5681 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Tiếp tục đề xuất chính sách về phát triển nông nghiệp trong nhiệm kỳ tới
(Ngày đăng :12/03/2021 12:00:00 SA)


Quang cảnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Thị Huyền, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Phó trưởng đoàn giám sát trong buổi giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (Ngày 11/3)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Nông nghiệp, phát triển nông thôn, từ năm 2016 đến nay, Sở đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào các chính sách theo các Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016, Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 và Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.

Sau khi Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, tham mưu cho UBND tỉnh cụ thể Nghị quyết bằng Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2021 và các văn bản hướng dẫn. Sau 04 năm thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang chuyển dịch theo hư­ớng tích cực, tăng nhanh khối lượng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, thực hiện đầu tư thâm canh, tăng vụ, cải tạo đồng ruộng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất tiến tới xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá, bền vững…Chính sách đã tạo chuyển biến quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục, ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 ); Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (Hướng dẫn số 783/HD-SNN ngày 27/4/2020); Phợp hợp với Sở Tài Chính tham mưu trình UBND phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 cho các huyện Tân Uyên, Tam Đường và Sìn Hồ (Quyết định 1893/QĐ-UBND ngày 31/12/2020). Năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Sở ban ngành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 01 kế hoạch và 01 dự án liên kết là: Kế hoạch liên kết trồng và tiêu thụ quả Chanh leo trên địa bàn huyện Tân Uyên và Tam Đường với quy mô 150 ha, thời gian liên kết từ năm 2020 – 2024 do Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc làm chủ trì liên kết.

Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 Thông qua đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tổng kinh phí được giao thực hiện các Đề án, Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành tại Kỳ họp thứ 12, Khóa XIV, trong đó có Đề án phát triển một số cây dược liệu (Quyết định số 1630/QĐ-UBND 11/12/2019 của UBND tỉnh) là 20.000 triệu đồng. Đến nay, chưa có dự án nào về phát triển cây dược liệu theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các huyện đã lồng ghép các nguồn vốn 30a, 135, NQ51 để hỗ trợ triển khai thực hiện. Tổng diện tích trồng mới năm 2020 được 122,7 ha.

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng kiến nghị với HĐND tỉnh: có chính sách đủ mạnh để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2022-2025; Trong chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 đề nghị có nội dung hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật (hỗ trợ kinh phí mua vắc xin, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng, công tiêm, hỗ trợ chống dịch) cho người chăn nuôi, cán bộ phục vụ công tác phòng và chống dịch bệnh động vật, từ đó góp phần hạn chế dịch bệnh, ổn định và phát triển chăn nuôi của tỉnh.

Kết luận sơ bộ tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Thị Huyền, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Phó trưởng đoàn giám sát đánh giá cao việc tinh thần trách nhiệm cũng như những kết quả đã đạt được của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các chính sách nông nghiệp được triển khai thực hiện đã giúp đời sống Nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét, sản xuất nông nghiệp tạo được vùng sản xuất hàng hóa tập trung; có nhiều sản phẩm chủ lực. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những nội dung hỗ trợ còn vướng mắc, khó thực hiện hoặc chưa phù hợp với thực tế ở cơ sở, đề nghị Sở sớm nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trinh HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ mười bảy của Thường trực HĐND tỉnh (08/08/2022 2:48:15 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình đối với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực trạng chất lượng, hiệu quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng (04/08/2022 10:43:04 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về thực trạng chất lượng giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; giải pháp 2022 - 2025. (04/08/2022 3:16:59 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ(03/08/2022 4:18:19 CH)

Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027(27/07/2022 3:25:57 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại các xã Bum Nưa, Vàng San huyện Mường Tè(12/08/2022 2:27:26 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại các xã Ta Gia, Mường Than, Khoen On huyện Than Uyên(12/08/2022 2:23:50 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV tại các xã: Mường Kim, Mường Cang, huyện Than Uyên.(09/08/2022 8:18:40 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2022(10/08/2022 2:32:12 CH)

Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh(10/08/2022 2:05:15 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này