19447 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020.
(Ngày đăng :12/10/2016 2:50:34 CH)


Đ/c Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Chiều nay (10/10/2016), Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự cuộc họp có đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo ý kiến thẩm tra của Dân tộc HĐND tỉnh, việc UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh thông qua đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 – 2020 là đúng thẩm quyền và phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/9/2016.

Về nội dung dự thảo Nghị quyết, Ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở để xác định một số chỉ tiêu, cụ thể: Về chỉ tiêu tổng sản lượng có hạt đến 2020 đạt 41 nghìn tấn; chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đến 2020 là 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt trên 14 tiêu chí/xã; về thực hiện hỗ trợ nhà ở đến 2020 cho trên 1.000 hộ; về mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 có 16 trường đạt chuẩn; chỉ tiêu về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng đến năm 2020 là dưới 22% (toàn tỉnh đến năm 2020 là dưới 20%); về chỉ tiêu đào tạo nghề đến năm 2020 bình quân đào tạo trên 1.400 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 40% (trong khi mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đến năm 2020 đào tạo nghề trên 6.000 lao động/năm, tỷ lệ qua đào tạo trên 50%); chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ học vấn THPT (lớp 12) đến năm 2020 là 85% (Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh là 70%),...

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung một số  nhiệm vụ, giải pháp của đề án cho phù hợp 

Đ/c Nguyễn Công Biên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình các ý kiến thẩm tra

Làm rõ các ý kiến thẩm tra, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, về chỉ tiêu tổng sản lượng cây có hạt là 41 nghìn tấn được xây dựng trên cơ sở mức tăng diện tích lúa 3,3% (Giai đoạn 2010 - 2015 mức tăng 45,6%), năng suất tăng 11,5% (Giai đoạn 2010 - 2015 mức tăng 4,2%); diện tích ngô tăng 0,4% (Giai đoạn 2010 - 2015 mức tăng 14,9%); năng suất tăng 5,0% (giai đoạn 2010 - 2015 mức tăng 3,1%). Giai đoạn 2016 - 2020 chủ yếu tăng về năng suất trên cơ sở hỗ trợ giống lúa thuần, ngô lai theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh; về chỉ tiêu phát triển nông thôn mới cũng được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh; về thực hiện hỗ trợ nhà ở đến 2020 cho trên 1.000 hộ, đến hết năm 2015 tổng số hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở trên địa bàn các xã biên giới là 1.133 hộ, giai đoạn 2016 - 2020 Nghị quyết xây dựng trên 1.000 hộ tương đương với trên 88,26% là phù hợp; chỉ tiêu về trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cũng đã được thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế trước khi thống kê báo cáo HĐND tỉnh.

Đối với nội dung Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn toàn nhất trí và sẽ sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.

Kết thúc buổi họp thẩm tra, đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tham gia tích cực của các sở, ngành liên quan, đồng chí đề nghị bộ phận tham mưu, giúp việc tiếp thu các ý kiến giải trình của ngành liên quan sớm hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để gửi tới kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh./.

 Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thủy

 

 

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này