7536 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2018
(Ngày đăng :28/11/2018 9:25:22 SA)


Quang cảnh phiên họp tháng 11/2018

Sáng nay, ngày 27/11/2018, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành phiên họp tháng 11/2018 để đánh giá tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh; bàn, thảo luận các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đánh giá tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nhận định, trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát chương trình công tác, tập trung chỉ đạo, điều hoà, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc theo kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo, điều hoà tốt hoạt động chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, cụ thể như: Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết; ban hành các văn bản triệu tập đại biểu, tổ chức họp báo để thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; xây dựng dự thảo các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; đôn đốc hoàn thành kế hoạch tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh gửi đến UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đ/c Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp

Về nhiệm vụ tháng 12, Thường trực HĐND tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá XIV; kịp thời hoàn thiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ tám; phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đôn đốc, giám sát UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc triển khai nghị quyết. Chỉ đạo tổ chức tốt phiên họp tháng 12 và tổ chức tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2018 gắn với việc kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của tập thể, cá nhân năm 2018; tiếp tục giải quyết tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Về báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: Cơ bản các đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo, trong đó thống nhất cao với đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh, năm 2018 Thường trực HĐND tỉnh duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; tiếp tục đổi mới các hoạt động, nhất là hoạt động tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các hoạt động đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trong năm 2018 còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Chất lượng hoạt động giám sát chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ có lúc chưa đảm bảo theo kế hoạch; hoạt động thẩm tra có nội dung còn chưa sâu; chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri còn hạn chế, đại biểu chưa chuẩn bị kỹ trước khi tiếp xúc cử tri, chưa giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc cử tri nên còn có kiến nghị đã được giải quyết, trả lời nhưng vẫn tổng hợp gửi đến tỉnh; vai trò, trách nhiệm của đại biểu, nhất là tham gia tại các phiên họp, giải trình còn hạn chế.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào các các nội dung: Báo cáo và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; Báo cáo và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu, trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh; tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019; tờ trình và dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; tờ trình danh sách Ban Kiểm phiếu và dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Tổng số có 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, trong đó 02 người là thành viên UBND tỉnh được HĐND tỉnh bầu nhưng do thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Do vậy tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh sẽ có 29 người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính tích cực trong hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh, tháng 12/2018 là thời điểm tổ chức kỳ họp cuối năm và tổng kết các hoạt động năm 2018, do đó có rất nhiều việc cần phải thực hiện ngay, đồng chí đề nghị các Ban HĐND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia các hoạt động tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, trong đó nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, tập trung nghiên cứu thẩm tra kỹ các nội dung trình kỳ họp, nhất là các báo cáo thẩm tra về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; công tác đầu tư công, việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; đối với các chính sách cần nghiên cứu kỹ để tiến hành thẩm tra; cùng với Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh quan tâm, chỉnh sửa các dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thông qua; chủ động chuẩn bị gợi ý thảo luận tại tổ, tại hội trường; đề xuất các nhóm vấn đề để tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hoạt động chất vấn tại kỳ họp. Đối với Văn phòng HĐND tỉnh, yêu cầu làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ tám; tham mưu hoàn thiện các nghị quyết sau khi đã được HĐND tỉnh thông qua; kịp thời tham mưu xây dựng báo cáo nhanh về kết quả kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh để phục vụ các đại biểu tham dự kỳ họp của HĐND cấp huyện và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh./.

TTDN

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ hai mươi tư của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(04/01/2023 3:24:58 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(04/12/2022 3:40:31 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(02/12/2022 4:32:16 CH)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn(12/11/2022 2:13:35 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU tại huyện Tam Đường ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Huyện ủy Tam Đường(05/11/2022 10:03:03 CH)

Tin mới nhất

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(31/01/2023 3:18:06 CH)

Thăm, chúc tết và tặng quà gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023(16/01/2023 4:41:44 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh tại các xã Bum Tở, Mường Tè và Thị trấn Mường Tè(14/01/2023 5:42:23 SA)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh tại bản A Chè và xã Thu Lũm huyện Mường Tè (09/01/2023 2:48:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này