11940 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh
(Ngày đăng :31/12/2021 4:12:04 CH)


Quang cảnh phiên họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh

Sáng nay 30/12/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV; quyết định danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2022. Đồng chí Giàng Pào Mỷ, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nhận định, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh được tổ chức thành công, chất lượng; công tác chuẩn bị kỳ họp được quan tâm, sớm thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để thông báo nội dung, chương trình kỳ họp và thu thập ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tổ chức họp báo theo quy định để tuyên truyền các hoạt động kỳ họp; hoạt động thẩm tra được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng thẩm tra được nâng lên; điều hành linh hoạt, khoa học, phát huy được trí tuệ của đại biểu, kết luận rõ ràng, ngắn gọn, toàn diện các vấn đề; việc bố trí thời gian thảo luận tại tổ, tại hội trường đảm bảo phù hợp, phát huy tối đa vai trò của đại biểu trong việc tham gia ý kiến vào các nội dung tại kỳ họp; hoạt động chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng, tăng cường tranh luận giữa đại biểu với người được chất vấn để làm rõ vấn đề được chất vấn; việc thảo luận thông qua nghị quyết đảm bảo kỹ lưỡng, rõ vấn đề; việc thu thập thông tin phục vụ kỳ họp kịp thời; đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu nghiên cứu các nội dung kỳ họp.

Tuy nhiên, hầu hết báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của cơ quan trình chậm, không đảm bảo thời gian, ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; một số dự thảo nghị quyết chất lượng chưa cao; ý kiến thảo luận của đại biểu còn trùng lặp, nhắc lại ý kiến thẩm tra của Ban HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, cơ bản các đại biểu nhất trí với nhận định của Thường trực HĐND tỉnh, có đại biểu cho rằng công tác chuẩn bị và gửi tài liệu kỳ họp chậm, trong đó có nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, công tác nghiên cứu của cơ quan chuyên môn chậm dẫn đến trình UBND tỉnh không đảm bảo thời gian; còn có việc xin rút khỏi chương trình ban hành nghị quyết; việc giải trình ý kiến thẩm tra và ý kiến thảo luận tại tổ có nội dung còn chung chung; có nội dung tờ trình, dự thảo chất lượng chưa cao dẫn đến đưa ra kỳ họp còn nhiều ý kiến trái chiều. Có đại biểu đề nghị trong điều hành kỳ họp cần linh hoạt hơn, đề nghị chủ tọa yêu cầu trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ các vấn đề về Kinh tế - xã hội mà nhiểu đại biểu quan tâm và cũng là thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu UBND tỉnh.

Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình ý kiến tham gia của đại biểu tại phiên họp

Tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Việc gửi tài liệu có nội dung còn chậm là do chất lượng công tác chuẩn bị còn hạn chế, phải chỉnh sửa, trình đi trình lại nhiều lần; về hạn chế còn có nghị quyết phải đưa ra khỏi chương trình ban hành nghị quyết, cụ thể Nghị quyết ban hành chính sách nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 do chờ Trung ương để khi ban hành chính sách của tỉnh thống nhất với chính sách của Trung ương; về đánh giá “một số nội dung chuẩn bị chưa sâu, có nội dung còn nhiều ý kiến tham gia tại kỳ họp”, như vậy là chưa chính xác, do chưa thống nhất về cách hiểu Nghị định 56 của Chính phủ; một số nội dung chính sách ban hành mới như chính sách bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch cần thảo luận, tranh luận nhiều trước khi thống nhất.

Về xem xét cho ý kiến vào danh mục ban hành nghị quyết năm 2022, theo đề xuất của UBND tỉnh: có 6 nghị quyết thường lệ và 17 nghị quyết chuyên đề dự kiến trình tại 4 kỳ họp trong năm 2022. Qua thảo luận, cơ bản các đại biểu nhất trí với nội dung trình của UBND tỉnh. Tuy nhiên, có đại biểu đề nghị bổ sung Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ điều trị các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đối tượng tham gia điều trị để đảm bảo quy định tại Thông tư số 38 và Thông tư số 73 của Bộ Tài chính. Có đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu, rà soát để xem xét trình một số nghị quyết: về chương trình xóa mù chữ; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; chính sách cho Ban Chỉ huy phòng chống cứu hộ, cứu nạn cần nghiên cứu; chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chủ trương thực hiện đề án chuyển đổi số; chính sách để khắc phục tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống,.... Xem xét rà soát các chính sách đã ban hành, nếu chưa phù hợp cần tham mưu sửa, đổi bổ sung cho kịp thời.

Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trả lời các ý kiến của đại biểu, về nghị quyết chính sách cai nghiện, UBND tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu để tham mưu ban hành nghị quyết nếu đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế; về chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn và UBND tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn; tuy nhiên, sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến yêu cầu phải trình HĐND tỉnh, do đó đề nghị thực hiện theo ý kiến của Bộ Tư pháp. Đối với ý kiến về Nghị quyết xóa mù chữ, UBND tỉnh hiện đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn để có cơ sở thực hiện; đối với nghị quyết chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 dự kiến trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh tổ chức vào tháng 3/2022; về nguyên nhân không trình HĐND tỉnh thông qua đề án chuyển đổi số là do nguồn kinh phí thực hiện được tích hợp từ nguồn hoạt động sự nghiệp, do đó sẽ phân bổ vào ngân sách hằng năm; về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, dự kiến kỳ họp cuối năm 2022 sẽ trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự tham gia của đại biểu tại phiên họp và khẳng định kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, đạt chất lượng; công thẩm tra chất lượng ngày càng được nâng lên; đại biểu HĐND tỉnh hoạt động trách nhiệm hơn, tích cực tham gia ý kiến thảo luận, nhất là thảo luận tại tổ đại biểu. Tuy nhiên, việc gửi tài liệu kỳ họp của UBND tỉnh còn chậm; chất lượng soạn thảo một số báo cáo, dự thảo nghị quyết chưa cao, chưa làm rõ cơ sở pháp lý và sự cần thiết dẫn đến phải điều chỉnh chương trình ban hành nghị quyết. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia, trong đó bổ sung đánh giá nguyên nhân kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế, trong đó nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan; bổ sung số liệu ý kiến, kiến nghị của cử tri và đánh giá việc trả lời, giải quyết của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, nghiên cứu danh mục nghị quyết sẽ ban hành trong năm 2022, trong đó đề xuất danh mục nghị quyết phải nêu rõ căn cứ pháp lý, phân tích điều kiện thực tế địa phương, việc bố trí nguồn lực, thời gian thực hiện, gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 05/01/2022./.

Dân nguyện

Tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Bản Lang, Mường So huyện Phong Thổ(08/06/2023 10:13:21 SA)

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này