790 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh
(Ngày đăng :05/01/2021 9:18:40 CH)


Quang cảnh họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh

Chiều ngày 29/12/2020, Thường trực HĐND tỉnh họp với UBND tỉnh, ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình theo dự kiến và kết thúc tốt đẹp. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được quan tâm, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh. Báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương lãnh đạo tổ chức kỳ họp theo kế hoạch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung của kỳ họp. Phối hợp với UBND tỉnh xây dựng chương trình kỳ họp đảm bảo khoa học, sắp xếp theo nhóm vấn đề và trình bày tóm tắt nội dung trọng tâm; quyết định triệu tập, gửi giấy mời đại biểu dự kỳ họp, ban hành văn bản yêu cầu đại biểu gửi nội dung chất vấn và tổ chức họp báo thông báo thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp. Hoạt động tiếp xúc cử tri được chủ động, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, phân loại, tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chuẩn bị tài liệu kỳ họp cơ bản đảm bảo, hầu hết các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị kịp thời, đảm bảo theo luật định, được tập hợp, in sao, sắp xếp khoa học chuyển đến đại biểu HĐND tỉnh cơ bản kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu nghiên cứu.

Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đảm bảo tính chủ động, quá trình thẩm tra, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh những khó khăn, bất cập trong quá trình thẩm tra. Báo cáo thẩm tra của các Ban ngắn gọn, chất lượng, chú trọng những nội dung chưa thống nhất cần thảo luận, xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương; là cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, nghiên cứu, trước khi quyết định.

Công tác chủ tọa, điều hành các nội dung của kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đảm bảo yêu cầu về nội dung, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu, dành thời gian hợp lý cho các phiên chất vấn, thảo luận tổ, thảo luận tại Hội trường, tạo được không khí sôi nổi, dân chủ, nghiêm túc, kỷ luật. Việc bố trí thời gian, chia tổ thảo luận được Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp, bố trí hợp lý. Tại phiên thảo luận tổ, có 35 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, báo cáo của các cơ quan liên quan. Hoạt động thảo luận tại hội trường diễn ra dân chủ, trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng. Các nội dung đại biểu thảo luận đều được Chủ tọa kỳ họp yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành chức năng giải trình làm rõ, xác định biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế do đại biểu HĐND tỉnh đã chỉ ra.

Đại biểu Sùng A Hồ phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh

Tại cuộc họp cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tham mưu xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết của một số sở, ngành vẫn còn thụ động, chưa tích cực tham mưu kịp thời các tờ trình đăng ký trình tại kỳ họp, dẫn đến việc UBND tỉnh phải có văn bản đề nghị rút lại 03 tờ trình đã đăng ký và bổ sung 02 tờ trình dự thảo Nghị quyết khó khăn cho công tác chuẩn bị, tiến độ, chất lượng thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và việc nghiên cứu của đại biểu HĐND tỉnh. Một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh chất lượng chuẩn bị chưa cao, qua thẩm tra còn phải chỉnh sửa, bổ sung; hầu hết hồ sơ tài liệu gửi đến Thường trực HĐND tỉnh chậm so với quy định, có văn bản gửi đến Thường trực HĐND tỉnh sát ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Các đại biểu thống nhất rút kinh nghiệm sau kỳ họp

Đối với Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu đổi mới cách thức tổ chức nâng cao hiệu quả, chất lượng kỳ họp; lựa chọn những vấn đề quan trọng cần tập trung thảo luận tại hội trường để định hướng đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, hạn chế tình trạng phát biểu chung chung hoặc quá nặng về những vấn đề kỹ thuật, hỏi để biết; thống nhất nguyên tắc chung cho việc tranh luận tại kỳ họp. Đưa ra khỏi chương trình kỳ họp những nội dung trình chậm, không đủ thời gian thẩm tra, không đảm bảo về hồ sơ và quy trình.

Đối với Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị kỹ các nội dung trình kỳ họp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đánh giá đầy đủ tác động của các chính sách, giải pháp trước khi trình HĐND tỉnh; chủ động đề xuất sớm những nội dung cần trình HĐND tỉnh, tránh tình trạng bổ sung gấp nội dung sát ngày thẩm tra hoặc khai mạc kỳ họp; bảo đảm việc gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh đúng thời gian theo Kế hoạch tổ chức kỳ họp đề ra. Làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ngành chậm tham mưu hoặc tham mưu chưa đảm bảo chất lượng các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đối với các ban HĐND tỉnh cần tăng cường khảo sát, tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến phản biện; xây dựng kế hoạch làm việc của Ban với các Sở, ngành để chuẩn bị tốt công tác thẩm tra tại kỳ họp. Nghiên cứu sâu các nội dung thẩm tra, thể hiện chính kiến trong thảo luận khi thông qua nghị quyết tại kỳ họp; chủ động phối hợp với các sở, ngành giải trình khi đại biểu HĐND tỉnh tham gia ý kiến liên quan. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND tỉnh trong việc rà soát thành phần hồ sơ tờ trình, dự thảo nghị quyết để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định chương trình kỳ họp. Phối hợp với cơ quan soạn thảo, Văn phòng HĐND tỉnh trong việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh thông qua và trình Chủ tịch HĐND ký chứng thực.

Các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh: Đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng thời phát huy quyền hạn của đại biểu trong thảo luận, chất vấn và quyết định tại kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp chất lượng, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Tuyên truyền sâu rộng đến cử tri, Nhân dân về nội dung các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, nhất là các nghị quyết về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh và cơ quan hữu quan giải quyết. Tập trung giám sát các vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm; kịp thời theo dõi, giám sát việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát, những cam kết của UBND, thủ trưởng các cơ quan liên quan đối với kiến nghị của cử tri, những vấn đề sau chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp./.

Nguyễn Thủy

Tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát về phát triển cây Mắc Ca tại các xã: Ka Lăng, Thu Lũm, huyện Mường Tè (25/01/2022 10:02:39 SA)

Thăm và chúc Tết bà con nhân dân bản Dền Sung, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ(21/01/2022 11:03:50 SA)

Thường trực HĐND tỉnh dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022(21/01/2022 10:40:58 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại tỉnh Điện Biên(18/01/2022 4:14:39 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(30/12/2021 4:16:55 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát về phát triển cây Mắc Ca tại các xã: Ka Lăng, Thu Lũm, huyện Mường Tè (25/01/2022 10:02:39 SA)

Thăm và chúc Tết bà con nhân dân bản Dền Sung, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ(21/01/2022 11:03:50 SA)

Thường trực HĐND tỉnh dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022(21/01/2022 10:40:58 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(19/01/2022 9:15:05 SA)

Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022(18/01/2022 4:46:14 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này