9580 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2021
(Ngày đăng :27/05/2021 4:06:11 CH)


Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh trình bày bản thảo cuốn thông tin hoạt động của HĐND tỉnh tại phiên họp

Ngày 26/5/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021; cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh, chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Về kết quả hoạt động tháng 5: Cơ bản các đại biểu đều nhất trí với đánh giá trong dự thảo báo cáo trình bày tại phiên họp. Trong tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Cụ thể: Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, gửi kế hoạch, nội dung giám sát đến các cơ quan, địa phương chịu giám sát và giám sát qua báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri; dự kiến, sắp xếp nhân sự lãnh đạo, quản lý và nhân sự các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Đảng Đoàn HĐND tỉnh xem xét, quyết định; phối hợp với UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH về UBND tỉnh Lai Châu quản lý. Liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện bầu cử tại huyện Nậm Nhùn theo kế hoạch của tỉnh; dự hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tiếp tục đôn đốc, giám sát UBND tỉnh, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười sáu, mười bảy HĐND tỉnh; thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định đối với 04 đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

(Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp)

Về nhiệm vụ tháng 6 năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tập trung vào một số nhiệm vụ chính, đó là: họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định; tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến vào trung tuần tháng 6; hoàn thiện, ban hành các nghị quyết kỳ họp theo quy định và chỉ đạo tuyên truyền kết quả tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh; ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV; phân công thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến tổ chức kỳ họp thứ nhất trong thời gian 01 ngày (15/6/2021). Kỳ họp sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh; bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã dành nhiều thời gian, cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, dự thảo Nghị quyết kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; ý kiến tham gia vào dự thảo “Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026” theo đề nghị của Ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; nghe đại diện VNPT Lai Châu trình bày việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh (kỳ họp, phiên họp không giấy); cho ý kiến vào Đề cương cuốn Thông tin hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

(Thường trực HĐND tỉnh nghe đại diện VNPT Lai Châu trình bày mô hình kỳ họp, phiên họp không giấy)

Kết luận phiên họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Quy chế HĐND tỉnh khóa XV; chủ động triển khai các nhiệm vụ đã được phân công; giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với VNPT Lai Châu xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét trước khi trình HĐND tỉnh quyết định; tiếp thu, điều chỉnh một số nội dung, ảnh cuốn Thông tin cho phù hợp theo ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh. Hoàn thiện, in và phát hành tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

                                                                        Tin, ảnh:  Thủy - Thạch

Tin liên quan

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Phiên họp lần thứ mười chín của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(15/09/2022 10:46:30 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai giảng năm học 2022 – 2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn(06/09/2022 9:03:30 SA)

Phiên họp lần thứ mười tám của Thường trực HĐND tỉnh(25/08/2022 2:39:04 CH)

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu(17/08/2022 4:12:02 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tung Qua Lìn và Mù Sang huyện Phong Thổ(04/10/2022 10:44:01 SA)

Thông báo chương trình công tác tháng 10 năm 2022 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH vầ Thường trực HĐND tỉnh(04/10/2022 8:23:56 SA)

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này