995 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh họp kết luận giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, chuyển nguồn, dự phòng ngân sách nhà nước và quỹ dự phòng tài chính
(Ngày đăng :04/12/2021 8:10:03 SA)


Đ/c Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp

Chiều nay (01/12), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp kết luận giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, chuyển nguồn, dự phòng ngân sách nhà nước và quỹ dự phòng tài chính trên địa bàn tỉnh từ 01/01/2018 đến 31/12/2020. Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát, chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải.

Theo báo cáo đánh giá kết quả giám sát của Đoàn, hằng năm UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án thu, chi ngân sách địa phương năm hiện hành và xây dựng dự toán thu, chi NSĐP năm kế hoạch báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện và chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp về quản lý, điều hành ngân sách, thực hành tiết kiệm chi thường xuyên ưu tiên thực hiện chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và chi cho con người; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên các công trình cấp bách và xây dựng nông thôn mới; việc phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và các nhiệm vụ khác chưa có trong dự toán đầu năm giao cơ bản đã được UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện.

Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, chuyển nguồn, dự phòng ngân sách nhà nước và quỹ dự phòng ngân sách như: Việc phân bổ, giao bổ sung nguồn kinh phí của UBND tỉnh, UBND cấp huyện cho các đơn vị dự toán và UBND cấp dưới có lúc chưa kịp thời, nhiều nội dung giao bổ sung vào quý IV hằng năm; công tác lập dự toán ở một số đơn vị chưa sát với thực tế, dẫn đến số kinh phí chuyển nguồn, kết dư ngân sách, số nộp trả ngân sách cấp trên hàng năm còn cao; bố trí dự phòng ngân sách chưa đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước…

Đ/c Giàng A Tính, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

T

UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở cơ bản tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát nêu, đồng thời giải trình một số hạn chế: do một số nguồn vốn được Trung ương bổ sung cho Tỉnh, Tỉnh bổ sung cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố vào cuối năm, quy trình phân bổ, bổ sung ngân sách được thực hiện qua nhiều bước, thời gian kéo dài dẫn tới khó khăn cho các đơn vị dự toán trong việc tổ chức triển khai thực hiện; một số nguồn vốn chương trình mục tiêu có sự trùng lắp nội dung chi dẫn đến trong quá trình thực hiện chuyển nguồn, kết dư cao; năng lực quản lý của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đặc biệt là cấp xã; năng lực quản lý tài chính - ngân sách tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế dẫn đến việc một số nguồn vốn hết thời gian thanh toán không thuộc đối tượng chuyển nguồn phải hạch toán kết dư, hoàn trả ngân sách cấp trên.

 

Kết luận tại buổi họp, đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác quản lý ngân sách, năng lực điều hành của tỉnh nghiêm, số kết dư thấp so với các tỉnh trong khu vực; quá trình quản lý điều hành của UBND tỉnh bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác phối hợp, công tác tham mưu của các Sở từng bước được nâng lên, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng chỉ đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, nghiên cứu kiến nghị của Đoàn giám sát đề khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý điều hành ngân sách. Đề nghị, bộ phận chuyên môn giúp việc Đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu dự họp, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ mười hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(19/05/2022 1:56:41 CH)

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong quản lý đất đai(14/05/2022 3:23:37 CH)

Đoàn Đại biểu Thường trực HĐND tỉnh: Dự hội nghị bồi dưỡng kỹ năng lập pháp dành cho đại biểu dân cử(27/04/2022 4:51:04 CH)

Đoàn đại biểu Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội thảo tham gia ý kiến vào dự án Luật do Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức tại tỉnh Hà Nam(29/04/2022 10:47:29 SA)

Thường trực HĐND tỉnh dự Giải chạy Marathon con đường đá cổ PaVi năm 2022(26/04/2022 2:09:24 CH)

Tin mới nhất

Kê hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV(20/05/2022 4:00:20 CH)

Phiên họp lần thứ mười hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(19/05/2022 1:56:41 CH)

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai (18/05/2022 10:46:05 SA)

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(18/05/2022 10:30:09 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022(17/05/2022 8:34:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này