13371 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021
(Ngày đăng :09/12/2016 11:35:09 CH)


Quang cảnh buổi họp thẩm tra

Sáng nay (01/12/2016), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Để chuẩn bị kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 03 nội dung báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016; kế hoạch năm 2017; về phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020; về quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016; kế hoạch năm 2017 (phần văn hóa - xã hội).

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với kết quả đạt được của lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, Ban đề nghị bổ sung, đánh giá rõ một số nội dung, cụ thể: về tổng số học sinh có mặt đầu năm học 2016 - 2017 so với kế hoạch tỉnh giao; số học sinh THCS, THPT bỏ học từ đầu năm đến nay; kết quả việc nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; kết quả thực hiện công tác xóa mù chữ; số học sinh trúng tuyển các trường cao đẳng, đại học; số bản chưa có lớp mầm non. Về y tế - chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Ban đề nghị làm rõ số bệnh nhân chuyển tuyến so với năm 2015; công suất sử dụng giường bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Trung tâm Nội tiết, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản; tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế không đạt kế hoạch (93,2/94,1%). Về công tác giảm nghèo: Việc bố trí kinh phí đối ứng thực hiện kế hoạch đào tạo nghề của các huyện, việc thực hiện chỉ tiêu cai nghiện không đạt kê hoạch.

Giải trình về kết quả và chất lượng dạy nghề, đồng chí Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết một số huyện công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, chất lượng giáo viên dạy nghề còn thấp; cơ sở vật chất cho công tác dạy nghề còn thiếu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công tác đào tạo nghề có nhiều chuyển biến, chất lượng học nghề được nâng lên, nhiều người được học nghề xong đã vận dụng được vào tình hình thực tế cuộc sống.

Về công tác cai nghiện không đạt kế hoạch, trong đó có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chính là do thiếu kinh phí để thực hiện.

Về công tác giảm nghèo, đánh giá bám vào hướng dẫn của Trung ương, tuy nhiên có một số bất cập như đối với thị trấn không đánh giá và tính điểm; số khẩu từ 07 khẩu trở lên không được tính điểm, do đó khó khăn trong việc đánh giá công tác giảm nghèo; một số chỉ tiêu theo quy định đạt rất thấp như: Nhà tiêu hợp vệ sinh, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, diện tích nhà ở,…

Giải trình về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm y tế cho biết, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh xác định chỉ tiêu cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chỉ tiêu dân số; một số doanh nghiệp chưa thực hiện chế độ tham gia bảo hiểm y tế cho lao động. Đối với số liệu về thu bảo hiểm đề nghị được đính chính lại, vì thực tế số thu dự ước đạt vượt kế hoạch giao.

Đ/c Nguyễn Chi Lăng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giải trình ý kiến tại cuộc họp

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban cơ bản nhất trí với phạm vi, đối tượng, nội dung và nguyên tắc hỗ trợ theo đề nghị của UBND tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tránh trùng lắp về đối tượng đã xác định. Ban đề nghị bỏ gạch đầu dòng thứ 3, điểm c, khoản 2, Điều 1 “Đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ” và chỉnh sửa lại như sau: Hỗ trợ tiền đi lại một lần trong năm 200.000/năm.

 Ban cũng đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; không đưa vào nghị quyết căn cứ: Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ vì Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; theo y định tại khoản 4, Điều 154, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì sau ngày 01/01/2017 đương nhiên Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ sẽ hết hiệu lực. Đề nghị quy định cụ thể ngày có hiệu lực của Nghị quyết từ ngày 01/01/2017.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020;

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cho rằng việc UBND tỉnh xây dựng nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020 trình HĐND tỉnh là đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, Ban đề nghị chỉnh sửa lại nội dung mục tiêu chung đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 316-QĐ/TU ngày 22/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ban cũng đề nghị sắp xếp lại bố cục theo Quyết định 316.

Về giải pháp, để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh khi thông qua nghị quyết, Ban đề nghị sắp xếp, chỉnh sửa lại các nhóm giải pháp cho phù hợp, đó là: a) Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền về phát triển du lịch; b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; tăng cường quảng bá và hợp tác phát triển du lịch; c) Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực làm du lịch; d) Xây dựng các cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư phát triển du lịch; e) Huy động nguồn lực thực hiện phát triển du lịch.

Kết thúc buổi họp thẩm tra, đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tham gia tích cực, đầy đủ, đúng thành phần của các cơ quan, đơn vị có liên quan đã có nhiều ý kiến tham gia giải trình thêm, đồng chí cũng đánh giá cao trách nhiệm của từng thành viên Ban đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến để cuộc họp của Ban thành công, đồng chí đề nghị bộ phận tham mưu, giúp việc sớm hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để gửi tới kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh./.

 

                                                                                                                                                                                         Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thủy

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(01/06/2023 10:41:49 SA)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Pha Mu, Mường Cang huyện Than Uyên(01/06/2023 3:37:01 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(01/06/2023 3:11:40 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(01/06/2023 10:41:49 SA)

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này