19992 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2017
(Ngày đăng :30/10/2017 1:14:56 CH)


Quang cảnh phiên họp

Chiều ngày 25/10/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10 để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; xem xét, thảo luận dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021; chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch công tác đối ngoại năm 2018. Các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo do Văn phòng chuẩn bị, trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát chương trình công tác, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; đã chỉ đạo chuẩn bị và phối hợp tổ chức tốt Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; kịp thời phân công các ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; chỉ đạo hoàn thành các cuộc giám sát, khảo sát đảm bảo đúng kế hoạch và hiệu quả; đôn đốc các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu theo quy định; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân...

Đ/c Nguyễn Xuân Thức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp

Về nhiệm vụ tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh tập trung vào một số nhiệm vụ, đó là: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện hoàn thành chương trình giám sát của các ban HĐND tỉnh năm 2017, nhất là các cuộc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh; chỉ đạo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung khảo sát nắm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017, những vấn đề cử tri quan tâm; sớm phân công nhiệm vụ thẩm tra cho các thành viên trong Ban để tiến hành thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; chuẩn bị tốt các nội dung của Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân bảo đảm đúng quy định...

Về báo cáo và dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia, trong đó các ý kiến đều đề nghị cần bổ sung đánh giá rõ hơn việc thực hiện chính sách, hiệu quả đến đâu; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; việc đánh giá phải sát với thực tiễn; các đại biểu là thành viên Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị bố cục lại báo cáo theo hướng đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai nghị quyết; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách; việc triển khai bằng các văn bản; kết quả thực hiện chính sách....; đồng thời có kèm biểu mẫu để minh họa và làm rõ về kết quả thực hiện chính sách.

Về nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, các thành viên trong Thường trực HĐND tỉnh thống nhất thời gian kỳ họp từ ngày 06 đến ngày 08/12/2017; đồng thời bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh; giao Văn phòng HĐND tỉnh sắp xếp thứ tự một số nội dung cho phù hợp.

Các nội dung khác, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí cao với nội dung dự thảo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn đề nghị các ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ tháng 11, nhất là tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung để trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng./.

                                                                                         Tin,ảnh: TT-DN

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này