10542 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ ba tháng 7/2021
(Ngày đăng :14/07/2021 12:56:38 CH)


Quang cảnh phiên họp

Sáng nay, ngày 14/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành phiên họp lần thứ ba tháng 7/2021 để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh; bàn, thảo luận các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nhận định, 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát chương trình công tác, tập trung chỉ đạo, điều hoà, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc theo kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo, điều hoà tốt hoạt động chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười sáu, mười bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch; kịp thời tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, giải quyết vấn đề cấp bách phát sinh theo thẩm quyền. Hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các nghị quyết HĐND tỉnh. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri được quan tâm. Tích cực, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo kế hoạch của tỉnh. Duy trì thường xuyên, hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2021 theo kế hoạch. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh, tăng cường hoạt động chất vấn của đại biểu tại kỳ họp; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. Triển khai thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định. Tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; nghiên cứu tổ chức các hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp thường kỳ theo luật định. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện tốt công tác đối ngoại. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân thuộc quyền của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2020, theo đó HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chương trình giám sát theo kế hoạch, chất lượng giám sát được nâng lên.

Một trong những nội dung quan trọng của phiên họp, đó là công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp; phân công các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, theo đó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra 8 nội dung; ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra 04 nội dung; Ban Pháp chế thẩm tra 9 nội dung; Ban Dân tộc thẩm tra 02 nội dung.

Cho ý kiến vào chương trình khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2021 phục vụ thẩm tra và xem xét các vấn đề tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chia thành 04 tổ đi khảo sát tại 8 huyện, thành phố, thời gian thực hiện từ ngày 19/7 đến ngày 22/7/2021.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo, dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nậm Nhùn; tờ trình, dự thảo nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022./.

Thông Tin

Tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này