10441 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh: Họp đánh giá kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021
(Ngày đăng :27/04/2021 5:19:24 CH)


Đ/c Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp đánh giá kết quả giám sát

Chiều nay (26/4), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp kết luận, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Dự họp có Đồng chí Giàng A Tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo sở Tài Chính, sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về Nghị quyết số 33/2016, Nghị quyết số 26/2017, Nghị quyết số 40/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến nay một số cây trồng, vật nuôi đã phát triển tốt, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa có diện tích lớn, như: Lúa 3.492 ha, chè 7.802 ha, cao su 12.995,77 ha, chuối 3.912 ha, mắc ca 3.923 ha, quế 6.903 ha, sơn tra 2.068 ha, tổng đàn gia súc 304.865 con.

Thực hiện hỗ trợ lúa thuần: Đã thực hiện hỗ trợ (8/8 huyện) cho 46.523 hộ/47.643 hộ đăng ký (đạt 97,6%) với khối lượng 509.464/551.667 kg lúa, đạt 25,5% so với kế hoạch giao, đạt 92,3% so với số lượng đăng ký hỗ trợ; diện tích hỗ trợ 7.527/28.731 ha, đạt 26,2% so với kế hoạch giao, đạt 94% so với diện tích đăng ký hỗ trợ;

Hỗ trợ giống ngô lai: Thực hiện hỗ trợ (8/8 huyện) cho 91.904 hộ/93.293 hộ đăng ký (đạt 98,5%), lượng giống hỗ trợ 418,5/1.320 tấn, đạt 31,7% so với kế hoạch giao, đạt 95,1 % so với đăng ký; diện tích hỗ trợ 25.837/65.214 ha, đạt 37,9% so với kế hoạch giao, đạt 98,7% diện tích đăng ký.

Hỗ trợ phát triển cây chè: Đã thực hiện hỗ trợ trồng mới (6/8 huyện, thành phố) được 3.361 ha/2.819 ha, đạt 119,2% so với kế hoạch giao, số hộ được hỗ trợ 6.539 hộ/8.312 hộ đủ điều kiện hỗ trợ. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ 216.986 triệu đồng.

Hỗ trợ cây ăn quả ôn đới: Đã thực hiện hỗ trợ (4/5 huyện, thành phố) được 199/220 ha, đạt 90,4% so với kế hoạch tỉnh giao (UBND tỉnh giao là 5/8 huyện, thành phố) với số lượng hộ được hỗ trợ 1.945 hộ; một số huyện thực hiện vượt kế hoạch giao như huyện Tam Đường 85,6 ha/60 ha, 142,66%

Đối với Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 23/7/2019 Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện nay 31 DN, HTX đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, trong giai đoạn 2016 - 2020 có 19 DN, HTX đăng ký đầu tư vào nông nghiệp. Năm 2020, UBND tỉnh đã giao dự toán ngân sách địa phương nguồn kinh phí chi sự nghiệp kinh tế hỗ trợ Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là 20 tỷ đồng (Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 11/12/2019). Tuy nhiên, các dự án mới đang trong giai đoạn triển khai xây dựng, chưa hoàn thành, do đó chưa gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cam kết hỗ trợ vốn.

Về Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND, ngày 23/7/2019 Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, UBND tỉnh phê duyệt 01 kế hoạch và 01 dự án liên kết: Kế hoạch liên kết trồng và tiêu thụ quả Chanh leo trên địa bàn huyện Tân Uyên và Tam Đường với quy mô 150 ha.

Về Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 Thông qua đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân một số huyện đã ban hành đề án phát triển cây dược liệu trên địa bàn (huyện Phong Thổ, Mường Tè); một số huyện đã trồng cây dược liệu như Thất diệp nhất chi hoa, Tam thất, Sa nhân tím, Sâm Lai Châu chủ yếu được hỗ trợ từ chương trình 135, 30a, chương trình nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế là: Công tác rà soát lập quy hoạch chưa bài bản, cụ thể, chưa sát với thực tế và chưa có tính ổn định như: Quy hoạch cho vùng chăn nuôi gia súc tập trung, quy mô lớn; việc xây dựng kế hoạch hằng năm chưa sát với thực tế dẫn đến kết dư kinh phí lớn; công tác quản lý và thực hiện chính sách chưa thống nhất giữa các huyện; một số nội dung chính sách hỗ trợ chưa phù hợp với tình hình thực tế nhưng chậm được sửa đổi, dẫn đến kết quả thực hiện chính sách không đạt kế hoạch; việc nhân rộng mô hình giảm nghèo ở một số địa bàn, việc liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, người dân trong bao tiêu sản phẩm còn hạn chế, có những sản phẩm sau vụ thu hoạch người dân tự tìm thị trường tiêu thụ, do đó không có tính ổn định.

Tại buổi kết luận giám sát, các đại biểu dự họp nhất trí với đánh giá kết quả giám sát của Đoàn, đại biểu cho rằng tỉnh đã rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, trong 4 năm bố trí ngân sách đầu tư nông nghiệp tương đối lớn. Một trong những bất cập của chính sách đó là, cùng 1 chương trình hỗ trợ về nông nghiệp lại có nhiều đầu mối quản lý như:  Chương trình 135 do Ban dân tộc quản lý, Chương trình 30a lại do sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý, như vậy sẽ khó thực hiện, đề nghị tỉnh nên xem xét quy về một đầu mối; đại biểu cũng đề nghị sớm nghiên cứu chính sách cho thuê đất dưới tán rừng, về cây dược liệu cần hỗ trợ thêm nội dung làm hàng rào, lưới che…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chuyên môn cần rà soát lại hệ thống chính sách, tập trung triển khai thực hiện đảm bảo chính sách thiết thực, hiệu quả. Đề nghị đoàn giám sát tiếp tục hoàn thiện báo cáo giám sát, xem xét xây dựng dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát trình HĐND tỉnh vào kỳ họp tới./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này