30633 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 15
(Ngày đăng :11/07/2022 2:45:22 CH)


Quang cảnh phiên họp

Sáng nay (11/7/2022), tại phòng họp số 1, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 15 để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu nhất trí nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022; chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực với các Ban HĐND tỉnh. Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức thành công 02 kỳ họp HĐND, 06 phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Các hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ; phương pháp, cách thức tiến hành được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các quy định của pháp luật, chủ trương chỉ đạo của cấp ủy và nghị quyết HĐND tỉnh, đã tổ chức 02 cuộc giám sát (01 cuộc giám sát của HĐND tỉnh, 01 cuộc giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri); sau giám sát, có những kiến nghị cụ thể, phù hợp đối với công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị cử tri được quan tâm thực hiện theo quy định. Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan được duy trì hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh xác định còn một số hạn chế, đó là: Việc chỉ đạo, điều hòa, đôn đốc một số Ban của HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề, đề xuất nội dung giám sát, nội dung chất vấn, giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh còn chậm; chưa tổ chức chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh theo kế hoạch; một số đồng chí trong Thường trực và lãnh đạo các Ban chưa tích cực trong việc nghiên cứu, văn bản, tài liệu; công tác rà soát, theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh chưa thường xuyên, toàn diện.

Đ/c Lò Văn Cương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tham gia ý kiến tại phiên họp 

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phối hợp, chỉ đạo và chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thường lệ, chuyên đề 06 tháng cuối năm 2022 và các phiên họp; theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại các kỳ họp; tổ chức và hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chịu tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát; phối hợp xây dựng kế hoạch cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố; chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ hai nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Tân Uyên và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Thường trực HĐND tỉnh cũng cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2021. Cơ bản các ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo, tuy nhiên các đại biểu đề nghị bám sát những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua giám sát để kiến nghị với các cấp, các ngành khắc phục trong thời gian tới.

Phiên họp cũng xem xét cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023 và cho ý kiến đối với đề xuất danh mục nghị quyết trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất năm 2023, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai các công trình dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022. Đối với đề xuất bổ sung thêm 02 nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí theo đề nghị của UBND tỉnh, cụ thể: Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; nghị quyết phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025”.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham gia và cho rằng các ý kiến của thành viên là xác đáng; đối với báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 đồng chí nhấn mạnh ngoài kết quả đạt được, nhận thức của một số chính quyền còn hạn chế và xem nhẹ việc thu hồi, chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm và 5 năm còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm chưa thường xuyên; công tác phối hợp giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố chưa chặt chẽ,… đồng chí đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh theo kế hoạch./.

Thông tin

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ ba mươi ba của Thường trực HĐND tỉnh(08/09/2023 8:36:58 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thu Lũm(06/09/2023 3:40:29 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp lần thứ 32, nhiệm kỳ 2021-2026(15/08/2023 9:22:28 SA)

Phiên họp lần thứ ba mươi mốt của Thường trực HĐND tỉnh(01/08/2023 4:44:31 CH)

Họp báo thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/07/2023 5:07:11 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này