9432 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức phiên họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh
(Ngày đăng :21/04/2022 11:02:40 SA)


Quang cảnh phiên họp

Chiều nay, 20/4/2022 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 11 để đánh giá kết quả kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh và cho ý kiến vào các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các sở, ngành: Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Về đánh giá kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu nhận định kỳ họp thứ sáu được đánh là thành công tốt đẹp, công tác chuẩn bị kỳ họp được quan tâm, ngay sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTQTQ VN tỉnh thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thứ sáu và báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương lãnh đạo tổ chức kỳ họp; phân công các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung kỳ họp. Công tác thẩm tra đảm bảo chất lượng, tính phản biện cao, là cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét quyết định tại kỳ họp; tài liệu kỳ họp được gửi đến đại biểu sớm giúp đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ các nội dung trước khi diễn ra kỳ họp. Chương trình kỳ họp và công tác điều hành kỳ họp cũng được đánh giá khoa học, hợp lý, phát huy được tối đa vai trò của đại biểu trong thảo luận, tham gia ý kiến và thống nhất các nội dung của kỳ họp, do đó các nghị quyết thông qua tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng thống nhất còn hạn chế trong việc chậm gửi tài liệu của UBND tỉnh; chất lượng một số tờ trình, dự thảo nghị quyết chưa cao và thống nhất rút kinh nghiệm đối với Thường trực HĐND tỉnh cần đôn đốc UBND tỉnh có giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc trình văn bản còn chậm, chưa đảm bảo về hồ sơ, quy trình và thời gian thẩm tra. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND năm 2022 chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các Ban HĐND tỉnh chủ động khảo sát, tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến phản biện, xây dựng kế hoạch làm việc với các sở, ngành để chuẩn bị tốt các điều kiện, tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh để tham gia thảo luận, phá huy quyền của đại biểu trong thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

 

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Về dự kiến thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, các đại biểu thống nhất dự kiến kỳ họp diễn ra vào trung tuần tháng 7/2022, kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết; bầu Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 13 nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025; quy định mức chi cho bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ hỗ trợ cho đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên; chia tách, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh; quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030 và một số Nghị quyết khác.

Kết luận phiên họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, các nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, nhất là báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã đảm bảo tính phản biện, là cơ sở quan trọng để đại biểu xem xét, quyết định tại kỳ họp. Về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ bảy, đồng chí đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn soạn thảo có chất lượng các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình các cơ quan đảm bảo đúng quy trình trước khi trình HĐND tỉnh; đề nghị các Ban HĐND tỉnh sớm tiếp cận các dự thảo do các ngành chuẩn bị để nghiên cứu trước, thu thập thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu chuẩn bị tài liệu và các điều kiện để đảm bảo tổ chức kỳ họp thành công.

Sau phiên họp liên tịch, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành họp để đánh giá kết quả hoạt động tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022; cho ý kiến vào quyết định thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh./.

Thông tin

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ ba mươi ba của Thường trực HĐND tỉnh(08/09/2023 8:36:58 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thu Lũm(06/09/2023 3:40:29 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp lần thứ 32, nhiệm kỳ 2021-2026(15/08/2023 9:22:28 SA)

Phiên họp lần thứ ba mươi mốt của Thường trực HĐND tỉnh(01/08/2023 4:44:31 CH)

Họp báo thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/07/2023 5:07:11 CH)

Tin mới nhất

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 910năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ(29/09/2023 9:57:26 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này