19192 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2019
(Ngày đăng :02/08/2019 9:54:42 SA)


Quang cảnh phiên họp

Chiều ngày 01 tháng 8 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2019 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền, gồm: Thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; cho ý kiến đánh giá kết quả kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; kế hoạch, đề cương giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và một số nội dung khác.

Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phòng Công tác HĐND, Thông tin - Dân nguyện, Hành chính - Tổ chức -Quản trị. Các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Về kết quả hoạt động tháng 7, cơ bản các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với đánh giá trong dự thảo báo cáo trình bày tại phiên họp. Trong tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trọng tâm là phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thành công kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; điều hòa tốt hoạt động khảo sát, nắm tình hình để phục vụ hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các công tác khác thuộc thẩm quyền theo yêu cầu thực tế.

Về hoạt động của các ban HĐND tỉnh: Trong tháng 7, các Ban đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh theo phân công; tổ chức tốt 03 cuộc khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh để phục vụ hoạt động thẩm tra và chất vấn tại kỳ họp thứ mười, khóa XIV; phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh rà soát, hoàn chỉnh các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực đảm bảo thời gian theo quy định.

Đ/c Lò Văn Biên, Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Đánh giá về kết quả chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh đều thống nhất nhận định, kỳ họp thứ mười đảm bảo thành công được đại biểu, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đánh giá cao, từ khâu chuẩn bị kỳ họp, thống nhất nội dung, chương trình, thẩm tra, thảo luận tại kỳ họp; chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp được nâng lên, nhất là công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; việc trình bày báo cáo tại kỳ họp đảm bảo ngắn gọn, dành thời gian cho đại biểu thảo luận và xem xét các nội dung quan trọng tại kỳ họp; việc tổ chức thảo luận tại hội trường mặc dù ít ý kiến thảo luận nhưng là những ý kiến quan trọng, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm; hoạt động chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, nội dung chất vấn là những vấn đề lớn, nóng tại địa phương; người được chất vấn trả lời rõ ràng, trách nhiệm; việc điều hành phiên thảo luận thông qua nghị quyết đảm bảo linh hoạt, có định hướng để đại biểu phát biểu trọng tâm trước khi thống nhất thông qua nghị quyết; thời gian tổ chức kỳ họp được bố trí hợp lý, phù hợp với nội dung kỳ họp.

Một số nội dung cần rút kinh nghiệm được thành viên trong Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, đó là: Cần phát huy những kết quả đạt được, trong đó sớm thống nhất các nội dung sẽ thông qua HĐND để nếu cần thiết tổ chức lấy ý kiến nhân dân và đối tượng có liên quan; các Ban cần rút kinh nghiệm trong thẩm tra, những vẫn đề nhất trí không nhắc lại, những vấn đề không nhất trí, đề nghị sửa đổi, bổ sung cần nêu lý do cụ thể, xác đáng; việc thảo luận tại tổ đại biểu cần dành thời gian cho đại biểu thảo luận, tránh để các ngành giải trình nhiều làm mất thời gian cho đại biểu tham gia ý kiến; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ đại biểu, tránh tổng hợp thiếu, tổng hợp sai ý kiến của đại biểu đã phát biểu.

Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến vào kế hoạch, đề cương giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương, các đồng chí thống nhất thời gian giám sát bắt đầu từ ngày 09 và UBND 6 huyện, thành phố; còn lại Đoàn sẽ giám sát thông qua báo cáo.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào việc xin thay đổi đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn; việc tổ chức đoàn công tác của HĐND tỉnh đi học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại một số tỉnh trong nước.

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên Thường trực HĐND tỉnh, đã tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung phiên họp. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Đề nghị các Ban HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu theo dõi, giám sát UBND tỉnh, các ngành chức năng trong việc triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp thứ mười; các Ban HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các kết luận sau giải trình, chất vấn và việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Văn phòng nghiên cứu tham mưu đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo hoạt động này hiệu quả, tiết kiệm; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định./.

 

Nguyễn Thủy

 

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này