11615 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016; kế hoạch năm 2017.
(Ngày đăng :04/12/2016 5:01:56 CH)


Quang cảnh buổi họp thẩm tra

Chiều ngày 01/12/2016, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016; kế hoạch năm 2017. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các Ban HĐND tỉnh được phân công thẩm tra các lĩnh vực liên quan trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016; kế hoạch năm 2017 đều cơ bản nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về những kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, các Ban HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh làm rõ, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp, cụ thể:

Thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh nêu rõ lý do về việc mở rộng diện tích lúa đông xuân lên vùng cao được 628 ha; kết quả thực hiện tăng 34 ha so với kế hoạch; diện tích tích lúa nương tăng 235 ha; về chăn nuôi: Đàn trâu giảm 2.050 con so với thực hiện năm 2015; về công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt thấp,…

Ban cũng đề nghị bổ sung đánh giá về tình trạng nợ đọng thuế, giải pháp thu hồi nợ đọng thuế; về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm; công tác quản lý giao thông đường thủy nội địa,…

Về kế hoạch năm 2017, Ban đề nghị bổ sung giải pháp để đạt 4 xã nông thôn mới; giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, giải ngân vốn…

Giải trình các nội dung thẩm tra liên quan, lãnh đạo các ngành liên quan cho biết, diện tích lúa nương tăng do các huyện như huyện Sìn Hồ tăng 50ha (các xã Nậm Cuổi, Nạm Hăn) do trước đây đất được quy hoạch trồng cao su, đã quy chủ nhưng năm 2016 không thực hiện trồng cao su nên người dân trồng lúa nương; huyện Nậm Nhùn tăng 36ha, do người dân trồng xen lúa nương trong nương nhãn tại xã Mường Mô; huyện Mường Tè tăng 130 ha tại vùng tái định cư (xã Can Hồ, Mường Tè, Thị trân) do diện tích đất được quy hoạch để khai hoang nhưng chưa thực hiện, người dân tận dụng để trồng lúa nương; huyện Phong Thổ tăng 22 ha, do diện tích dự kiến chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác nhưng chưa thực hiện, người dân tiếp tục trồng lúa nương,…Số liệu về đàn trâu giảm 2.050 con so với thực hiện năm 2015 là do ảnh hưởng của đợt rét lịch sử cuối tháng 01/2016 đã làm 1.721 con trâu bị chết; còn lại giảm là do xuất ra ngoài tỉnh và giết mổ cung cấp thực phẩm.

Giải trình về nguyên nhân một số nội dung nguồn vốn đạt tỷ lệ giải ngân thấp, các cơ quan chuyên môn cho biết: Chương trình mục tiêu, chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Kế hoạch năm 2016 là 12 tỷ đồng, giải ngân đạt 3,68 tỷ đồng, bằng 30,7% kế hoạch, do dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nậm Vản Mông, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn đến hết tháng 10 chưa giải ngân, đến nay dự án đã giải ngân được 1,9/6,6 tỷ đồng, ước đến hết năm nguồn vốn sẽ giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao…

Đồng chí Dương Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình ý kiến thẩm tra 

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: Ban Văn hóa – Xã hội cũng đề nghị bổ sung, đánh giá rõ một số nội dung, cụ thể: về tổng số học sinh có mặt đầu năm học 2016 - 2017 so với kế hoạch tỉnh giao; số học sinh THCS, THPT bỏ học từ đầu năm đến nay; kết quả việc nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; kết quả thực hiện công tác xóa mù chữ; số học sinh trúng tuyển các trường cao đẳng, đại học; số bản chưa có lớp mầm non. Về y tế - chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Ban đề nghị làm rõ số bệnh nhân chuyển tuyến so với năm 2015; công suất sử dụng giường bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Trung tâm Nội tiết, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản; tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế không đạt kế hoạch (93,2/94,1%). Về công tác giảm nghèo: Việc bố trí kinh phí đối ứng thực hiện kế hoạch đào tạo nghề của các huyện, việc thực hiện chỉ tiêu cai nghiện không đạt kê hoạch.

Về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo: Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị bổ sung Kết quả thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hành động chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020; Ban cũng đề nghị không đưa nội dung sơ kết 3 năm (2012 – 2015) thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”, được thực hiện trong năm 2015 tại Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh vào trong báo cáo năm 2016.

Về giải pháp năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị bổ sung giải pháp về công tác dân tộc, tôn giáo, đó là: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc còn chậm và giải ngân thấp.

Kết thúc buổi họp thẩm tra, đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; các cơ quan chức năng đã có nhiều ý kiến giải trình, làm rõ các nội dung thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; các ý kiến giải trình, làm rõ là cơ sở để Ban lựa chọn nội dung đưa vào báo cáo thẩm tra. Đồng chí cũng đề nghị các Ban HĐND tỉnh sớm hoàn thiện phần thẩm tra theo lĩnh vực của Ban để gửi Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư./.

 

                                                                                                                                                                                         Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thủy

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát tiến độ triển khai Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại địa bàn huyện Tân Uyên(20/03/2023 9:33:55 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG(15/03/2023 10:32:41 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại địa bàn huyện Phong Thổ(11/03/2023 3:10:11 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 TẠI CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU(10/03/2023 10:32:22 SA)

Tin mới nhất

Bế mạc Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(23/03/2023 5:30:13 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(22/03/2023 2:59:48 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này