28127 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ nhất
(Ngày đăng :15/10/2021 8:34:47 CH)


Đồng chí Chu Lê Chinh phát biểu khai mạc hội nghị

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khoá XV và chương trình công tác quí IV/2021, Sáng nay (15/10/2021), tại phòng họp A3, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân” . Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố; đại diện Thường trực HĐND một số xã, thị trấn trong tỉnh. Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

ăn cứ vào chủ đề của Hội nghị, đã có 12 nội dung tham luận, thảo luận của các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố được gửi đến các đại biểu dự hội nghị. Các nội dung thảo luận đều được chuẩn bị công phu, kỹ về nội dung, phản ánh sát thực tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc qua quá trình thực hiện; đồng thời cũng đề ra giải pháp để hội nghị cùng trao đổi.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn hội nghị, đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện là hoạt động thường niên gắn với nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện. Từ sau thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 04 kỳ họp, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức hai hoặc ba kỳ họp,. Các kỳ họp được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp đã phát huy tính dân chủ, chất lượng, đúng quy định. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, trong đó có việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân là yếu tố quyết định, phản ánh toàn diện các chủ thể và các tổ chức hoạt động, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề cơ bản, trọng tâm, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Tại Hội nghị có 03 Ban HĐND tỉnh, 05 Thường trực HĐND các huyện, thành phố và 02 xã, thị trấn tham gia tham luận, thảo luận tại hội trường, trong đó ngoài những kết quả đạt được, các ý kiến cũng nêu những vướng mắc, khó khăn như: Việc xác định nghị quyết quy phạm pháp luật, nghị quyết cá biệt và nghị quyết có chưa quy phạm pháp luật; khó khăn trong việc thẩm tra và xem xét ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư coon; việc gửi tài liệu của cơ quan trình văn bản còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra của các Ban dẫn đến chất lượng có nội dung còn hạn chế; việc tham gia thảo luận của đại biểu còn ít, chất lượng ý kiến tham gia chưa cao,…

Đồng chí Nguyễn Minh Hiệp, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại hội nghị

Nhằm giải đáp ý kiến về việc xác định quyền của Hội đồng nhân, đồng chí Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng ban Pháp chế nêu rõ, quyền hạn của HĐND bao gồm: Quyền quyết định (quyết định và quy định); quyền thông qua và quyền phê chuẩn. Quyền quyết định là quyền quyết định về một vấn đề cụ thể mà pháp luật quy định hoặc quyền quy định - đặt ra, thay đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy phạm pháp luật bắt buộc các chủ thể phải thực hiện, quyền này có 02 dạng, dạng quyền quyết định (Nghị quyết về thành lập, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc UBND (đối với cấp huyện quyền này được quy định tại khoản 1 và điểm b,c,d khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Luật TCCQĐP). Quyền quy định là đặt ra các quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tượng hoặc nhóm đối tượng và có hiệu lực trong phạm vi địa phương (loại quyền này ở huyện ít khi có trừ khi luật chuyên ngành quy định). Quyền thông qua, đồng chí cũng cho biết đó là quyền cho ý kiến thể hiện sự đồng ý về một vấn đề thường là quy hoạch, kế hoạch do UBND cùng cấp trình xin ý kiến trước khi UBND quyết định hoặc trình cấp trên quyết định, phê duyệt theo thẩm quyền (ở huyện thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 26 Luật TCCQĐP). Ngoài ý nghĩa là một dạng quyền thì ”thông qua” còn được sử dụng với ý nghĩa để chỉ một hoạt động tại kỳ họp đó là biểu quyết nhất trí với các dự thảo nghị quyết (nghị quyết được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu HĐND biểu quyết tán thành). Quyền phê chuẩn là quyền xem xét cho ý kiến thể hiện sự đồng ý với kết quả đã thực hiện của UBND cùng cấp, của HĐND cấp dưới về vấn đề mà pháp luật quy định (của HĐND cấp huyện quyền này được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 26 –phê chuẩn quyết toán NSĐP. Đồng chí cũng phân tích sâu hơn về ”dạng” nghị quyết thông qua, nghị quyết phê chuẩn và những lỗi mắc phải của HĐND một số huyện, xã khi ban hành nghị quyết. Từ những lý luận đó đã giúp cho đại biểu, nhất là đại biểu mới tham gia hoạt động dân cử lần đầu nắm được để thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Các đại biểu cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm sớm tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp, trong đó tập huấn chuyên sâu các vấn đề cụ thể như việc tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri; tăng cường tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hoặc tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cấp huyện - xã để có định hướng, hướng dẫn khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Đ/c Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên - đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ hai

Giải đáp về kiến nghị của Thường trực HĐND huyện, thành phố và cấp xã, đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và sẽ tổ chức tập huấn cho đại biểu theo kế hoạch của Bộ Nội vụ; hằng năm sẽ luân phiên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Kết luận hội nghị đồng chí Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung và tham dự hội nghị của Thường trực HĐND các huyện, thành phố; đồng chí đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, nhất là việc xây dựng và ban hành nghị quyết; nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND các cấp, ngoài được bồi dưỡng, các đại biểu cần tích cực tự nghiên cứu, tự học hỏi, tìm tòi để nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của cơ quan dân cử; khắc phục tình trạng gửi tài liệu chậm, cử cấp phó dự thay tại phiên họp liên tịch để thống nhất chương trình ban hành nghị quyết và chương trình kỳ họp; nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan giúp việc, tăng cường trao đổi, thảo luận cùng với tập huấn bồi dưỡng đại biểu. Sau hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có văn bản thông báo kết luận để Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, huyện biết, thực hiện.

Kết thúc hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Thường trực HĐND huyện Tân Uyên/.

Tin, ảnh: TTDN

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ ba mươi ba của Thường trực HĐND tỉnh(08/09/2023 8:36:58 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thu Lũm(06/09/2023 3:40:29 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp lần thứ 32, nhiệm kỳ 2021-2026(15/08/2023 9:22:28 SA)

Phiên họp lần thứ ba mươi mốt của Thường trực HĐND tỉnh(01/08/2023 4:44:31 CH)

Họp báo thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/07/2023 5:07:11 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này