10922 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 và họp đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV
(Ngày đăng :07/08/2017 10:14:48 SA)


Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực HĐND tỉnh

Sáng ngày 31/7/2017 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 và họp đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự phiên họp thường kỳ tháng 7 có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. Dự phiên họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ năm; dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chù trì phiên họp.

Tại phiên họp tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo đánh giá hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, theo đánh giá, trong tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong tháng; đã phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, được cử tri đánh giá cao; điều hòa, phối hợp hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; xử lý kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; phối hợp với UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất sẽ tập trung phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh; đôn đốc, điều hòa bảo đảm chất lượng, hiệu quả cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc quản lý, sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và 2017; chuẩn bị các nội dung để thực hiện các cuộc giám sát của các ban HĐND tỉnh và tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ ba tại huyện Tam Đường, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tại tỉnh Bắc Giang; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát  biểu tại phiên họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV

Đánh giá kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV, các đại biểu  thống nhất nhận định, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh được đánh giá có nhiều đổi mới và đã thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về chế độ chính sách; đồng thời bàn giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 đảm bảo thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh, được đông đảo cử tri đánh giá cao. Công tác chuẩn bị kỳ họp được quan tâm chuẩn bị sớm, chất lượng văn bản trình kỳ họp được nâng lên, có sức thuyết phục cao; công tác tổ chức kỳ họp được sắp xếp và bố trí khoa học, đảm bảo về nội dung, thời gian và quy trình; công tác điều hành đảm bảo linh hoạt, phù hợp với diễn biến tại kỳ họp, phát huy được trí tuệ tập thể, kết luận rõ ràng, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn và nghiêm túc trong các phiên họp, nhất là phiên thảo luận tại hội trường, chất vấn và thông qua nghị quyết. Phiên thảo luận tại hội trường được Chủ tọa quan tâm dành nhiều thời gian, đây cũng là lần đầu tiên Chủ tọa đề nghị đại biểu đăng ký thảo luận, trong đó quy định thời gian phát biểu không quá 07 phút/vấn đề; trên cơ sở phiếu đăng ký thảo luận, chủ tọa xem xét lựa chọn vấn đề đưa ra thảo luận tại hội trường, vì vậy trong số 09 đại biểu đăng ký, Chủ tọa đã lựa chọn ý kiến phát biểu của 05 đại biểu để thảo luận tại hội trường, đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung kỳ họp. Trong điều hành phiên chất vấn, Chủ tọa đã điều hành tương đối ngắn gọn, trọng tâm, yêu cầu cá nhân trả lời chất vấn trả lời thẳng vào vấn đề, qua đó giúp đại biểu, cử tri và các cá nhân được chất vấn nhận thức rõ trách nhiệm của mình; sau phiên chất vấn Chủ tọa chỉ đạo ban hành Thông báo kết luận phiên chất vấn, yêu cầu cá nhân được chất vấn giải quyết tốt từng vấn đề đặt ra tại phiên chất vấn; điều hành phiên thông qua các nghị quyết được Chủ tọa điều hành trên cơ sở các ý kiến thảo luận của đại biểu, ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trước khi biểu quyết thông qua, do đó các nghị quyết sau khi được thông qua đều đảm bảo về chất lượng…Công tác thông tin, tuyên truyền phản ánh trước, trong và sau kỳ họp kịp thời. Công tác phục vụ kỳ họp bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp còn một số hạn chế như: Một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình chưa đạt yêu cầu còn phải điều chỉnh; một số văn bản gửi đến Thường trực HĐND tỉnh còn chậm so với quy định; việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh chưa đầy đủ, chưa sát với nội dung cử tri kiến nghị; chất lượng chuẩn bị một số nội dung trả lời chất vấn chưa cao; chất lượng một số ít báo cáo thẩm tra của ban HĐND tỉnh có nội dung còn hạn chế.

Kết luận nội dung đánh giá kết quả kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần rút kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp tiếp theo: Đối với Thường trực HĐND tỉnh cần sâu sát, kỹ lưỡng hơn, nhất là chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh trong các hoạt động giám sát, khảo sát và thẩm tra; phối hợp tốt hơn nữa với UBND tỉnh trong việc chỉ đạo chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn, bảo đảm đúng quy trình. Đối với các Ban HĐND tỉnh, cần nghiên cứu kỹ nội dung được phân công thẩm tra, đối với các nội dung liên quan đến chế độ chính sách phải được cân nhắc kỹ, tranh thủ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh trước khi thẩm tra. Đối với Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Văn phòng UBND tỉnh trong việc đôn đốc, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và chỉnh lý nghị quyết trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực. Đối với UBND tỉnh tập trung chỉ đạo sớm triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh vừa được thông qua tại kỳ họp thứ năm; chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh; quan tâm chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; chỉ đạo các ngành chuyên môn thường xuyên cập nhật văn bản của Trung ương để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, theo đó kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra trong thời gian 04 ngày (kể cả ngày triệu tập đại biểu về dự họp trước 01 ngày), vào đầu tháng 12/2017 để xem xét 25 báo cáo, 17 tờ trình và dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ngân sách và các chế độ chính sách liên quan thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh./.

 

                                                      Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thuỷ

                                       

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ ba mươi ba của Thường trực HĐND tỉnh(08/09/2023 8:36:58 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thu Lũm(06/09/2023 3:40:29 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp lần thứ 32, nhiệm kỳ 2021-2026(15/08/2023 9:22:28 SA)

Phiên họp lần thứ ba mươi mốt của Thường trực HĐND tỉnh(01/08/2023 4:44:31 CH)

Họp báo thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/07/2023 5:07:11 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này