9610 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 và Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :09/11/2016 2:20:18 CH)


Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Sáng nay (ngày 02/11/2016), Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi tắt là Nghị  quyết số 42) và Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi tắt là Nghị  quyết số 105). Tham dự có đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế. Đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đánh giá của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 105 được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp đối với các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản đặc biệt khó khăn, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chế độ, chính sách tại hai nghị quyết được thực hiện theo đúng quy định, chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và đúng đối tượng.

Kết quả cụ thể:

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42: Theo báo cáo tổng số chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản đặc biệt khó khăn là 3.716 Chi hội (trong đó số Chi hội có số hội viên dưới 50 người: 2.806 Chi hội; số Chi hội có số hội viên 50 người trở lên: 910 Chi hội). Tổng số kinh phí phân bổ, giao dự toán hàng năm cho các cấp chính quyền thực hiện: 15.949 triệu đồng (năm 2012: 530 triệu đồng, năm 2013: 4.090 triệu đồng, năm 2014: 4.372 triệu đồng, năm 2015: 3.853 triệu đồng, năm 2016: 3.104 triệu đồng). Qua giám sát cho thấy, việc hỗ trợ cho các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn là cần thiết và thiết thực, qua đó đã động viên, khuyến khích các Chi hội có thêm điều kiện để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, khích lệ, thu hút các hội viên đến sinh hoạt tại chi hội; cùng với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong việc nhận thức và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 105 và Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 105. Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo 22 chức danh trên địa bàn là 2.074 người (khối Đảng: 427 người; Chính quyền 928 người; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 719 người). Trong đó: các chức danh bố trí kiêm nhiệm, gồm: Trưởng Ban Tổ chức Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ... Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp bản, khu phố trên địa bàn là: 12.142 người (các chức danh bố trí kiêm nhiệm, gồm: Bí thư Chi bộ bản, khu phố; Chi Hội Trưởng Chi Hội Nông dân; Thôn đội Trưởng...). Về số lượng và khung số lượng bố trí các chức danh đối các xã, phường, bản trên địa bàn tỉnh được bố trí, sắp xếp đúng theo quy định. Nguồn kinh phí thực hiện đến 30/6/2016: 179.711 triệu đồng (năm 2014: 46.234 triệu đồng, năm 2015: 82.278  triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2016: 51.199 triệu đồng). Việc triển khai thực hiện Nghị quyết tạo động lực cho những người hoạt động không chuyên trách yên tâm công tác qua đó làm việc với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chất lượng giải quyết công việc được nâng lên, phát huy tốt vai trò của người cán bộ cơ sở.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Dân tộc đề nghị các Sở, ngành hướng dẫn sát sao hơn nữa việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện hiệu quả quy định của Nghị quyết.

Phát biểu kết luận giám sát, Đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến tham gia của thành viên Ban cũng như đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo các sở, ban, ngành quan tâm thực hiện tốt các kết luận và kiến nghị của Ban qua cuộc giám sát này./.

                                                                                                                                                                                                           Tin, ảnh: Mai - Thi

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tung Qua Lìn và Mù Sang huyện Phong Thổ(04/10/2022 10:44:01 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tung Qua Lìn và Mù Sang huyện Phong Thổ(04/10/2022 10:44:01 SA)

Thông báo chương trình công tác tháng 10 năm 2022 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH vầ Thường trực HĐND tỉnh(04/10/2022 8:23:56 SA)

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này