1548 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh
(Ngày đăng :09/12/2016 11:31:26 CH)


Quang cảnh cuộc họp thẩm tra

Hôm nay (02/12), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh

Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Đức Long, Phó chủ tịch HĐND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương Binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh.

Tại kỳ họp thứ tư, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức thẩm tra 09 báo cáo, dự thảo nghị quyết.

Đối với thẩm tra Dự thảo nghị quyết ban hành quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. Ban đề nghị bổ sung vào Điều 1: “Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 là cơ sở thực hiện giao dự toán chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố năm 2017”; Tại khoản 2, điều 3: đề nghị bổ sung cụm từ “ đào tào và dạy nghề” vào sau cụm từ “đối với chi sự nghiệp giáo dục” để đảm bảo thống nhất giữa cấp tỉnh và cấp huyện. Thay câu “và chỉ áp dụng đối với năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2021” bằng câu “quy định ở trên và chỉ tính bù trên cơ sở mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng”; tại khoản 2, điều 21 đề nghị bỏ cụm từ “ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trung tâm giáo dục thường xuyên, đào tạo và dạy nghề” và bổ sung “phụ cấp đặc biệt theo quy định tại thông tư 09/2005/TT-BNV”; tại điểm c, khoản 1, điều 25 giảm định mức phân bổ đối với các xã biên giới trên địa bàn huyện Mường Tè từ 4.200 triệu đồng xuống 4.000 phù hợp với định mức của xã biên giới còn lại của tỉnh. Mức phụ cấp đặc biệt trung bình của các xã biên giới thuộc huyện Mường Tè: 66,7%, còn các xã biên giới thuộc các huyện khác 49,4% với mức chênh lệch như đã nêu thì mỗi năm xã biên giới của huyện Mường Tè chỉ chênh lệch với các xã biên giới thuộc các huyện khác khoảng 170-180 triệu.

Đồng chí Trần Xuân Chiến, Giám đốc sở Tài Chính cơ bản nhất trí với báo cáo thẩm tra của UBND. Tuy nhiên đồng chí không nhất trí với nội dung bổ sung vào điều 1,  đồng chí đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì đã có trong dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; đồng thời không nhất trí với đề nghị giảm định mức của xã biên giới huyện Mường Tè.

Kết luận hai nội dung trên, đồng chí Phạm Văn Huỳnh đề nghị giữ nguyên như báo cáo thẩm tra, riêng nội dung định mức của các xã biên giới của huyện Mường Tè đề nghị giữ nguyên như UBND tỉnh trình.

Đối với thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2016, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2017, dự thảo nghị quyết về dự toán thu chi NSNN và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017. ban Kinh tế Ngân sách cho rằng, việc giao kinh phí thực hiện nghị quyết đảm bảo quốc phòng an ninh các xã biên giới chưa đảm bảo (chỉ giao 300 triệu đồng, kinh phí theo nghị quyết 500 triệu đồng); chi sự nghiệp giáo dục giao theo biên chế được giao; Ban đề nghị không giao những nội dung: kinh phí lắp đặt cụm pano truyền thông 180 triệu; lắp đặt biển tuyên truyền công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 30 triệu; kinh phí lắp đặt pano bảo vệ môi trường huyện Nậm Nhùn, Than Uyên: 2.000 triệu đồng; lắp đặt biển tuyên truyền về môi trường trên các tuyến huyện Mường Tè: 126 triệu. Ban cũng đề nghị làm rõ một số nội dung giao dự toán cho một số đơn vị: Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Y Tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Quan trắc; Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài Chính, cơ bản nhất trí với ý kiến thẩm tra của Ban. Tuy nhiên nội dung kinh phí của chi cục Dân số đã có trong đề án; Chi cục Môi trường sau khi có kiểm tra của Cục Tài nguyên Môi trường, nên việc lắp đặt pano để tuyên truyền về môi trường là cần thiết; kinh phí của Sở Khoa học và Công nghệ để soạn thảo địa chí đã có thông báo của Tỉnh ủy, năm 2017 bố trí kinh phí để thực hiện; Sở Y Tế năm 2017 thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế nên bổ sung kinh phí để thuê phần mềm thống nhất trong toàn quốc, trước hết thực hiện ở 12 đơn vị trong tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là kinh phí của các trung tâm văn hóa để tổ chức các cuộc thi, tham gia các sự kiện đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch; Sở Giáo dục và Đào tạo kinh phí mua sắm đồ dùng, trang thiết bị; đối với Trung tâm Quan trắc mới được thành lập nên cần đầu tư để trang bị thiết bị để thực hiện nhiệm vụ; Kinh phí bố trí cho Tòa án nhân dân để cải cách hành chính; đối với Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh đề nghị bỏ hàng rào Inox, điều chỉnh kinh phí lắp đặt camera đảm bảo an ninh trong khu hành chính chính trị tỉnh.

