19879 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2019
(Ngày đăng :03/10/2019 4:55:54 CH)


Quang cảnh phiên họp

Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2019 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền, gồm: Thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; cho ý kiến vào đề nghị tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường); kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh;  xem xét, thống nhất những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh; quyết định thành lập đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh.

Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phòng Công tác Tổng hợp; lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Về kết quả hoạt động tháng 9, cơ bản các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với đánh giá trong dự thảo báo cáo và thống nhất nhận định, trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trọng tâm là triển khai cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách đại phương tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ban chuyên ngành của tỉnh, UBND các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Thành phố Lai Châu; đôn đốc, giám sát UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện nghị quyết của HĐND và kết luận của Thường trực HĐND tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh triển khai quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề; chỉ đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội xây dựng quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát để triển khai trong tháng 10/2019; tổ chức thành công Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tại tỉnh Yên Bái; tổ chức tiếp đón, làm việc, trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND với Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đảm bảo chu đáo, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Huyền, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh quyết định: Tiếp tục đôn đốc UBND tỉnh triển khai hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết chuyên đề thông qua tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ mười và kết luận tại phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2019. Hoàn thành cuộc giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương. Chỉ đạo hoàn thành các cuộc giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh. Chỉ đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh, khoá XIV. Tổ chức hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV. Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung để tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Phối hợp xây dựng kế hoạch, đề cương cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; xem xét giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh.

Về cho ý kiến triệu tập kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường), Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh và thống nhất tổ chức kỳ họp vào ngày 08/10/2019; nội dung thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 và Nghị quyết về thành lập tổ dân phố thuộc huyện Phong Thổ và sáp nhập, đặt tên bản thuộc huyện Tam Đường.

Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và thống nhất không đưa vào danh mục Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; bổ sung Nghị quyết phê chuẩn các nội dung Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2019.

Đối với các nội dung thống nhất phát sinh khi thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với nội dung thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh, cụ thể: Thống nhất phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM; bổ sung kinh phí thực hiện di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và khắc phục hậu quả do mưa lũ và một số nhiệm vụ được Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; sử dụng nguồn thu sự nghiệp của các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện còn dư năm 2016, 2017; điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện; giao danh mục dự kiến khởi công mới nguồn ngân sách địa phương năm 2020. Giao Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh ký, ban hành.

Cho ý kiến vào nội dung Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Lai Châu, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ đề: “Nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND cấp tỉnh”, thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến ngày 10-11/3/2020.

Việc thành lập đoàn giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh, khóa XIV, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí về thành phần giám sát. Thời gian giám sát thống nhất thực hiện vào cuối tháng 10/2019. Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành./.

 

Thủy - Hà

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này