930 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 năm 2019
(Ngày đăng :26/12/2019 4:26:11 CH)


Quang cảnh phiên họp

Sáng nay (26/12/2019), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 năm 2019 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo tình hình hoạt động tháng 12 năm 2019; nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; Chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2020; đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV; cho ý kiến vào 02 nội dung UBND tỉnh đề nghị thống nhất giải quyết giữa hai kỳ họp. Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Về kết quả hoạt động tháng 12, cơ bản các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với đánh giá trong dự thảo báo cáo và thống nhất nhận định, trong tháng 12, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh và tổ chức khảo sát, nắm tình hình phục vụ thảo luận tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh; phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc và giám sát UBND tỉnh, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, khóa XIV; ban hành chương giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020 theo quy định. Chỉ đạo Ban Kinh tế – Ngân sách phối hợp với Ban Pháp chế HDND tỉnh tổ chức khảo sát, nắm tình hình nội dung đơn của công dân thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Lai Châu; ban hành kế hoạch và tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ban hành văn bản đề nghị Thường trực HĐND 13 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc chuẩn bị nội dung tham luận, đăng ký danh sách đại biểu dự Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tám tổ chức tại Lai Châu; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh,...

Đ/c Nguyễn Xuân Thức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp

Về nhiệm vụ tháng 01 năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh quyết định: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết kỳ họp thứ mười hai; theo dõi, đôn đốc và giám sát UBND tỉnh, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh theo quy định; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh theo kế hoạch; xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2020; xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tám tại Lai Châu; chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức phiên họp tháng 01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

Về chương trình công tác năm 2020, các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh nhất trí cao với dự thảo chương trình, đồng thời đề nghị bổ sung thường xuyên đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc thực hiện các kết luận giám sát; các kiến nghị của cử tri; bổ sung nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tám tại Lai Châu vào tháng 01/2020; chuyển nội dung tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh – huyện lần thứ 5 tại Phong Thổ từ tháng 8 sang tháng 9/2020...

Về chương trình giám sát, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức giám sát chuyên đề, chỉ giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định và tổ chức cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; các Ban HDND tỉnh tổ chức 01 đến 02 cuộc, trong đó Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát 02 cuộc, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát 01 hoặc 02 cuộc, các Ban Dân tộc, Pháp chế mỗi Ban tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề.

Đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh đều nhận định, công tác chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức kỳ họp đảm bảo kịp thời, khoa học, phù hợp, nhất là việc điều hòa hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh đã chủ động trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin để tổ chức tốt hoạt động thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; việc chỉnh lý nghị quyết được kịp thời, khẩn trương, đảm bảo về chất lượng; công tác điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, phát huy được trí tuệ tập thể, được đại biểu và cử tri đánh giá cao.

Về thống nhất 02 nội dung phát sinh theo đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí phân bổ kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh Chấu Âu EU viện trợ và điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đối với Thành phố Lai Châu do chuyển nhiệm vụ chăm sóc cây xanh, thảm cỏ khu vực Trung tâm Hành chính - Chính trị từ UBND Thành phố sang BQL Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh quản lý./.

 

Thủy – Thạch

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(29/11/2021 9:01:07 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức(24/11/2021 11:10:47 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...”(22/11/2021 11:26:22 SA)

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn(20/11/2021 11:28:10 CH)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV tại một số xã của huyện Phong Thổ(20/11/2021 11:29:36 CH)

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(29/11/2021 9:01:07 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tại huyện Sìn Hồ (26/11/2021 4:18:08 CH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV tại huyện Mường Tè(24/11/2021 2:18:28 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức(24/11/2021 11:10:47 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...”(22/11/2021 11:26:22 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này