lai Châu (nay là Thành phố Lai Châu); về chất lượng giống lúa tẻ dâu cung ứng cho bản Lùng Than và Can Hồ xã San Thàng, thành phố Lai Châu; về việc phê duyệt và khởi công dự án đường nước sinh hoạt của bản Nậm Xả, bản đầu Nậm Xả và điểm trường đầu Nậm Xả thuộc huyện Mường Tè. Tại kỳ họp, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời nội dung chất vấn, riêng nội dung chất vấn về dự án đường nước sinh hoạt tại bản Nậm Xả, đầu Nậm Xả và điểm trường Nậm Xả, Chủ tọa yêu cầu cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản; việc trả lời đảm bảo thẳng thắn, rõ ràng, nghiêm túc. Tuy nhiên, còn một số nội dung chất vấn cần tiếp tục giải quyết tiếp trong thời gian tới, Chủ tọa đề nghị UBND tỉnh, các ngành tiếp tục nghiên cứu giải quyết nội dung chất vấn của đại biểu; đề nghị Thường trực HĐND, đại biểu HĐND theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện trách nhiệm sau chất vấn.

(Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn về việc bố trí tái định cư

cho 9 hộ TĐC tại thành phố Lai Châu)

(Ông: Hà Văn Um- Giám đốc Sở NN và PTNN trả lời chất vấn về chất lượng giống lúa Tẻ Dâu đã cung ứng)

Kỳ họp đã xem xét thông qua 4 nghị quyết, trong đó 02 nghị quyết thường kỳ và 02 nghị quyết chuyên đề; 02 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về quy định mức thu phí đối với các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu); công trình dịch vụ và tiện tích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; nghị quyết thông qua đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Giàng Páo Mỷ Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan sớm triển khai cụ thể hóa thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh mới được thông qua sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu hiệu cao./.

Tin, ảnh: TT-DN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Lai Châu(27/03/2023 10:40:28 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát tiến độ triển khai Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại địa bàn huyện Tân Uyên(20/03/2023 9:33:55 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG(15/03/2023 10:32:41 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại địa bàn huyện Phong Thổ(11/03/2023 3:10:11 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này