9386 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh tại huyện Sìn Hồ
(Ngày đăng :07/10/2022 5:13:01 CH)


Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Sìn Hồ

Từ ngày 04 đến ngày 05/10/2022, Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đào Xuân Huyên - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát tại huyện Sìn Hồ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND  quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn bản trên địa bàn tỉnh”.

Tổ giám sát đã làm việc với UBND huyện Sìn Hồ, UBND các xã Phìn Hồ, Phăng Xô Lin, Tủa Sin Chải và đi thực tế, gặp gỡ người tham gia trực tiếp các công việc tại một số bản trên địa bàn các xã giám sát

Gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người hoạt động không chuyên trách, người tham gia trực tiếp các công việc tại thôn, bản, đoàn giám sát đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác mặt trận và chi hội trưởng các đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các công việc tại bản; các nội dung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND đã đến được với người thụ hưởng, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát đã lắng nghe một số khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết cần sửa đổi, hướng dẫn cụ thể trong thực tế, đó là: Một số thủ tục thanh toán chế độ cho người tham gia công việc trực tiếp tại thôn, bản còn rườm rà, nhiều loại giấy tờ khó thực hiện; chế độ hỗ trợ cho công an viên còn thấp trong khi đó khối lượng công việc lớn cần được sửa đổi nâng mức hỗ trợ; mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản còn thấp, chưa khuyến khích được người tham gia.

(Đoàn giám sát gặp gỡ, nghe ý kiến của người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản)

Kết thúc các buổi khảo sát thực tế tại các bản, Đoàn giám sát đã có các buổi làm việc với lãnh đạo UBND, đoàn thể các xã: Phìn Hồ, Phăng Xô Lin, Tủa Sin Chải và buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn huyện Sìn Hồ. Tại các buổi làm việc Đoàn giám sát đánh giá công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND đã được UBND huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện Sìn Hồ quan tâm, triển khai thực hiện, cụ thể: Kiện toàn, bổ nhiệm: 257 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 553 người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, tổ dân phố; chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn bản, tổ dân phố được nâng lên (Người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ đại học 56 người, cao đẳng 20 người, trung cấp 90 người, sơ cấp 10 người, chưa qua đào tạo 81 người; người hoạt động không chuyên trách thôn bản có trình độ: đại học 12 người, cao đẳng 13 người, trung cấp 63 người, chưa qua đào tạo 453 người). Thực hiện chi trả kịp thời 28 tỷ 485 triệu đồng tiền phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn bản, tổ dân phố theo đúng quy định; chi trả, hỗ trợ hơn 2 tỷ người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố. Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND như: Một số đơn vị xã chưa hướng dẫn các đoàn thể thực hiện mức khoán kinh phí hoạt động 22 triệu đồng/năm; từ tháng 10 đến tháng 12/2020 hầu hết các xã trên địa bàn huyện chưa thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố; phòng tài chính kế hoạch huyện chưa có hướng dẫn cụ thể thủ tục thanh quyết toán chứng từ chi hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố dẫn đến mỗi xã có cách làm khác nhau, còn nhiều loại giấy tờ thủ tục thanh toàn rườm rà, khó thực hiện.

Tại buổi làm việc với UBND huyện, đồng chí Lý Thị Na - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ và lãnh đạo các phòng chuyên môn đã tiếp thu, giải trình nội dung Đoàn giám sát đã chỉ ra và kiến nghị Đoàn giám sát các nội dung: Tăng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể cấp xã, do mức khoán 22 triệu/năm hiện nay thấp, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng mức hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công việc tại thôn, bản, tổ dân phố; nâng mức phụ cấp cho công an viên vì mức phụ cấp hiện nay thâp.

Kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Sìn Hồ, đồng chí Đào Xuân Huyên - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tổ trưởng tổ giám sát đánh giá cáo kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND các cấp chính quyền huyện Sìn Hồ, đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ quan tâm khắc phục các hạn chế qua giám sát Đoàn đã chỉ ra, tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời hướng dẫn cụ thể thủ tục thanh quyết toán chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố và Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của huyện để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Phạm Cường

Tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi sáu(17/03/2023 10:47:07 SA)

Họp Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022(15/03/2023 2:33:27 CH)

Khảo sát các điểm dự kiến sắp xếp, ổn định dân cư bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh và bản Nậm Cười, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn(13/02/2023 8:47:47 SA)

Phiên họp lần thứ hai mươi tư của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(04/01/2023 3:24:58 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(04/12/2022 3:40:31 CH)

Tin mới nhất

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát tiến độ triển khai Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại địa bàn huyện Tân Uyên(20/03/2023 9:33:55 SA)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi sáu(17/03/2023 10:47:07 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Họp Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022(15/03/2023 2:33:27 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này