Kết luận nội dung này: Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh đề nghị nội dung chi đối với giao dự toán cho các cơ quan khổi tỉnh, huyện, thành phố đề nghị giao theo số biên chế được giao năm 2017; giữ nguyên nội dung giao cho Chi cục Dân số để đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số; kinh phí giao cho Chi cục Môi trường nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên môi trường; kinh phí giao cho Sở Giao thông - Vận tải để đảo bảo hoạt động thu lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe; đối với kinh phí về giáo dục đề nghị rà soát tránh việc bổ sung kinh phí bị trùng lặp; Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, Ban nhất trí kinh phí lắp camera để đảm bảo an ninh trật tự khu hành chính; đề nghị không bổ sung kinh phí làm hàng rào Inox vì chưa cần thiết;

Đối với nội dung thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh đánh giá bổ sung việc tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản tiết kiệm chi hội nghị, hội thảo theo Quyết định 253/QD-TTg của Thủ tướng; việc tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính; xử lý kiến nghị sau thanh tra…

Thẩm tra dự thảo nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn NSNN; dự thảo nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo Ban Kinh tế - Ngân sách về nguyên tắc thứ 9 đề nghị bỏ cụm từ “theo đúng quy định của pháp luật”; bỏ đoạn “Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ mức vốn bố trí cho tứng dự án không vượt quá 90% tổng mức vốn đầu tư”; về nguồn vốn và phương án phân bổ: đề nghị tách kinh phí trả nợ ngân hàng theo kế ước: 503.000 triệu đồng.

Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2017, dự thảo nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2017. Ban KT-NS đề nghị nêu rõ nguyên nhân của một số nguồn vốn chậm; về kế hoạch vốn đầu tư năm 2017, Ban đề nghị không tách thành hai nguyên tắc chung và riêng; đề nghị bỏ nguyên tắc số 7 vì không thuộc nội dung nghị quyết; Về phương án phân bổ vốn; đề nghị tách kinh phí ngân hàng theo kế ước: 134.000 triệu đồng; chi trả nợ lãi các khoản vay.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Đồng thời giải trình nguyên nhân của một số nguồn vốn đạt thấp chủ yếu do Chính phủ phân bổ chậm, UBND tỉnh đã chỉ đạo đề nghị các chủ đầu tư cam kết hết năm 2016 giải ngân, nếu chủ đầu tư không hoàn thành việc giải ngân sẽ điều chuyển vốn cho công trình khác....

Kết luận buổi họp thẩm tra, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị ban sớm hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định./.

                                                                                                                                                                                                                         Hoàng Hà

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

Đại biểu Tao Văn Giót - Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Hội trường dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)(13/06/2022 4:54:38 CH)

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chất vấn Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (11/06/2022 2:59:23 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ(11/06/2022 2:37:42 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ mười bốn(27/06/2022 8:42:00 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (25/06/2022 9:31:21 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh(26/06/2022 3:57:53 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này